Skip to main content

'Vi har resurserna för att avskaffa hunger – inte ett enda barn borde få svälta'

WFP:s verkställande direktör slår larm vid FN:s Food Systems Pre-Summit.

I samband med öppningen av FN:s Food Systems Pre-Summit i Rom den 26 juli krävde World Food Programmes (WFP) verkställande direktör, David Beasley, kraftiga åtgärder för att avskaffa hunger.

Trots att både kompetensen och resurserna finns för att få slut på hunger så riktas satsningar och uppmärksamhet åt ett annat håll. ”Samtidigt som vissa reser ut i rymden, står 41 miljoner människor på randen till svält,” sa han.

Beasley vände sig till miljardärer och sade att det skulle kosta 40 miljarder dollar per år att avskaffa hunger innan 2030. ”Det kan verka som mycket pengar. Men bara i USA, under det senaste året, ökade de amerikanska miljardärernas nettovärde med över 1 biljon, tillade han.

”Det finns över 400 biljoner dollar på planeten jorden idag. Det är en skam att det finns ett enda barn som går till sängs hungrigt – för att inte tala om att ett barn svälter ihjäl var femte, sjätte sekund.”

ED speaking at Food Systems Pre-summit
WFP:s verkställande direktör David Beasley talar på FN:s Food Systems Pre-Summit i Rom. Foto: WFP/Giulio d'Adamo

FN:s Food Systems Pre-Summit samlar unga, bönder, urfolk, civilsamhälle, forskare, privat sektor, politiker samt ministrar för jordbruk, miljö, hälsa, näring och ekonomi, med flera.

Konferensen syftar till att leverera de senaste evidensbaserade och vetenskapliga strategierna för att ställa om livsmedelssystem världen över, lansera en uppsättning nya åtaganden genom koalitioner samt mobilisera finansiering och partnerskap.

FN:s Food Systems Summit, toppmötet för hållbara livsmedelssystem som hålls senare i år, kommer att lansera djärva nya åtgärder för att nå framsteg inom alla 17 globala mål för hållbar utveckling, som alla till viss del bygger på hälsosammare, mer hållbara och rättvisa livsmedelssystem. WFP är är huvudorganet för toppmötets femte åtgärdsområde "Bygga upp motståndskraft mot sårbarheter, chocker och stress ", som syftar till att säkerställa att hållbara livsmedelssystem fortsätter att fungera i områden som är utsatta för konflikter eller naturkatastrofer.

Det är
dags att agera

WFP förlitar sig uteslutande på frivilliga bidrag, så varje gåva räknas.
Stöd oss