Skip to main content

FN:s World Food Programme (WFP) leds av en styrelse som består av 36 medlemsstater och tillhandahåller mellanstatligt stöd, ledning och översyn av WFP:s verksamhet.

Organisationen leds av en verkställande direktör som utses gemensamt av FN:s generalsekreterare och generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Den verkställande direktören utses för en fast tidsperiod på fem år och ansvarar för organisationens administration samt genomförandet av dess program, projekt och andra aktiviteter. Posten innehas för närvarande av Cindy McCain som tillsattes i april 2023.

WFP har även en biträdande verkställande direktör och fyra assisterande verkställande direktörer som alla har sina specifika arbetsområden.

Organisationens inriktning beskrivs i en strategisk plan, som förnyas vart fjärde år. Den strategiska planen för 2022-2025 anpassar WFP:s arbete till Agenda 2030 genom att fokusera på att utrota hunger och bidra till förnyade globala samarbeten för att förverkliga de globala målen.

WFP finansieras helt genom frivilliga bidrag. Huvudsakliga bidragsgivare är regeringar, men organisationen tar även emot bidrag från den privata sektorn och privatpersoner. 

Högsta ledning

Cindy McCain - verkställande direktör
Cindy McCain är en erkänd människovän, företagsledare och diplomat med en karriär som sträcker sig över fyra decennier. Som före detta ambassadör och ständigt ombud för USA:s representation vid FN:s livsmedels- och jordbruksorgan i Rom, har hon förespråkat ett brett spektrum av ändamål fokuserade på att lindra hunger och främja hållbar utveckling och fred. Hon har arbetat med humanitära program vid frontlinjerna under sina resor över hela världen, inklusive många som drivs av WFP, och lärt sig av människor vars liv har förändrats av dem.
Meghan Latcovich - stabschef
Meghan Latcovich utsågs till stabschef vid World Food Programme i april 2023. Dessförinnan var hon stabschef vid USA:s beskickning till FN:s organ baserade i Rom.
Carl Skau - biträdande verkställande direktör och Chief Operating Officer
Carl Skau är WFP:s biträdande verkställande direktör och Chief Operating Officer. I denna roll leder han organisationens övergripande koordinering, strategiska riktning, humanitära diplomati och stöd för fältoperationer. Han stöder också WFP's ansträngningar för att maximera organisationens samarbete och partnerskap med andra organisationer.
Laurent Bukera - assisterande verkställande direktör och CFO
Manoj Juneja fungerar som ad interim assisterande verkställande direktör, samt förvaltnings- och finanschef. I denna roll leder han förvaltningsavdelningens arbete med att möjliggöra WFP:s verksamhet inom områdena planering, budgetering och resultatrapportering, ekonomi, riskhantering, teknik, säkerhet och ledningstjänster. Dessutom leder han förvaltningsavdelningens arbete med att ge insikter i WFP:s prestanda och strategiska inriktning och resurshantering.
Valerie N. Guarnieri - assisterande verkställande direktör
Valerie N. Guarnieri blev tillsatt som assisterande verkställande direktör i januari 2018. I denna roll för hon samman och överser avgörande delar av WFP:s globala insatser: förberedelser för katastrofinsatser, program och policy, nutrition och försörjningskedjan för att säkerställa WFP:s hjälp till de mest utsatta människorna runt om i världen.
Ute Klamert - assisterande verkställande direktör
Ute Klamert blev assisterande direktör för WFP:s avdelning för partnerskap och styrning i februari 2019. I denna roll överser Klamert organisationens samarbetsaktiviteter med regeringar, icke-statliga organisationer, Rom-baserade FN-organisationer och den privata sektorn.
Joyce Kanyangwa Luma - assisterande verkställande direktör
Joyce Kanyangwa Luma har varit assisterande verkställande direktör ad interim, för avdelningen för arbetsplatskultur sedan maj 2022 och dessförinnan var hon WFP:s personalchef. Avdelningen för arbetsplatskultur (Workplace Culture Department - WP) leder arbetet med att skapa en optimal arbetsmiljö på WFP. Avdelningen består av personalavdelningen, personalens friskvårdsavdelning, samordningsenheten för människor och kultur och teamet för mångfald och inkludering. Avdelningen fokuserar på att skapa en arbetsplats där alla människor kan möta sin fulla potential och omfamnar ett mer strategiskt förhållningssätt till personalhantering under paraplyet av WFP:s People Policy.