Skip to main content

FN:s World Food Programme (WFP) leds av en styrelse som består av 36 medlemsstater och tillhandahåller mellanstatligt stöd, ledning och översyn av WFP:s verksamhet.

Organisationen leds av en verkställande direktör som utses gemensamt av FN:s generalsekreterare och generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Den verkställande direktören utses för en fast tidsperiod på fem år och ansvarar för organisationens administration samt genomförandet av dess program, projekt och andra aktiviteter. Posten innehas för närvarande av Cindy McCain som tillsattes i april 2023.

WFP har även en biträdande verkställande direktör och fyra assisterande verkställande direktörer som alla har sina specifika arbetsområden.

Högsta ledning

Cindy McCain - verkställande direktör
Cindy McCain är en erkänd människovän, företagsledare och diplomat med en karriär som sträcker sig över fyra decennier. Som före detta ambassadör och ständigt ombud för USA:s representation vid FN:s livsmedels- och jordbruksorgan i Rom, har hon förespråkat ett brett spektrum av ändamål fokuserade på att lindra hunger och främja hållbar utveckling och fred. Hon har arbetat med humanitära program vid frontlinjerna under sina resor över hela världen, inklusive många som drivs av WFP, och lärt sig av människor vars liv har förändrats av dem.
Meghan Latcovich - stabschef
Meghan Latcovich utsågs till stabschef vid World Food Programme i april 2023. Dessförinnan var hon stabschef vid USA:s beskickning till FN:s organ baserade i Rom.
Carl Skau - biträdande verkställande direktör och Chief Operating Officer
Carl Skau är WFP:s biträdande verkställande direktör och Chief Operating Officer. I denna roll leder han organisationens övergripande koordinering, strategiska riktning, humanitära diplomati och stöd för fältoperationer. Han stöder också WFP's ansträngningar för att maximera organisationens samarbete och partnerskap med andra organisationer.
Valerie N. Guarnieri – assisterande verkställande direktör, programverksamheten
Valerie N. Guarnieri leder WFP:s arbete med bedömning och analys, program och policy, samt leveranskedjor och logistik. Hennes arbete syftar till att öka livsmedelssäkerheten genom att minska behoven och stötta utsatta människor i utsatta länder. Särskilt i fokus är de människor som drabbas av utdragna och återkommande kriser till följd av klimatförändringar, konflikter och ekonomiska problem. Hon leder också organisationens arbete för globala partnerskap, att stärka kvinnor och unga, stöd till flyktingar och fördrivna, att motarbeta undernäring och se till att alla hungriga barn får näringsrik skolmat.
Rania Dagash-Kamara – assisterande verkställande direktör, partnerskap och innovation
Rania Dagash-Kamara WFP:s arbete med samarbeten och resursmobilisering. Detta inkluderar partnerskap med globala partners, internationella finansinstitut och alla de länder där WFP verkar. Hon arbetar också med översyn av WFP:s växande arbete inom innovation.
Stanlake Samkange – assisterande verkställande direktör (interim), arbetsmiljö och ledning
Stanlake Samkange leder WFP:s funktioner som stödjer, skyddar och förstärker WFP:s globala personalstyrka. Detta inkluderar HR, organisationens ledning, säkerhetsfrågor, teknologi, friskvård och strategisk personalhantering.