Skip to main content

FN:s World Food Programme (WFP) leds av en styrelse som består av 36 medlemsstater och tillhandahåller mellanstatligt stöd, ledning och översyn av WFP:s verksamhet.

Organisationen leds av en verkställande direktör som utses gemensamt av FN:s generalsekreterare och generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Den verkställande direktören utses för en fast tidsperiod på fem år och ansvarar för organisationens administration samt genomförandet av dess program, projekt och andra aktiviteter. Posten innehas för närvarande av David Beasley som tillsattes 2017.

WFP har även fem biträdande verkställande direktörer som alla har sina specifika arbetsområden.

Organisationens inriktning beskrivs i en strategisk plan, som förnyas vart fjärde år. Den strategiska planen för 2022-2025 anpassar WFP:s arbete till Agenda 2030 genom att fokusera på att utrota hunger och bidra till förnyade globala samarbeten för att förverkliga de globala målen.

WFP finansieras helt genom frivilliga bidrag. Huvudsakliga bidragsgivare är regeringar, men organisationen tar även emot bidrag från den privata sektorn och privatpersoner. 

Högsta ledning

David Beasley - verkställande direktör
David Beasley är tidigare guvernör i den amerikanska delstaten South Carolina och har mer än fyrtio års erfarenhet av arbete inom offentliga ämbeten och i näringslivet. Han har arbetat inom områden som spänner över politiska, religiösa och etniska gränser för att främja ekonomisk utveckling, utbildning, interreligiöst samarbete och humanitärt bistånd till de allra mest utsatta och då inte bara i USA utan över hela världen.
Manoj Juneja - biträdande verkställande direktör
Manoj Juneja blev finansdirektör och biträdande verkställande direktör för resursförvaltning på WFP i januari 2013 för att försäkra effektivt förvaltarskap och maximera effekterna av WFP:s resurser. Han överser det arbete som görs för att transformera WFP:s kapacitet genom digital teknologi samt förstärka datadrivet beslutsfattande. Han överser en mångsidig portfölj, inklusive planering och resultat, finans- och riskhantering, ingenjörs-, miljö- och flottahantering, samt informations- och telekommunikationsteknik.
Valerie N. Guarnieri - biträdande verkställande direktör
Valerie N. Guarnieri blev tillsatt som biträdande verkställande direktör i januari 2018. I denna roll för hon samman och överser avgörande delar av WFP:s globala insatser: förberedelser för katastrofinsatser, program och policy, nutrition och försörjningskedjan för att säkerställa WFP:s hjälp till de mest utsatta människorna runt om i världen.
Ute Klamert - biträdande verkställande direktör
Ute Klamert blev verkställande direktör för WFP:s avdelning för partnerskap och styrning i februari 2019. I denna roll överser Klamert organisationens samarbetsaktiviteter med regeringar, icke-statliga organisationer, Rom-baserade FN-organisationer och den privata sektorn.
Joyce Kanyangwa Luma - biträdande verkställande direktör
Joyce Kanyangwa Luma har varit biträdande verkställande direktör ad interim, för avdelningen för arbetsplatskultur sedan maj 2022 och dessförinnan var hon WFP:s personalchef. Avdelningen för arbetsplatskultur (Workplace Culture Department - WP) leder arbetet med att skapa en optimal arbetsmiljö på WFP. Avdelningen består av personalavdelningen, personalens friskvårdsavdelning, samordningsenheten för människor och kultur och teamet för mångfald och inkludering. Avdelningen fokuserar på att skapa en arbetsplats där alla människor kan möta sin fulla potential och omfamnar ett mer strategiskt förhållningssätt till personalhantering under paraplyet av WFP:s People Policy.
Ramiro Armando de Oliveira Lopes da Silva - biträdande verkställande direktör
Ramiro Armando de Oliveira Lopes da Silva har utsetts till att leda den nybildade avdelningen för försörjningskedjan och kriser vid FN:s World Food Programme (WFP) tillfälligt. Med över 35 års humanitär operativ erfarenhet var Ramiro assisterande verkställande direktör för WFP från mars 2010 tills han gick i pension i december 2017.
Robert (Bob) Turner - biträdande verkställande direktör
Efter en mångfacetterad karriär som sträcker sig över tre decennier inom humanitära och fredsbevarande operationer, fungerar Robert (Bob) Turner för närvarande som WFP:s stabschef och Chief Operating Officer. I denna roll övervakar och hanterar han operativt stöd till WFP:s regionala byråer och landskontor. Dessutom arbetar han nära med senior ledning för att säkerställa att WFP levererar på sina prioriteringar.