Skip to main content

FN:s World Food Programme (WFP) leds av en styrelse som består av 36 medlemsstater och tillhandahåller mellanstatligt stöd, ledning och översyn av WFP:s verksamhet.

Organisationen leds av en verkställande direktör som utses gemensamt av FN:s generalsekreterare och generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Den verkställande direktören utses för en fast tidsperiod på fem år och ansvarar för organisationens administration samt genomförandet av dess program, projekt och andra aktiviteter. Posten innehas för närvarande av David Beasley som tillsattes 2017.

WFP har även en vice verkställande direktör och tre biträdande verkställande direktörer som alla har sina specifika arbetsområden.

Organisationens inriktning beskrivs i en strategisk plan, som förnyas vart fjärde år. Den strategiska planen för 2017–2021 anpassar WFP:s arbete till Agenda 2030 genom att fokusera på att utrota hunger och bidra till förnyade globala samarbeten för att förverkliga de globala målen.

WFP finansieras helt genom frivilliga bidrag. Huvudsakliga bidragsgivare är regeringar, men organisationen tar även emot bidrag från den privata sektorn och privatpersoner. 

Verkställande direktör

David Beasley

Högsta ledning

 • David Beasley - verkställande direktör

  David Beasley är tidigare guvernör i den amerikanska delstaten South Carolina och har mer än fyrtio års erfarenhet av arbete inom offentliga ämbeten och i näringslivet. Han har arbetat inom områden som spänner över politiska, religiösa och etniska gränser för att främja ekonomisk utveckling, utbildning, interreligiöst samarbete och humanitärt bistånd till de allra mest utsatta och då inte bara i USA utan över hela världen.
 • Amir Mahmoud Abdulla - vice verkställande direktör

  Amir Mahmoud Abdulla blev vice verkställande direktör för FN:s World Food Programme i mars 2009. Abdulla är stationerad i Rom och leder genomförandet av den nya omstruktureringen som ska anpassa WFP:s strategi, programstruktur, finansiella förvaltning, planering, övervakning och rapportering för att uppnå de globala målen på nationell nivå. Utöver sina WFP-förpliktelser tillsattes han som vice ordförande i FN:s utvecklingsgrupp (UNDG) i januari 2016.
 • Manoj Juneja - biträdande verkställande direktör

  Manoj Juneja blev finansdirektör och biträdande verkställande direktör för resursförvaltning på WFP i januari 2013. Innan han började på WFP i juli 2011, tjänstgjorde han som vice generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Manoj Juneja började arbeta på FAO 1987, där han hade ledande befattningar som direktör för program-, budget- och utvärderingskontoret (2005-2007) och biträdande generaldirektör för företagstjänster, personalresurser och finansdepartementet (2008-2011).
 • Ute Klamert - biträdande verkställande direktör

  Ute Klamert blev verkställande direktör för WFP:s avdelning för partnerskap och styrning i februari 2019. I denna roll överser Klamert organisationens samarbetsaktiviteter med regeringar, icke-statliga organisationer, Rom-baserade FN-organisationer och den privata sektorn.
 • Valerie Guarnieri - biträdande verkställande direktör

  Valerie Guarnieri blev tillsatt som biträdande verkställande direktör i januari 2018. I denna roll för hon samman och överser avgörande delar av WFP:s globala insatser: förberedelser för katastrofinsatser, program och policy, nutrition och försörjningskedjan för att säkerställa WFP:s hjälp till de mest utsatta människorna runt om i världen.