Skip to main content

FN:s World Food Programme (WFP) leds av en styrelse som består av 36 medlemsstater och tillhandahåller mellanstatligt stöd, ledning och översyn av WFP:s verksamhet.

Organisationen leds av en verkställande direktör som utses gemensamt av FN:s generalsekreterare och generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Den verkställande direktören utses för en fast tidsperiod på fem år och ansvarar för organisationens administration samt genomförandet av dess program, projekt och andra aktiviteter. Posten innehas för närvarande av David Beasley som tillsattes 2017.

WFP har även en vice verkställande direktör och fyra biträdande verkställande direktörer som alla har sina specifika arbetsområden.

Organisationens inriktning beskrivs i en strategisk plan, som förnyas vart fjärde år. Den strategiska planen för 2017–2021 anpassar WFP:s arbete till Agenda 2030 genom att fokusera på att utrota hunger och bidra till förnyade globala samarbeten för att förverkliga de globala målen.

WFP finansieras helt genom frivilliga bidrag. Huvudsakliga bidragsgivare är regeringar, men organisationen tar även emot bidrag från den privata sektorn och privatpersoner. 

Högsta ledning

David Beasley - verkställande direktör

David Beasley är tidigare guvernör i den amerikanska delstaten South Carolina och har mer än fyrtio års erfarenhet av arbete inom offentliga ämbeten och i näringslivet. Han har arbetat inom områden som spänner över politiska, religiösa och etniska gränser för att främja ekonomisk utveckling, utbildning, interreligiöst samarbete och humanitärt bistånd till de allra mest utsatta och då inte bara i USA utan över hela världen.

Amir Mahmoud Abdulla - vice verkställande direktör

Amir Mahmoud Abdulla blev vice verkställande direktör för FN:s World Food Programme i mars 2009. Förutom sitt ansvar som biträdande huvudman, övervakar han för närvarande styrelsens sekretariat och de avdelningar som ger viktig stöd till WFP: s fältverksamhet över hela världen: nödoperationer, försörjningskedjeinsatser, samt säkerhet.

Manoj Juneja - biträdande verkställande direktör

Manoj Juneja blev finansdirektör och biträdande verkställande direktör för resursförvaltning på WFP i januari 2013 för att försäkra effektivt förvaltarskap och maximera effekterna av WFP:s resurser. Han överser det arbete som görs för att transformera WFP:s kapacitet genom digital teknologi samt förstärka datadrivet beslutsfattande. Han överser en mångsidig portfölj, inklusive planering och resultat, finans- och riskhantering, ingenjörs-, miljö- och flottahantering, samt informations- och telekommunikationsteknik.

Valerie N. Guarnieri - biträdande verkställande direktör

Valerie Guarnieri blev tillsatt som biträdande verkställande direktör i januari 2018. I denna roll för hon samman och överser avgörande delar av WFP:s globala insatser: förberedelser för katastrofinsatser, program och policy, nutrition och försörjningskedjan för att säkerställa WFP:s hjälp till de mest utsatta människorna runt om i världen.

Ute Klamert - biträdande verkställande direktör

Ute Klamert blev verkställande direktör för WFP:s avdelning för partnerskap och styrning i februari 2019. I denna roll överser Klamert organisationens samarbetsaktiviteter med regeringar, icke-statliga organisationer, Rom-baserade FN-organisationer och den privata sektorn.

Gina Casar - biträdande verkställande direktör

Gina Casar blev tillsatt som biträdande verkställande direktör för WFP:s avdelning för arbetskultur i september 2020. I denna roll leder hon insatser och hanterar alla frågor relaterat till arbetskultur, likväl som personalledning och medarbetares välmående, för att stärka WFP som en förbättrad, inkluderande och respektfull arbetsplats.