Skip to main content

Att utrota hungern i världen är en av vår tids största utmaningar. Upp emot 783 miljoner människor världen över har inte tillräckligt med mat och 47 miljoner människor i 54 länder upplever brist på livsmedelstrygghet på nivåer av nödläge. Delar av Jemen, Sydsudan, Etiopien och Nigeria befinner sig redan nu i, eller är inte långt ifrån, svältliknande förhållanden. 

Konsekvenserna av dieter som är fattiga på vitaminer, mineraler och andra näringsämnen påverkar hälsan och livsutsikterna för miljoner fler och kastar en skugga över samhällens och hela länders framtid. 

Även om det produceras tillräckligt med mat för att mätta alla på jorden, förblir målet om en värld utan hunger, som anges i 2030 års agenda för hållbar utveckling och specifikt i mål 2, enormt utmanande på grund av konflikter, klimatförändringar, katastrofer och strukturell fattigdom och ojämlikhet. Under de senaste två åren har de socioekonomiska konsekvenserna av COVID-19-pandemin förvärrat situationen ytterligare genom att driva miljontals utsatta människor in i större livsmedelsotrygghet. WFP utför en mängd olika insatser för att hitta lösningar för världens hunger. 

De främsta orsakerna till hunger

Konflikt

60 procent av de människor i världen som upplever hunger bor i områden som påverkas av konflikter, vilket är den främsta orsaken till 8 av 10 av de värsta hungerkriserna (som i fallet med Jemen, Sydsudan, Demokratiska republiken Kongo och Syrien, exempelvis).

Vad vi gör

Livsmedels- och näringsassistans
Syrien, Aleppo. Barn går med sina föräldrar i kön, eller skickas för att hämta bröd ensamma innan de går till skolan. Foto: WFP/Hussam Al Saleh

WFP ger livsviktig livsmedels- och näringsassistans till människor som är fångade i konflikt eller fördrivna på grund av stridigheter, var de än befinner sig. Med hjälp av lokala partners når vi de behövande även i de mest avlägsna områdena, med hjälp av terrängfordon eller genom att släppa ned mat från flygplan när andra alternativ saknas.  

Våra insatser kan bidra till att skapa vägar till fred, vilket uppmärksammats genom tilldelningen av Nobels fredspris till WFP år 2020.

Möjligheter för fred
Mitib Ibrahim (V) och Mohammed Jama'a (H) är från olika stammar och lärde känna varandra och arbetade tillsammans på återuppbyggningen av en bevattningskanal i Ramadi. Foto: WFP/David Orr

Preliminära resultat från en gemensam forskningsstudie med Stockholm International Peace Research Institute visar att WFP:s arbete bidrar till att stärka möjligheterna för fred genom att förbättra tillgången till omstridda naturresurser, öka social sammanhållning och lösa problem inom och mellan samhällen. Samtidigt ökar möjligheterna och förtroendet mellan människor och regeringen, genom att statens processer för ansvarsutkrävande stärks, liksom dess tillhandahållande av tjänster. Studien fokuserade på El Salvador, Irak, Kirgizistan och Mali.  

Klimatförändringar

Chocker relaterande till klimatförändringar, såsom översvämningar eller torka, påverkar miljontals människors liv och försörjning vilket förvärrar fattigdom, hunger och sociala spänningar. WFP hjälper regeringar och samhällen att förstå dessa ökande risker och att vidta riktade åtgärder för att hantera effekterna av klimatchocker på livsmedelsförsörjningen.

Vad vi gör

Prognosbaserad finansiering
WFP-personal förklarar registreringsprocessen för medlemmarna i Irosin-samhället som deltar i det prognosbaserade finansieringsprojektet. Foto: WFP Philippines/Arete Philippines/Arete

WFP’s prognosbaserade finansiering använder förbättrade system för varning i förtid baserat på väderprognoser, så att samhällen kan varnas om både klimatrelaterade och andra chocker 15 dagar i förväg och förses med försäkringar för att kunna vidta förberedande åtgärder.

Klimatsmarta energilösningar
 Rwanda. Skolkock, Felicien Rwatangaro. Foto: WFP/Daniel Kibsgaard

För att säkerställa att människor kan laga och konsumera mat på ett säkert sätt underlättar WFP tillgången till moderna matlagningsmöjligheter – som gasspisar, miniförgasare eller elektriska tryckkokare. WFP strävar också efter att stärka småbrukares möjligheter genom hållbar utdelning av energiutrustning och produktions-tjänster för att främja utvecklingen av jordbruksmarknaden.

Katastrofer

När en jordbävning, cyklon, en orkan eller annan katastrof inträffar är WFP en av de första på plats som ger mat och annat livsviktigt stöd till befolkningar som har förlorat allt.

Vad vi gör

Logistik
Logistikpersonal kontrollerar personlig skyddsutrustning (PPE) som lastas av vid det temperaturreglerade lagret i Lologo, Juba. Foto: WFP/Giulio d'Adamo

Som ledare för det inter-institutionella samarbetet Logistics cluster, tillhandahåller WFP samordning och informationshantering under storskaliga katastrofer.

Konnetivitet
Haiti, Port au Prince. Telekommunikationsmast. Foto: WFP/Rein Skullerud

WFP leder arbetet i samarbetet  Emergency Telecommunications Cluster, som tillhandahåller avgörande uppkoppling i nödsituationer. WFP’s grupp Fast IT and Telecommunications Emergency and Support Team of responders (FITTEST) är redo att bli utsända till alla delar av världen för att etablera och återupprätta nätverk för kommunikation och informationsteknologi

Geospatiala analyser
Geospatial analys. GIS-bild.

Riktade geospatiala analyser visar den omedelbara effekten av naturkatastrofer och möjliggör en snabbare respons anpassad efter behov. Våra verktyg för geografiska informationssystem såsom ADAM (Automatic Disaster Analysis & Mapping) tillhandahåller kartläggning dygnet runt av jordbävningar och tropiska cykloner.

Ojämlikhet

Ojämlikhet begränsar människors möjligheter och ökar nivåerna av hunger. Förbättrade möjligheter till sysselsättning, finansiering och marknader kan istället lyfta människor ur fattigdom mycket snabbt, öka deras produktivitet och köpkraft och stimulera lokala marknader. 

Vad vi gör

Programmet Food Assistance for Assets
Kakhobwes bevattningsprogram, under DFID-finansierade Prosper-programmet i Malawi. Foto: WFP/Badre Bahaji

WFP’s Food Assistance for Assets-program innebär att sätta människor i arbete med samhällsbyggande projekt som  att återställa improduktiv mark, i utbyte mot kontanter eller livsmedel. Programmet Farm to Market Alliance, som är mer riktat mot den privata sektorn kopplar småbrukare till marknader och hjälper dem att diversifiera sina grödor och öka sin potential för marknaden.  

Kontantstöd 
Malawi. WFP distribuerar kontanter till hushåll i städer och på landsbygden som drabbats av klimatchocker och ekonomiska effekter av covid-19. Foto: WFP/Badre Bahaji

Där marknader och finansiella system fungerar ger WFP stöd genom kontanter. Oavsett om det är i form av sedlar, kuponger, betalkort, ”e-money” eller mobilpengar, gör kontantstöd så att människor kan göra val som förbättrar deras livsmedelstrygghet och näring, och skjuter till kontanter till den lokala ekonomin. 

Sociala Skyddssnät
Lokala skolmyndigheter och WFP delar ut rationer att ta hem (THR) bland skolbarn och deras föräldrar i La Guajira-avdelningen, Colombia. Foto: WFP/Miller Choles

WFP stöder regeringar i att stärka de sociala skyddsnät som de har på plats för att skydda sina medborgare från fattigdom, ojämlikhet och livsmedelsotrygghett. Vi arbetar också för att förbättra dessa systems förmåga att reagera på chocker som katastrofer eller massfördrivningar av befolkningen.

Livsmedelsförlust

Dåliga lagringsmöjligheter på gårdar leder till skadedjursangrepp och mögel som förstör grödor. Brist på tillgång till teknik och marknader innebär att många bönder tvingas lämna sina grödor för att ruttna på fälten eftersom arbetskraften och de ekonomiska investeringar som krävs för att skörda dem ofta är otillgängliga.

Vad vi gör

Inga Förluster Efter Skörd-projektet
Malawi. Stoppa slöseriet. Förvaring av mat i lagret. Foto: WFP/Badre Bahaji

WFP’s ”Inga Förluster Efter Skörd”-projekt (Zero Post-Harvest Losses) hjälper småbrukare att lära sig hur man använder förbättrade hanteringsmetoder efter skörd, i kombination med enkel men effektiv hermetisk lagringsutrustning för att skydda grödor mot insekter, gnagare, mögel och fukt.

COVID-19

COVID-19-pandemin har drivit miljontals fler människor in i livsmedelsotrygghet genom konsekvenser för produktion, handel och försörjning, vilket satt miljontals människor ur arbete. 

Vad vi gör

Allmänna tjänster
UNHRD Panama förbereder sig för att skicka sändningar av personlig skyddsutrustning (PPE) till WHO. Foto: WFP/Elio Rujano

WFP har etablerat globala passagerar- och godstjänster som gör det möjligt att nå ut med humanitär personal, livsmedel och medicinska förnödenheter till utsatta människor runt om i världen som annars skulle sakna stöd när de behöver det som mest. 

Kontant- och livsmedelsstöd
WFP:s matkort hjälper 800 HBTQI-hushåll genom pandemin. Foto: WFP/Hetze Tosta

För att möta de ökade behoven som skapats av de socioekonomiska effekterna av COVID-19-pandemin har WFP utökat sitt kontant- och livsmedelsstöd och stöttat regeringar i att stärka sina egna sociala skyddsnät.