Skip to main content

Att förhindra och lindra svält

underviktiga och undernärda behandlas på ett näringscenter i Ambovombe-distriktet. Foto: WFP/Shelley ThakralMotverka svält

WFP har expertis, djup närvaro i fält och operativ omfattning för att hindra svältutbrott och förhindra att människor passerar svältgränsen. Vi gör det genom att ge akut livsmedelsstöd; använda den senaste tekniken för att varna om risken för svält och avgöra den mest lämpliga åtgärden; och genom att mobilisera vår försörjningskedja, inklusive lufttransport av mat eller att släppa ned den från flygplan när inga andra alternativ kvarstår. Vi arbetar också för att förhindra att situationer förvärras till svältkatastrofer genom att höja utbildningsnivån, förbättra näringsintaget, stärka motståndskraften för inkomster och sociala skyddssystem som skolmatsprogram. 

Motverka svält 

Att agera i livshotande situationer

Fördrivna människor från byn Palma i Montepuez. Foto: WFP/Yuri AndradeNödhjälp

System för tidiga varningssignaler, en skicklig insatsstyrka för nödsituationer som är redo att rycka ut och vår globala leveranskedja gör att WFP kan vara en av de första på plats när en katastrof inträffar. Varje år hjälper WFP miljontals människor på flykt, som står utan hem eller som är berövade grundläggande resurser på grund av konflikter, effekterna av klimatförändringar, pandemier och andra katastrofer. 

Katastrofhjälp

 

 

Khalid mottar livsmedelsassistans var månad från WFP. Foto: WFP/Annabel SymingtonLivsmedelsassistans

WFP:s livsmedelsassistans går långt utöver den omedelbara lindringen av hunger. För att uppnå mål 2 av de Globala Målen – utrota hungern – tillhandahåller vi skräddarsydda, fleråriga stödprogram utformade för att lyfta en nations näringsindikatorer. Där marknader och finanssektorn fungerar, tillhandahåller vi kontantstöd för att göra det möjligt för människorna vi arbetar för att köpa näringsrik mat efter eget val. 

Livsmedelsassistans | Kontantstöd

 

 

Flytande syre donerat av den kinesiska regeringen fördes till Katmandu från gränshamnen Tatopani på gränsen mellan Nepal och Kina och transporterades med lastbil till statliga sjukhus i Katmandu. Foto: WFP/Srawan ShresthaFörsörjningskedjan

Varje dag använder WFP 6 500 lastbilar, 140 flygplan och 20 fartyg för att förhindra människor från att drabbas av svält och för att leverera livsviktiga livsmedel och annat stöd till dem som behöver det mest. Med sex decenniers erfarenhet arbetar WFP med regeringar och icke-statliga organisationer, med leverantörer och lokala samhällen. Vi engagerar företag och småbrukare och investerar i lokala ekonomier, marknader och den privata sektorn. 

 

 

 

 Panama, Panama City, Panama Pacifico International Airport, FN:s depå för humanitära insatser (UNHRD). Foto: WFP/Elio RujanoHumanitära tjänster och stöd

På grund av bristande finansiering och höga förväntningar på effektivitet krävs det av det humanitära samfundet att i allt högre grad agera synkroniserat, effektivisera processer och samla resurser. WFP erbjuder expertis och kapacitet inom försörjningskedjan, teknik och nödtelekommunikation – ofta i de mest utmanande miljöerna – till andra humanitära aktörer. Dessutom leder WFP logistik-samarbetet ”Logistics Cluster” och ”Emergency Telecommunications Cluster (ETC)”, och leder ”Food Security Cluster” tillsammans med andra. 

Humanitär assistans och humanitära tjänster 

 

 En vecka av kraftigt regn har orsakat hundratals jordskred i rohingyaernas flyktingläger. Foto: WFP/Gemma SnowdonKatastrofriskreducering

Katastrofer är bland de främsta orsakerna till hunger och undernäring i världen. Bland dessa är extrema väderhändelser på frammarsch till följd av klimatkrisen. WFP:s landprogram integrerar dedikerade åtgärder för att hantera riskerna för klimatkatastrofer och mildra deras återverkningar på livsmedelsförsörjningen. Åtgärderna inkluderar mark- och vattenvård, utveckling av översvämningsskydd och dräneringsinfrastruktur, konstruktion av gemensamma dammar och reservoarer och terrassering av sluttningar som är utsatta för erosion och jordskred. 

Att erbjuda lösningar för att förändra liv

Deltagarna i FFA-programmet arbetar med så kallade "halv-månar". Foto: WFP/Mariama Ali SouleyHållbar försörjning och ekosystem

Livsmedelsotryggheten är störst i de mest sårbara och försämrade miljöerna, som ofta drabbas av katastrofer och som är utsatta för återkommande chocker och kriser, inklusive extrema väderhändelser orsakade av klimatförändringar. WFP hjälper länder och de mest sårbara och livsmedelsotrygga samhällena att hantera naturresurser på ett hållbart sätt, så att de kan möta dagens behov av försörjning och skydda dessa resurser för framtida generationer. 

 

 

 

Shahidul Islam och Rowshan Ara, med sina två döttrar Sayma Khatun och Sumaiya Khatun under myggnät på sin båt. Foto:WFP/Sayed Asif MahmudKlimatåtgärder

På grund av klimatförändringarna står samhällen inför mer frekventa och extrema väderhändelser. WFP hjälper till att kompensera den inverkan dessa har på liv och försörjning. Prognosbaserad finansiering använder system för tidiga varningssignaler baserat på väderprognoser för att varna samhällen inför katastrofer, för att trigga utbetalningar av försäkringar så att samhällen och människor kan vidta förberedande åtgärder som att evakuera boskap och andra tillgångar, förstärka gårdar och köpa mat och andra nödvändiga föremål. Indexförsäkring använder hydrometeorologiska data och analys för att mer exakt bestämma när skördförluster inträffar, för att utlösa utbetalningar. 

Klimatåtgärder

 

Furaha ger sin yngsta son Kyungu Evariste en näringsrik jordnötskräm i Kalemie, Demokratiska republiken Kongo. Foto: WFP/Arete/Fredrik LernerydNäring

Undernäring hindrar människor och samhällen från att utveckla sin fulla potential och hotar deras framtid. WFP motarbetar alla former av undernäring inklusive vitamin- och mineralbrister, övervikt och fetma, i alla sammanhang. Vi agerar tidigt, med program som fokuserar på de första 1 000 dagarna från graviditet till ett barns andra födelsedag, och vi ger tillgång till hälsosam och näringsriktig kost, riktad mot små barn, gravida och ammande kvinnor och personer som lever med HIV.

Näring

 

 

Ahmed Bin Hanbal-skolan i Dar Saad, Aden. Foto:WFP/Annabel SymingtonSkolmatsprogram

WFP är den största humanitära organisationen som implementerar skolmatsprogram, som förbättrar barns näring och hälsa och ökar tillgången till utbildning, vilket minskar risker som barnarbete och tidiga äktenskap i vissa länder. Detta hjälper till att skapa bättre framtider för barn och samhällen och bygga länders så kallade ”mänskliga kapital”. Genom att köpa mat lokalt där det är möjligt bidrar WFP:s skolmatsprogram till att öka inkomsterna för småbrukare och stärka de lokala marknaderna. 

Skolmatsprogram

 

 

Taimy Chakma matar sina kor. Foto: WFP/Sayed Asif MahmudJämställdhet

Jämställdhet är avgörande för en värld utan hunger. Mer än 50 procent av de människor vi arbetar för är kvinnor, och WFP arbetar för att se till att program för livsmedelsassistans skapar förutsättningar som främjar, snarare än underminerar, jämställdhet och kvinnors egenmakt. 

Jämställdhet

 

 

 

 WFP Rwandas program för motståndskraftig försörjning i Rutsiro, västra Rwanda. Foto: WFP/Emily FredenbergSkapande av tillgångar

Under WFP:s ”Food Assistance for Assets”-program får människor livsmedel eller kontanter för att tillgodose grundläggande livsmedelsbehov när de arbetar med samhällstillgångar eller försörjningsresurser som vägar, broar och återplantering av skog, vattenvård eller markrehabiliteringsprojekt. 

 

 

 

 

 

 Ecuador, Imantag landsbygdsområde, Imbaburaprovinsen. Foto: WFP/Ana BuitronMarknadsstöd åt småbrukare

Småbrukare producerar majoriteten av världens mat och är avgörande för att utrota hungern. WFP hjälper till att bygga hållbara livsmedelssystem genom att underlätta småbrukares tillgång till produktiva tillgångar och effektiva tekniker för hantering och lagring efter skörd. WFP-programmet ”Farm to Market Alliance”, som fokuserar på den privata marknaden, kopplar också småbrukare till marknader och hjälper dem att diversifiera sina grödor och öka sin affärspotential. 

 

 

 

Falha i sin lokala butik — en av 135 som deltar i WFP:s kontantbaserade överföringsprogram på Västbanken. Foto: WFP/Elias HalabiKontantstöd och stöd åt marknader

WFP är den största leverantören av kontantstöd inom det humanitära samfundet. Vi arbetar också för att stärka lokala marknader och utveckla detaljhandeln för att hjälpa till att sänka priset på livsmedel – och därmed öka köpkraften för alla kunder – samtidigt som återförsäljarnas lönsamhet bibehålls eller till och med ökar. 

 

 

 

 

 P4P-programmet på Madagaskar strävar efter att öka småbrukares möjligheter och tillgång till jordbruksmarknader. Foto: WFP/Giulio d'AdamoLivsmedelssystem 

Bräckliga eller illa fungerande livsmedelssystem har en förödande inverkan på utveckling och miljön, eftersom livsmedelssystem står för en tredjedel av växthusgaserna och degraderar mark och vatten och eftersom en tredjedel av all mat och all produktion (till ett värde av 10 biljoner SEK) går till spillo. WFP har svåröverträffad erfarenhet från sex decenniers arbete med att reparera, underhålla och förbättra livsmedelssystem för världens mest utsatta och avlägsna människor.

 

 

 

 Ett landskap som visar "Unity Channel" i Kalafgan-distriktet, Takhar-provinsen i Afghanistan. Foto: WFP/Arete/Andrew QuiltyStärkande av motståndskraft

Chocker och stressfaktorer som konflikter, naturkatastrofer och politisk instabilitet kan ha en förödande inverkan på utveckling. Att inkludera motståndsbyggande åtgärder i humanitära program innebär att minska behovet av återkommande krishantering, samtidigt som det hjälper till att övervinna ett arv av utvecklingsklyftor. 

Stärkande av motståndskraft

Att bygga vägar till stabilitet och fred

Mokhas gamla stad på Jemens västkust som skadades svårt av flyganfall. Foto: WFP/Annabel SymingtonKonflikt och Hunger

När nästan 60 procent av världens hungriga lever i områden som drabbats av väpnat våld är konflikt den enskilt största utmaningen för att utrota hunger. WFP:s assistans är inte bara en livlina för människor som är fångade i konflikter, som lever under belägring eller på flykt efter att ha tvingats bort från sina hem – det kan också vara det första steget mot fred och hjälpa till att lätta på spänningar som kan eskalera till konflikter. 

 Katastrofhjälp | Livsmedelsassistans

Att stötta regeringar

Antonio Beleza, National Institute for Disaster Management and Risk Reduction (INGD) (left) and Domingos Reane, World Food Programme, conduct a drone assessment in the wake of tropical storm Eloise. Photo: Mercy Air/Matthias Reuter.Att stärka regeringars kapacitet

WFP stöttar regeringar och andra partners i att bygga upp deras kapacitet att hantera katastrofrisker och förbättra livsmedelstryggheten, samtidigt som de investerar i system för tidiga varningssignaler och beredskap för klimathot och andra risker. Vi hjälper också länder att mobilisera finansiering från regeringar och andra källor, såsom fonden ”Adaptation Fund” och ”Green Climate Fund” för att finansiera arbete för motståndskraft mot klimatrelaterade risker. 

Förstärkning av landskapaciteten 

 

 

With COVID19 school closures, WFP and the Ministry of Education have started providing take-home rations to the parents of some 110,000 children missing out on school meals. Photo: WFP/Miller CholesSociala skyddsnät

WFP förser regeringar med teknisk rådgivning och operativt stöd för att stärka deras sociala trygghetssystem, förbättra deras förmåga att bygga motståndskraft och reagera på nödsituationer (som katastrofer eller plötsliga massförflyttningar), såväl som deras inverkan på livsmedelstrygghet och näring. Tack vare sin erfarenhet av att leverera livsmedel och kontantstöd, skolbaserade program och försäkringar kan WFP också komplettera statliga åtgärder.

 

 

 

Louise Abayomi, Senior Research Fellow (Postharvest), Food and Markets Department, preparing fufu to be sampled and showing the Congolese team how to dose the right amount of flour, water, nutrients. Photo: WFP/Alice RahmounSamarbete inom Globala Syd

WFP stöttar regeringar också genom att underlätta ett samarbete inom Globala Syd och triangulärt samarbete – ett uttryck som omfattar direkt utbyte av kunskap, erfarenheter, färdigheter, resurser och tekniskt kunnande mellan länder, ofta med hjälp av en givare eller multilateral organisation, såsom WFP. Denna "triangulära" insats kan ta formen av finansiering, utbildning, ledning, tekniska system eller andra typer av stöd.

Syd till Syd-samarbete 

Innovation och digital förändring

Under 2019, efter cyklonen Idai i Moçambique, satte WFP in drönare för första gången i en nödsituation för att genomföra snabba bedömningar efter katastrofen samt samordna med nationella tjänstemän och partners på plats. Foto: WFP/INGC/Antonio Jose BelezaInnovation och teknologi

WFP utnyttjar ny teknik och ansvarsfull användning av data för att utrota hungern till 2030. Vi använder drönare för att förbättra agerande i humanitära nödsituationer, och för att underlätta uppkoppling i nödsituationer genom vårt ”Fast IT and Telecommunications Emergency and Support Team” (FITTEST) och ”Emergency Telecommunications Cluster lead agency” (ETC). Vi säkerställer att rätt person får rätt stöd med vår molnbaserade plattform ”SCOPE”, samtidigt som vi utnyttjar blockchain och realtidsdata för att förbättra samordningen och leveransen av assistans inom den humanitära sektorn. Sedan lanseringen 2015 har vår München-baserade ”Innovation Accelerator”  testat nya lösningar för att utrota hungern. 

Innovation