Skip to main content

FN:s World Food Programmes (WFP) nordiska kontor i Köpenhamn mobiliserar nordiskt stöd för att uppnå en värld utan hunger. De nordiska länderna är viktiga strategiska partners för WFP och är några av de starkaste internationella opinionsbildarna för ett gott humanitärt givarskap. WFP:s nordiska kontor ökar kunskapen i de nordiska länderna kring de resultat som WFP når tillsammans med våra nordiska partners.  

De nordiska ländernas sammanlagda bidrag gör dem till WFP:s femte största givare (2020). År efter år är de också bland de största givarna av flexibla (icke-öronmärkta) bidrag. De ger WFP möjligheten att snabbt sätta igång katastrofinsatser, bidra med assistans till de bortglömda kriserna och förbättra WFP:s insatser för att hjälpa de som behöver hjälpen allra mest.

Det nordiska kontoret fungerar som en länk mellan WFP:s huvudkontor i Rom, övriga WFP-kontor och WFP:s partners i norden. Mandatet för det nordiska kontoret innefattar kommunikations- och påverkansarbetearbete, opinionsbildning och ett utåtriktat arbete till en rad av intressenter. Målet är ett fortsatt stöd från allmänheten och politiskt stöd för att kunna avskaffa hunger. Det nordiska kontoret stärker existerande samarbeten och letar även efter nya samarbeten i norden.

Det nordiska kontorets aktiviteter innefattar presentationer, föreläsningar, organisering av- och deltagande i konferenser, mediakontakt, samt kommunikation via Facebook, Twitter och Instagram.

Vänligen kontakta oss för att lära dig mer om vårt arbete

Anne Poulsen, nordisk direktör

Mobil: +45 40 50 39 93

Telefon: +45 45 33 53 51

E-mail

Birgitte Pedersen, administratör

Mobil: +45 20 16 88 55

Telefon: +45 45 33 53 50

E-mail

Anna Eriksen, Communications Officer

Mobil: +45 40 20 25 77

Telefon: +45 45 33 53 53

E-mail

Praktikanter

Svensk praktikant:

Telefon: : +45-45335354

E-mail

Finsk praktikant:

Telefon: : +45-45335352

E-mail

Dansk praktikant:

Telefon: : +45-4533 5000

E-mail