Skip to main content

FN:s World Food Programmes (WFP) nordiska kontor i Köpenhamn mobiliserar support för att nå en värld med Ingen hunger. De nordiska länderna är viktiga strategiska partners för WFP och är några av de starkaste opinionsbildarna för ett gott humanitärt givarskap. WFP:s nordiska kontor ökar kunskapen i de nordiska länderna kring de resultat som WFP når tillsammans med våra nordiska partners.  

De nordiska ländernas sammanlagda bidrag gör dem till WFP:s femte största givare (2018). År efter år är de också bland de största givarna av flexibla (icke-öronmärkta) donationer. De ger WFP möjligheten att snabbt sätta igång katastrofinsatser, bidra med assistans till de bortglömda kriserna och förbättra WFP:s insatser för att hjälpa de som behöver hjälpen allra mest.

Det nordiska kontoret fungerar som en länk mellan WFP:s huvudkontor i Rom, övriga WFP kontor och WFP:s partners i norden. Mandatet för det nordiska kontoret innefattar kommunikationsarbete, opinionsbildning och utåtriktat arbete till en rad av intressenter. Målet är ett fortsatt stöd från allmänheten och politiskt stöd för att kunna avskaffa hunger. Det nordiska kontoret stärker existerande samarbeten och letar även efter nya samarbeten i norden.

Det nordiska kontorets aktiviteter innefattar presentationer, föreläsningar, organisering av- och deltagande i konferenser, mediakontakt, samt kommunikation genom Facebook, Twitter och Instagram.

Vänligen kontakta oss för att lära dig mer om vårt arbete

 • Anne Poulsen, nordisk direktör

  Mobil: +45 40 50 39 93

  Telefon: +45 45 33 53 51

  E-mail

 • Birgitte Pedersen, administratör

  Mobil: +45 20 16 88 55

  Telefon: +45 45 33 53 50

  E-mail

FN:s World Food Programme & Sverige

Sverige är en av WFP:s viktigaste partners och bidrar med tillförlitlig och flexibel finansiering.