Skip to main content

FN:s World Food Programmes (WFP) nordiska kontor i Köpenhamn mobiliserar nordiskt stöd för att uppnå en värld utan hunger. De nordiska länderna är viktiga strategiska partners för WFP och är några av de starkaste internationella opinionsbildarna för ett gott humanitärt givarskap. WFP:s nordiska kontor ökar kunskapen i de nordiska länderna kring de resultat som WFP når tillsammans med våra nordiska partners.  

De nordiska ländernas sammanlagda bidrag gör dem till WFP:s tredje största givare bland givarländer (2022). År efter år är de också bland de största givarna av flexibla (icke-öronmärkta) bidrag. De ger WFP möjligheten att snabbt sätta igång katastrofinsatser, bidra med assistans till de bortglömda kriserna och förbättra WFP:s insatser för att hjälpa de som behöver hjälpen allra mest.

Det nordiska kontoret fungerar som en länk mellan WFP:s huvudkontor i Rom, övriga WFP-kontor och WFP:s partners i norden. Mandatet för det nordiska kontoret innefattar kommunikationsarbete och opinionsbildning. Målet är ett fortsatt stöd från allmänheten och politiskt stöd för att kunna avskaffa hunger. Det nordiska kontoret stärker existerande samarbeten och letar även efter nya samarbeten i norden.

Det nordiska kontorets aktiviteter innefattar presentationer, föreläsningar, organisering av och deltagande i konferenser, mediakontakt, samt kommunikation via Facebook, Twitter och Instagram.

Vänligen kontakta oss för att lära dig mer om vårt arbete

Andreas Hansen, nordisk direktör

Telefon: +45 30228428

E-mail

Birgitte Pedersen, administratör

Mobil: +45 20 16 88 55

Telefon: +45 45 33 53 50

E-mail

Joel Ekström, Partnerships and Communications Officer

Mobil: +45 51 50 81 32

Telefon: +45 45 33 53 55

E-mail