Skip to main content

FN:s World Food Programmes (WFP) nordiska kontor i Köpenhamn mobiliserar nordiskt stöd för att uppnå en värld utan hunger. De nordiska länderna är viktiga strategiska partners för WFP och är några av de starkaste internationella opinionsbildarna för vikten av att upprätthålla humanitärt stöd. 

De nordiska ländernas sammanlagda bidrag gör dem till WFP:s fjärde största givare (2023). År efter år är de också bland de största givarna av flexibla (icke-öronmärkta) bidrag. Det ger WFP möjligheten att snabbt sätta igång katastrofinsatser, bidra med assistans till bortglömda kriser och förbättra WFP:s insatser för att hjälpa de som behöver stödet allra mest.

Det nordiska kontoret fungerar som en länk mellan WFP:s huvudkontor i Rom, övriga WFP-kontor och WFP:s partners i norden. Målet är ett fortsatt stöd från allmänheten och politiskt stöd för att kunna avskaffa hunger. Det nordiska kontoret stärker existerande samarbeten och arbetar för fler samarbeten i norden.

Det nordiska kontorets aktiviteter innefattar presentationer, föreläsningar, organisering av och deltagande i konferenser, mediakontakt, samt kommunikation via Facebook, Twitter och Instagram.

Vänligen kontakta oss för att lära dig mer om vårt arbete

Andreas Hansen, nordisk direktör

Telefon: +45 30228428

E-mail

Birgitte Pedersen, administratör

Mobil: +45 20 16 88 55

Telefon: +45 45 33 53 50

E-mail

Joel Ekström, Partnerships and Communications Officer

Mobil: +45 51 50 81 32

Telefon: +45 45 33 53 55

E-mail