Skip to main content

Du kanske tror att svältkatastrofer är ett minne blott. Det borde de vara. Men när du läser detta står 50 miljoner människor runt om i världen inför kris-nivåer av hunger. Tragiskt nog är det redan för sent när en hungersnöd förkunnas. Då dör tusentals människor redan av hunger.

WFP har expertis, djup närvaro i fält och operativ omfattning för att hindra svältutbrott och styra människor bort från svältgränsen. Vi jobbar dygnet runt för att avvärja svält, men är i akut behov av finansiering för att klara detta. Priset för att inte göra någonting kommer oundvikligen att mätas i förlorade liv.

I en värld där livsmedelsproduktionen fortsätter att öka finns det ingen anledning till att människor fortfarande ska drabbas av detta öde. 

När förkunnas en svältkatastrof?

Minst 20% av hushållen upplever extrem brist på mat
Minst 30 procent av barnen lider av akut felnäring
Det dagliga antalet som dött av svält eller en kombination av felnäring och sjukdom är mer än 2 människor uta 10000.

Majoriteten av de drabbade bor i länder i Afrika. Den akuta hungern kommer dock att öka kraftigt i de flesta världsregioner, från Mellanöstern till Latinamerika och Karibien.

Svältkatastrofer tenderar att inträffa i områden där humanitär tillgång är begränsad. Särskilt i Jemen och Sydsudan driver konflikter, osäkerhet och den åtföljande fördrivningen upp nivåerna av akut hunger till alarmerande nivåer. 

Förutom i dessa två länder är människor i de norra delarna av Etiopien och Nigeria också särskilt utsatta, enligt Hunger Hotspots-rapporten, som publiceras gemensamt av FN:s Food and Agriculture Organization och World Food Programme. 
 
Globalt befinner sig för närvarande 50 miljoner människor på randen av svält - en ökning från 27 miljoner människor år 2019. 
 

 

Sydsudan: Barn i Akobo East, Jonglei, äter en lunch med durra och en lokal frukt – senaste svälten i landet var 2017. Foto: WFP/Marwa Awad
Sydsudan: Barn i Akobo East, Jonglei, äter en lunch med durra och en lokal frukt – senaste svälten i landet var 2017. Foto: WFP/Marwa Awad

Vad orsakar svält?

Konflikter är den främsta orsaken till svält, men även klimatförändringar och konsekvenserna av COVID-19-pandemin bidrar till att antalet hungriga ökar kraftigt. Hungernivåerna förvärras när konflikter driver ett stort antal människor från sina hem, sin mark och sina jobb. Svältkatastrofer tenderar att uppstå i områden dit tillträdet är begränsat, vilket är vanligt i konfliktområden. Ojämlikhet är också en avgörande faktor, med låga inkomster som gör att miljoner människor inte har råd med livsmedel. 

Åtgärder för att minska spridningen av COVID-19 har drabbat ekonomier över hela världen, drivit miljoner in i arbetslöshet och fattigdom, och lämnat regeringar och givare med färre resurser för att tillgodose mat- och näringsbehoven för de mest utsatta människorna.

WFP har expertis och räckvidd för att förhindra att svält uppstår, genom flera olika tillvägagångssätt.

Hur vi hanterar svält

Livsmedelsstöd i kriser

Det mest kraftfulla verktyget som WFP kan använda för att rädda liv som står inför svält är akut livsmedelsassistans, både genom direkt utdelning av livsmedel och kontantstöd. Jemen utgör WFP:s största utökning av livsmedelsassistans någonsin, från 1 miljon människor 2015 till nästan 13 miljoner 2019.

Teknologi

Den senaste teknologin gör det möjligt för WFP att varna när omständigheterna snabbt försämras, vilket bidrar med insikter som informerar om lämpliga åtgärder och säkerställer att vi når de som är i akut behov.

Logistik- och försörjningskedja

WFP:s logistik- och försörjningskedja kan flytta enorma mängder livsmedel dit det behövs som mest – i extrema fall genom att frakta och släppa ned mat från flygplan. Varje dag använder WFP 5 000 lastbilar, 20 fartyg och 92 plan och varje år distribuerar WFP mer än 15 miljarder matransoner.

Långsiktigt tänkande

Att eliminera hotet om svält helt och hållet kommer att kräva mer långvariga och mer komplexa insatser, inklusive förbättrande av utbildning, kost, försörjningsmöjligheter och sociala skyddssystem som skolmatsprogram.

Svält är aldrig oundvikligt – med ordentlig planering och samordning kan det förebyggas och miljontals liv kan räddas. Vi använder en mängd olika verktyg för att både förebygga och reagera på svält. Här är ett urval.

Våra tillvägagångssätt

Mekanism för snabba insatser

Det här verktyget, som WFP har använt i bland annat Sydsudan och nordöstra Nigeria, tillåter mobila insatsstyrkor att nå ut till människor i avlägsna, isolerade områden. De flyger vanligtvis med helikopter och registrerar människor så att WFP kan transportera livsmedel, näringsstöd och annan assistans via vägar, vatten eller flygplan.

Hungerkartan

Hungerkartan använder artificiell intelligens, maskininlärning och dataanalys för att förutsäga och spåra hungerns omfattning och svårighetsgrad nästan i realtid i mer än 90 länder.

Marknad för tjänster vid krisläge

Denna tjänst gör WFP:s expertis inom försörjningskedjan, teknik, IT och administration tillgänglig för det bredare humanitära samfundet i kristider.

Det är dags att agera nu

WFP förlitar sig helt på frivilliga bidrag, så varje donation gör skillnad.
STÖD OSS