Skip to main content

Vad är definitionen av en svältkatastrof?

20% av hushållen upplever extrem brist på livsmedel
30% av barnen lider av akut felnäring
2 människor utav 10000 dör utav svält eller felnäring och sjukdom

Du kanske tror att svältkatastrofer är ett minne blott. Det borde de vara. Men när du läser detta står över 40 miljoner människor runt om i världen inför en reell risk för svält. Tragiskt nog är det redan för sent när en hungersnöd förkunnas. Då dör tusentals människor redan av hunger.

WFP har expertis, djup närvaro i fält och operativ omfattning för att hindra svältutbrott och styra människor bort från svältgränsen. Vi jobbar dygnet runt för att avvärja svält, men är i akut behov av finansiering för att klara detta. Priset för att inte göra någonting kommer oundvikligen att mätas i förlorade liv.

I en värld där livsmedelsproduktionen fortsätter att öka finns det ingen anledning till att människor fortfarande ska drabbas av detta öde. 

Vad orsakar svält?

Det finns många problem som bidrar till svält. 

Konflikt är den främsta orsaken till svält. Hungernivåerna förvärras när konflikter tvingar bort ett stort antal människor från sina hem, sin mark och sina jobb. Svältkatastrofer tenderar att uppstå i områden dit tillträdet är begränsat, en vanlig faktor i konfliktområden.

Klimatförändringar och mer regelbunden torka ökar matbristen. Torka innebär sämre skörd, och klimatet kan tvinga bort bönder från deras mark.

Konsekvenserna av COVID-19-pandemin bidrar till att kraftigt öka nivåerna av hunger. Åtgärder för att minska spridningen av COVID-19 har drabbat ekonomier över hela världen, drivit miljoner till arbetslöshet och fattigdom och gjort att regeringar och givare har färre resurser för att tillgodose mat- och näringsbehoven hos de mest utsatta människorna.

Ojämlikhet är också en avgörande faktor, med låga inkomster som gör att miljontals människor inte har råd med mat.

Var finns svälten i världen?

Det finns inga länder i världen som för närvarande uppfyller den officiella definitionen av svält som beskrivs ovan, men det finns många länder där risken för svält är verklig och en svältkatastrof kan ta form väldigt snabbt. 

Majoriteten av de drabbade människorna bor i länder i Afrika, men risken för svält är global. Den akuta hungern ser ut att att öka kraftigt i de flesta världsregioner, från Mellanöstern till Latinamerika och Karibien.

Svältkatastrofer tenderar att inträffa i områden där humanitär tillgång är begränsad. Särskilt i Jemen och Sydsudan driver konflikter, osäkerhet och den åtföljande fördrivningen upp nivåerna av akut hunger till alarmerande nivåer. 

Förutom i dessa två länder står människor i Afghanistan, Etiopien och Somalia inför katastrofala nivåer av hunger. 
 
Totalt 47 miljoner människor i 54 länder upplever nu hunger på nödlägesnivåer eller ännu värre. Utan omedelbara livräddande åtgärder riskerar de att drabbas av än värre nivåer av hunger eller till och med svält.

Sydsudan: Barn i Akobo East, Jonglei, äter en lunch med durra och en lokal frukt – senaste svälten i landet var 2017. Foto: WFP/Marwa Awad

Sydsudan: Barn i Akobo East, Jonglei, äter en lunch med durra och en lokal frukt – senaste svälten i landet var 2017. Foto: WFP/Marwa Awad

Hur vi hanterar svält

Livsmedelsstöd i kriser
Det mest kraftfulla verktyget som WFP kan använda för att rädda liv som står inför svält är akut livsmedelsassistans, både genom direkt utdelning av livsmedel och kontantstöd. Jemen utgör WFP:s största utökning av livsmedelsassistans någonsin, från 1 miljon människor 2015 till nästan 13 miljoner 2019.
Teknologi
Den senaste teknologin gör det möjligt för WFP att varna när omständigheterna snabbt försämras, vilket bidrar med insikter som informerar om lämpliga åtgärder och säkerställer att vi når de som är i akut behov.
Logistik- och försörjningskedja
WFP:s logistik- och försörjningskedja kan flytta enorma mängder livsmedel dit det behövs som mest – i extrema fall genom att frakta och släppa ned mat från flygplan. Varje dag använder WFP 5 600 lastbilar, 30 fartyg och 100 plan och varje år distribuerar WFP mer än 15 miljarder matransoner.
Långsiktigt tänkande
Att eliminera hotet om svält helt och hållet kommer att kräva mer långvariga och mer komplexa insatser, inklusive förbättrande av utbildning, kost, försörjningsmöjligheter och sociala skyddssystem som skolmatsprogram.

Svält är aldrig oundvikligt – med ordentlig planering och samordning kan det förebyggas och miljontals liv kan räddas. Vi använder en mängd olika verktyg för att både förebygga och reagera på svält. Här är ett urval.

Våra tillvägagångssätt

Mekanism för snabba insatser
Det här verktyget, som WFP har använt i bland annat Sydsudan och nordöstra Nigeria, tillåter mobila insatsstyrkor att nå ut till människor i avlägsna, isolerade områden. De flyger vanligtvis med helikopter och registrerar människor så att WFP kan transportera livsmedel, näringsstöd och annan assistans via vägar, vatten eller flygplan.
Hungerkartan
Hungerkartan använder artificiell intelligens, maskininlärning och dataanalys för att förutsäga och spåra hungerns omfattning och svårighetsgrad nästan i realtid i mer än 90 länder.
Marknad för tjänster vid krisläge
Denna tjänst gör WFP:s expertis inom försörjningskedjan, teknik, IT och administration tillgänglig för det bredare humanitära samfundet i kristider.

Det är dags att agera nu

WFP förlitar sig helt på frivilliga bidrag, så varje donation gör skillnad.
STÖD OSS