Skip to main content

Varje år ger World Food Programme (WFP) livsviktigt livsmedels- och näringsstöd till cirka 150 miljoner människor. Ändå är antalet människor som inte har tillräckligt att äta över hela världen mycket högre – för närvarande uppskattat till upp till 828 miljoner.

Nationella skyddsnät når miljarder människor över hela världen. Att investera i att stärka dessa system kan förbättra resultaten bland de flera hundra miljoner hungriga och felnärda – och de som är i riskzonen – som vi inte når direkt.

Att hjälpa regeringar att utöka och förbättra skyddsnät är en nyckel för en värld utan hunger. WFP samarbetar med regeringar och partners för att säkerställa att människor år 2030 kommer att ha väsentligt ökad tillgång till nationella system för socialt skydd som säkerställer och främjar deras möjlighet att själva tillgodose sin livsmedelsförsörjning, näring och liknande grundläggande behov, och att hantera de risker och chocker de står inför.

WFP har en lång historia av att stödja utformningen och leveransen av nationella skyddsnät, av att tillhandahålla teknisk rådgivning och/eller implementera program på regeringarnas vägnar vid behov. Dessutom implementeras WFP:s egna program ofta på sätt som kompletterar det nationella skyddsnätet.

Genom att utnyttja sin närvaro och erfarenhet erbjuder WFP expertis inom alla delar av policy- och programdesign och leverans inom gränserna för vårt mandat och vår kapacitet. WFP:s nya strategi för stöd till social skyddsnät utgör vår strategi för skyddsnät för de kommande åren.

Sociala skyddsnät