Skip to main content

12 saker du inte visste om WFP

Årets mottagare av Nobels fredspris i bilder.
, FN:s World Food Programme
1*MYhmTh7_OO4C1K-bubmN6Q.jpeg
Moçambique: Skolflickor i Beira tar hem sina matransoner innan skolorna stängde i april. Foto: Karel Prinsloo/Arete/FN Moçambique

Av Paul Anthem, Simona Beltrami och Mert Er

I ljuset av att WFP har mottagit Nobels fredspris — genom samarbete med systerorgan i FN, givare och andra partners — här är tolv saker som du kanske inte visste om oss:

1.

WFP är världens största humanitära organisation som förser assistans till 100 miljoner människor i 88 länder.

1*gDXWRYJfNKmEjvS8nT9FbA.jpeg
Haiti: Administrativ officer Chiara Camassa vid WFP:s lagerlokal i Port-au-Prince. Foto: WFP/Antoine Vallas.

2.

Varje dag levererar vi livsmedel och annan assistans till några av de mest avlägsna och utmanande delarna av världen — med hjälp av omkring 5600 lastbilar, 30 fartyg och 100 flygplan.

1*p_Hk3pibr_hifxjnoWUMMQ.jpeg
Demokratiska Republiken Kongo: WFP förser den humanitära sektorn med viktiga flygtransporter och annat logistikstöd. Foto: WFP/Jean Pierre Kitungwa
1*5AYjutRTANcwRgPA1kqeUw.jpeg
Demokratiska Republiken Kongo: WFP hanterar flygningar för FN:s humanitära flygtjänst (UNHAS). Foto: WFP/John Wessels

3.

WFP är på frontlinjen och svarar på nödsituationer orsakade av konflikter, klimatchocker, pandemier och andra katastrofer. Vi hanterar pågående kriser i 20 länder eller regioner, där majoriteten drivs av konflikter.

1*JZKtf2ymrjlLsRXc3L0-0w.jpeg
Bangladesh: Kontantbidrag tilldelade innan översvämningar slår till tillåter familjer att förbereda sig. Foto: WFP/Sayed Asif Mahmud

4.

Vi förser skolmåltider till 17,3 miljoner barn, vilket förbättrar deras näringsintag och deras tillgång till potentiellt livsräddande utbildning. Sedan 1990 har vi stärkt nationella regeringars kapacitet, då fler än 40 har tagit över skolmåltidsprogrammen.

1*qLDHs1T5SDuCI7EwadcwBQ.jpeg
Kirgizistan: Gratis skolmåltider inspirerar föräldrar att se till att deras barn går till skolan, likt den här i byn Dyikan. Foto: WFP/Daniil Usmanov

5.

Bidrag till WFP har ökat de senaste åren och under 2019 har vi uppnått rekordnivån av omkring 68 miljoner kronor (USD 8 miljarder) — men har trots det fortfarande ett finansieringsgap på omkring 34,8 miljarder kronor (USD 4,1 miljarder). Ökade behov tillsammans med de höga kostnaderna för att hjälpa människor mitt i utdragna konflikter, klimatrelaterade katastrofer och coronapandemin betyder att vi behöver ökat ekonomiskt stöd nu mer än någonsin.

1*_8zqFzYhqcyZP-84oLhuNw.jpeg
Republiken Kongo: En kvinna i Brazzaville inväntar hennes tur att köpa livsmedel med WFP:s urbana kontantbaserade överföringar. Foto: WFP/Alice Rahmoun

6.

WFP för samman småbrukare och marknader i mer än 40 länder. Under 2019 köpte vi livsmedel från småbrukare till ett värde av 316,5 miljoner kronor (USD 37.2 miljoner). Det är småbrukare som producerar majoriteten av världens mat.

1*zT5bSV8zWW0pahSGrbtwcA.jpeg
Laos: Medlemmar av samhället Akha vid en WFP-distributionsplats i regionen Luang Namtha. Foto: WFP/Vilakhone Sipaseuth

7.

127 000 hektar av land utvecklades och 7000 hektar av skogsmark planterades under 2019 med WFP:s Food Assistance for Assets-initiativ, vilket stäker människors långsiktiga livsmedelstrygghet och resiliens gentemot klimatförändringar.

1*hGDQ8yBA5C5vRCtgmaI-6A.jpeg
Kina: Första partiet av WFP-leveranser, inklusive 50 uppsättningar av icke-invasiva ventilatorer, når Wuhan den 13:de mars. Foto: Yingshi Zhang

8.

WFP tillhandahöll 4,2 miljoner ton livsmedel under 2019, vilket motsvarar vikten av 840 000 asiatiska elefanter.

1*WA_OVJdEmpG5PDlOJyrQrg.jpeg
Nigeria: WFP-anställda Elizabeth Adejoh arbetar i Makoko, världens största flytande slum, Lagos. Foto: WFP/Damilola Onafuwa

9.

Mer än tre fjärdedelar av allt livsmedel vi handlar kommer från fattigare länder, vilket sparar tid och pengar på transportkostnader samt bidrar till att upprätthålla och främja lokala ekonomier.

1*2eHvorDnIrN2PlEWuK6-8Q.jpeg
Syrien: Mödrar i rurala Deir Ez-Zor väntar på att hämta livsmedel från WFP:s assistanspunkt. Foto: WFP/Jessica Lawson

10.

WFP är den största leverantören av kontantstöd inom den humanitära sektorn. Assistans med värde av omkring 17,8 miljarder kronor (USD 2,1 miljarder) tillhandahölls på det här sättet i 64 länder 2019. Kontanter ökar konsumtionsvalfriheten och stärker lokala marknader.

1*vhFI7nnZKC9qGsf9cmJ4Qw.jpeg
Colombia: WFP och World Vision förser 5000 matkorgar till colombianer och migranter i Soacha, nära Bogotá. Foto: WFP/Mathias Roed

11.

WFP hjälper 15 länder att förutse extrema klimathändelser och få igång förebyggande åtgärder innan sårbara familjer drabbas av katastrofer. Kontantstöd innan översvämningar, torka och stormar tillåter människor som riskerar drabbas att evakuera tillgångar, boskap, förstärka bostäder, samt köpa livsmedel, fröer och beredskapsartiklar så att de är bättre förberedda för att hantera en livsmedelskris.

1*6WqVNbHx_zkqHSOlsZJHzA.jpeg
Jemen: En fyraårig Omar sitter på en säck med WFP-mjöl i Khawlan. Foto: WFP/Mohammed Awadh

12.

Mer än 50 procent av de människor som WFP tjänar är kvinnor och flickor. Under 2019 var 60 procent av deltagarna i R4 Rural Resilience Initative — ett resiliensinitiativ för människor på landsbygden — kvinnor. Detta gjorde det möjligt för 56 102 kvinnor i sju länder att bättre kunna hantera klimatrisker med försäkringspolicys som täcker en rad risker för deras försörjning.

1*VIUZok_bOFR7Gv4msucJ8w.jpeg
Zimbabwe: Jordbrukaren Rebecca har fått WFP-assistans efter att hennes majsskördar misslyckades tidigare det här året. Foto: WFP/Claire Nevill

Ge gärna ett bidrag och hjälp WFP att rädda och förändra liv