Skip to main content

FN:s World Food Programme (WFP) samarbetar stolt med fler än 1000 icke-statliga organisationer (NGO:s) i världen, med allt från små och lokala gräsrotsorganisationer till stora internationella biståndsorganisationer.

Utan detta samarbete skulle WFP:s arbete för att stödja 158 miljoner människor i över 120 länder och territorier äventyras. WFP skulle heller inte vara i närheten av att vara lika framgångsrik i arbetet att sätta hunger högst upp på den internationella agendan.

NGO:s och WFP arbetar tillsammans i många projekt, alltifrån projekt som omfattar livsmedelsdistribution i krissituationer till mer långsiktiga projekt som exempelvis skolmåltidsprogram och aktivitetsskapande insatser. Hela tre fjärdedelar av WFP:s livsmedels och kontantassistans sker i samarbete med NGO:s. I partnerskap kompletterar organisationernas styrkor och expertområden varandra för att avskaffa hunger.

NGO:s gör det möjligt för WFP att nå fram med assistans snabbare och effektivare. Samarbetet leder också till att vi kan nå områden som WFP inte hade nått på egen hand. NGO:s har ofta fördelen att de har en långsiktig närvaro och en djup kontextuell förståelse i och om de samhällen där WFP arbetar. Deras dagliga kontakt med samhällena innan, under och efter kriser ger WFP en djupgående kontakt med de människor vi hjälper. NGO:s gör det möjligt för oss att genomföra alltmer nyskapande och flerdimensionella program.  

WFP kan tack vare sin utbredda närvaro i fältet bidra till att NGO:s kan utöka sin räckvidd. Organisationerna kan stärka sin tekniska kunskap och expertis genom att använda sig av WFP:s erfarenheter inom logistik, krishanteringsberedskap, kontantbaserad assistans, kartläggning av utsatthet och utformandet av projekt inom näring. WFP kan även bidra med finansiella medel till NGO:s för att utöka de projekt som de inte kan säkra själva. 

Efter extern konsultation och en intern översyn har WFP inlett en process som ska leda till en institutionell förändring som identifierar partnerskap som ett av de viktigaste områdena för arbetet. WFP:s Strategiska Plan (2017-2021) betonar att alla WFP:s program, ledande principer och aktiviteter bygger på partnerskap. Den så kallade Corporate Partnership Strategy som antogs 2014, betonar hur WFP:s tillvägagångsätt till vårt arbete har utvecklats från "We deliver" till "We deliver better together”. 

Stöd till nationella och lokala insatser

 

2021 samarbetade WFP för första gången med sina lokala och internationella icke-statliga organisationer om utvecklingen av sin strategiska plan för 2022-2025, som tar sikte på djupare samarbete. Detta samråd gav också icke-statliga organisationer möjlighet att se till att deras egna strategier överensstämde med WFP:s strategier, där så var möjligt.

Grand Bargain är ett paket av reformer för humanitärt bistånd som lanserades vid det humanitära världstoppmötet World Humanitarian Summit 2016. I och med Grand Bargain kommer WFP att ge mer stöd och donationer till de som är först på plats, inklusive NGO:s. 

Satsningen på mer lokalbaserade insatser för att möta de humanitära behoven återspeglas redan i WFP:s kapacitetsstärkande aktiviteter med lokala och nationella NGO:s. Cirka 86% av de NGO:s som WFP samarbetar med är landspecifika. Genom att stärka dessa organisationers kapacitet kan WFP säkerställa att de egna åtgärderna får en långsiktig effekt som stärker samhällen och länder i att själva arbeta med sina utmaningar med att avskaffa hunger.