Skip to main content

Därför behöver kvinnor och flickor i Jemen WFP:s stöd nu mer än någonsin

Läs mer om WFP:s arbete i Jemen här.
, FN:s World Food Programme

Av de mer än 12 miljoner människor som vi hjälper i Jemen varje månad, är det kvinnor och flickor som med största sannolikhet kommer att gå hungriga.

Skriven av Annabel Symington

1*sq5B_-ZKfLd3P_RqkVc50A.jpeg
Hannan från Sana'a, Jemen, gifte sig vid 18 års ålder efter att de pågående striderna tvingade henne att hoppa av skolan. Bild: WFP/Hayat Al Sharif

Hunger slår hårt mot alla, men den påverkar vissa mer än andra. Kvinnor — särskilt i tider av krig och konflikt — löper högre risk att drabbas av det lidande som krig orsakar. Kvinnor äter inte bara sist utan även minst. De tvingas ofta hoppa av skolan eller gifta sig när det inte finns tillräckligt med mat.

Jemen är inget undantag, och när konflikten i landet går in på sitt sjätte år befinner sig kvinnor i en allt svårare situation. Men de är uthålliga, och trots allt lidande finner de sätt att förbli starka och hoppfulla.

1*TA8QTd6E6FmyMTr_eWVD8g.jpeg
Kvinnor i ett WFP-stött kök förbereder mackor för WFP:s skolmåltidsprogram. Bild: WFP/Mohammed Nasher

I Jemen står kvinnor och flickor inför samma utmaningar som kvinnor i andra sårbara länder: graviditet gör dem mer känsliga för undernäring och deras omvårdande roll kan bland annat leda till att de avstår måltider så att deras barn ska kunna äta.

Kriget i landet utsätter dem för nya utmaningar. När de flyr undan våld förlorar kvinnor sina gemenskapskretsar och stödsystem. Allt för många flickor tvingas lämna skolan när deras föräldrar inte längre har råd att finansiera sina döttrars utbildning.

1*kc0z5A2HYHhphoLgrhJ3Tw.jpeg
Vad finns inuti? I det långa loppet är det en chans för flickor att studera istället för att giftas bort. Bild: WFP/Mohammed Nasher

Hannans upplevelser är ett exempel på det här problemet. Hon hoppade av skolan ett år efter att konflikten tog sin början, då hon var 14 år gammal. Skolavgifterna blev snabbt svåra att ha råd med, så hon behövde istället stanna hemma och ta hand om sina syskon. Förra året, då Hannan var arton år gammal, gifte hon sig.

Historier som denna förekommer allt för ofta, men WFP arbetar för att motverka deras förekomst via vårt stöd till olika skolmåltidsprogram. Dessa program hjälper att se till att flickor stannar i skolan. Tillhandahållandet av gratis och näringsrika mellanmål i skolan ger föräldrar incitament att fortsätta skicka alla deras barn till skolan. WFP expanderar nu programmet för att kunna nå 1.2 miljoner barn över hela Jemen med mellanmål. Vi har just påbörjat ett pilotprogram för att förse barn i skolan med mackor och färsk frukt.

1*5x6Hj3Nhu8s7AhNPKL2ytA.jpeg
Gratis skolmåltider skapar incitament för föräldrar att skicka sina barn till skolan. Bild: WFP/Mohammed Nasher

Lanserad i Aden i februari ämnar piloten anställa kvinnor för att på den lokala nivån förbereda mackorna och införskaffa alla ingredienser till dessa paketerade skolmåltider — något som ger lokala marknader en nödvändig boost. Mackorna är ytterst viktiga för att stärka barns övergripande hälsa, då de förser barn med hälften av deras dagliga kaloribehov. WFP planerar att expandera programmet till andra delar av Jemen.

1*U46fDGSTJ5ehx4xrffCMAg.jpeg
Kvinnor och flickor är bland de 12 miljoner människor i Jemen som WFP når med livsmedelsassistans varje månad. Bild: WFP/Mohammed Nasher

Bland kvinnor är det mammor som är särskilt sårbara för krigets lidande — och hunger. Mammor offrar deras matportion för att säkerställa att deras barn har tillräckligt att äta. Detta gör att de riskerar att uppleva undernäring och, om de ammar, att de inte kan producera mjölk till sina barn.

1*PVceHOwq0-ANpalj2N7GSQ.jpeg
Zainab kämpar vid amningen av hennes nio-månaders gamla dotter Fatoom, som är akut undernärd. Bild: WFP/Mohammed Awadh

Zainab, en mamma till tre barn, kom nyligen med hennes spädbarn till en WFP-finansierad klinik i Aden. Zainab upplevde inte några svårigheter vid amningen av hennes första två barn, men kunde inte producera tillräckligt med mjölk när hon fick sitt tredje barn. På grund av detta var hennes barn akut undernärd. Zainab fick tillgång till en kompletterande livsmedelsprodukt som bestod av en blandning av vete och soya. Den var framtagen för att ges till gravida och ammande mammor och förse dem med den näring de behöver.

Ibland i Jemen kan mammor inte livnära deras familjer trots att de ger allt de har. Nesreen bor tillsammans med hennes man och två barn i Aden i ett läger för internt tvångsförflyttade människor. Hon tar emot kontantstöd från WFP varje månad, men nya prishöjningar har gjort att hon nu har svårt att köpa tillräckligt med mat.

1*ao-tV51BSfaCLjVHbaEauA.jpeg
Nasreen bor i Aden i ett läger för internt tvångsförflyttade människor. Förhöjda matpriser har gjort det svårare för henne att förse familjen med tillräckligt med mat. Bild: WFP/Annabel Symington

"När priserna stiger kommer vi hoppa över måltider", säger hon. "Vi har inte råd med luncher och ibland äter vi inte heller middag".

Att ha tillräckligt med mat är livsavgörande för vilket barn som helst, men det är av särskild vikt när ett barn är två år gammalt eller yngre. Att inte ha tillgång till de rätta näringsämnena under de första 1000 dagarna av ett barns liv kan ha katastrofala följder för resten av livet.

WFP driver olika närings-center genom hela Jemen, och förser ungefär 3 miljoner gravida och ammande kvinnor och barn med särskilt näringsstöd som både behandlar och förebygger undernäring. WFP:s mål är att nå fram till varje gravid kvinna och mamma till barn under två års ålder, något som är en stor utmaning i ett land som rivits sönder av krig.

Kvinnor och barn förses med näringstillskott som kommer att räcka i en månad och ombeds komma tillbaka igen nästa månad för en ny hälsokoll. Detta är inte alltid möjligt för alla mammor, eftersom transporter är dyra och konfliktens skiftande frontlinjer kan göra resor omöjliga.

Uthållighet och styrka

Krig slår hårt mot kvinnor i Jemen, men trots all smärta så segrar kriget inte över dem. Bland deras berättelser om lidande finns också historier om uthållighet, hopp och styrka.

Nawal tar emot kontantstöd från WFP för att kunna köpa mat. Hon är en utbildad barnmorska och hamnade i ett läger för internt tvångsförflyttade människor efter att hon behövde fly våldet i hennes hemstad, hamnstaden Hodeidah. Hon lämnade allt bakom sig då hon flydde sitt hem, allt förutom sin vilja att hjälpa andra. Hon fortsätter att hjälpa kvinnor som har flytt på grund av krig och hon vägrar ta emot någon betalning för hennes tjänster.

1*Jbs7OLzatEBVrcBbqBBdpQ.jpeg
Nawal och hennes dotter Salma. Nawal är en utbildad barnmorska och befinner sig nu i ett läger i Lahj där hon fortsätter att utöva sitt yrke. Bild: WFP/Mohammed Awadh

Kvinnorna i lägret är beroende av hennes tjänster. De kallar henne för ‘Doktor Nawal' och någon befinner sig alltid utanför hennes tältingång för att be henne om hjälp. Hon har hjälpt till att föda ett oräkneligt antal barn i lägret.

"För att jag är kvinna vet jag hur kvinnor lider när de föder barn", säger Nawal. "Det är där ifrån min passion kommer från kring att hjälpa kvinnor när de föder barn".

1*qTf1cLvdmc6R_gcteqGtCw.jpeg
Åtta-åriga Reena studerar vid en skola som stöds av WFP:s skolmåltidsprogram i Lahj. Bilder: WFP/Mohammed Awadh.

Då Jemen går in i sitt sjätte år av krig har krisen lämnat världens strålkastare. Med samtidigt som nyhetsflöden har skiftat fokus till andra nyheter finns det fortfarande många kvinnor som behöver vårt stöd.

Assistans i Jemen gör skillnad. WFP har räddat miljontals människor från hungersnöd, men för närvarande saknar vi över 800 miljoner USD — en summa som är avgörande för att nå de 12 miljoner människor som varje månad är i akut behov av livsmedelsassistans. Utan WFP:s fortsatta stöd skulle situationen i Jemen snabbt försämras.

Jemen är WFP:s största insats i hela världen, som når ut till 12.5 miljoner människor — över en tredjedel av landets befolkning — med livsmedelsassistans varje månad. I Jemen förser WFP också kvinnor och flickor med näringsstöd, driver ett skolmåltidsprogram i över 1500 skolor och stödjer även samhällen då de återbygger centrala gemensamma tillgångar, såsom vägar, skolor, bevattningssystem, för att stödja dem på vägen till självförsörjning.

WFP:s insats i Jemen har än så länge avvärjt svält. En insats av detta slag hade inte varit möjlig utan stöd från våra partners: USAid, KSRelief, UAEAid, EU, Tyskland, Tyskland BMZ, Kuwait, Storbritannien, Japan, UN CERF, Norge, Koreanska Republiken, Kanada, Schweiz, Sverige, Danmark, Australien, Finland, Italien, Quatar, Frankrike, Österrike, Luxemburg, Ryssland, Island, Estland, Slovenien, Bulgarien och Kroatien.