Skip to main content

Vad är blockkedjan och hur är den kopplad till kampen mot hunger?

Det här kan revolutionera assistans till utsatta familjer över hela världen.
, FN:s World Food Programme
1*PVsrcxBwMZkm2NQM5_lfMA.jpeg
Foto: WFP/Alexandra Alden

FN:s World Food Programme testar användningen av blockkedjan (blockchain), en ny teknik som potentiellt kan transformera kampen mot hunger. Blockkedjetekniken, som främst är känd och associerad med kryptovalutan Bitcoin, erbjuder unika möjligheter för humanitära organisationer att ge den bästa möjliga assistansen till utsatta människor runtom i världen.

Vad är blockkedjan?

Blockkedjan kan enkelt beskrivas som ett sätt för två parter att göra affärer och utbyten med varandra utan behovet av en pålitlig tredje part. Likt ett email, kan informationen på blockkedjan färdas från en adress till en annan. Innehållet i meddelandet kan exempelvis vara en värde-överföring, ett ID eller hälsojournaler.

Alla deltagare (eller 'node') på blockkedjan — vilket kan vara långt över flera tusen — har tillgång till ett identiskt protokoll över alla meddelanden som sker på blockkedjan. Eftersom det finns så många kopior på all den data som finns på blockkedjan är det extremt svårt att genomföra en attack, ändra data eller förfalska transaktioner. Om det ändå skulle ske, skulle det omedelbart synas att det skett ett intrång. Det här gör att blockkedjan är mycket säkrare än traditionella centraliserade system och gör protokollen oföränderliga.

1*TCTJAbRkB2GszrAbXGDhww.jpeg
Foto: WFP/Houman Haddad

Ett steg mot kontantbaserad assistans

Under de senaste åren har WFP märkvärt utökat den kontantbaserade assistansen. I områden där det finns funktionella marknader och tjänster är kontantbaserad assistans oftast mer effektiv och hjälper att förbättra människors uppehälle. För mottagarna ger det större valmöjligheter då de själva kan välja vilken mat de vill köpa. Men assistansen stödjer samtidigt de lokala ekonomierna med en välbehövlig injicering av pengar. WFP:s innovations accelerator utforskar därför olika tillvägagångsätt för att leverera kontantbaserad assistans samt minska kostnader och risker, samtidigt som dataskyddet förbättras och leveransen av assistansen snabbas på.

Från sandlådan till fältet

Det första lyckade testet i fält av WFP:s blockkedja, kallat "building blocks", skedde i Pakistan, januari 2017. När de utsatta familjerna fick livsmedelsassistans autentiserades och registrerades transaktionerna på en öppen blockkedja genom ett gränssnitt på en smartphone. De transaktionsrapporter som genererades användes sedan för att matcha utbetalningarna med den berättigade assistansen.

"Blockkedjan kan revolutionera WFP:s tillvägagångsätt för att leverera livsmedelsassistans till utsatta familjer världen över. Det kan ta oss närmre de människor vi hjälper och möjliggöra ett snabbare agerande," säger Farman Ali från WFP:s kontor i Karachi, Pakistan.

Lärdomarna från den första fasen i Pakistan används nu när WFP utför ett fullskaligt pilot-projekt i flyktinglägret Azraq i Jordanien. Fler än 100 000 syriska flyktingar får nu kontantbaserad assistans via blockkedje-systemet.

Via UNHCR:s biometriska identifieringssystem kan de syriska flyktingarna handla i lokala affärer och skanna ögat istället för att använda kontanter, kreditkort eller matkuponger. Transaktionerna registreras på blockkedjan. Ett resultat av det här är att WFP nu har ett eget komplett protokoll över alla transaktioner som genomförs i en affär. Det ger en större säkerhet och integritet för flyktingfamiljer eftersom deras data inte delas med tredjehandspartners såsom banker, telefonbolag och mobilbetalningssystem.

Oändlig potential

Blockkedjan har potential till att göra interventioner i några av världens tuffaste områden mycket snabbare och effektivare. I exempelvis några av de mest utsatta länderna där det inte finns en finansiell struktur, kan blockkedjan möjliggöra för humanitära aktörer att bara inom några dagar ge kontantbaserad assistans vid katastrofer.

1*jRYXGVQlBDPfhzhiMKLaQQ.jpeg
Foto: WFP/Alexandra Alden

Blockkedjor kan ses som en fundamental teknologi likt internet, på vilka en stor variation av applikationer kan byggas. Precis som email var den första stora applikationen på internet har betalningar varit den största applikationen på blockkedjor. Precis som internet snabbt spreds bortom bara e-mails har blockkedjors-applikationer redan expanderat till områden bortom betalningar. WFP följer aktivt de framsteg som görs med nya applikationer bortom kontantöverföringar, såsom identitetshandlingar och försörjningskedjor.

Den fulla potentialen av blockkedjor kan endast realiseras om alla humanitära aktörer samarbetar kring den här plattformen.

Lär dig mer om hur WFP använder blockkedjeteknik för att förbättra vår förmåga att ge effektiv assistans till människorna vi hjälper, och samtidigt spara miljoner kronor.