Skip to main content

Bidra till det internationella samfundets arbete för en hållbar värld som JPO

The Junior Professional Officer (JPO) Programme är ett program som etablerades år 1961 och som omfattar alla FN:s organ, däribland FN:s World Food Programme (WFP).

JPO-programmet bidrar med värdefull arbetslivserfarenhet och utbildningsmöjligheter för unga och motiverade professionella som är intresserade av en karriär inom internationellt utvecklingssamarbete.

Att vara en Junior Professional Officer

WFP:s JPO:er delar med sig om deras erfarenheter och pratar om hur deras arbete i fältet för att bidra till kampen mot hunger ser ut.

Om programmet

Vem kan bli JPO?
WFP:s JPO: er är mycket begåvade och engagerade unga professionella. De flesta har redan väsentlig arbetslivserfarenhet, antingen i sina hemländer eller utomlands. Mer än 80 procent har mellan tre och fem års internationell arbetslivserfarenhet. Cirka 90 procent har en magisterexamen och 2 procent har en doktorsexamen. Under de senaste sex åren har 70 procent varit kvinnor.
Vad gör JPO:er hos WFP?
JPO:er arbetar på WFP:s landskontor, regionala kontor och på vårt huvudkontor i Rom. De hjälper oss att genomföra WFP:s mandat för att bekämpa global hunger - i nödsituationer i form av omedelbart livsmedelsbistånd och även i form av logistiskt understöd och i återhämtnings- och utvecklingssammanhang.
Varför bli JPO
WFP förser alla JPO:er med intensiv utbildning och mentorskap. Vårt program är utformat för att säkerställa att varje individs potential maximeras. Rekryteringsprocessen är mycket konkurrenskraftig och kandidater som lyckas får unik, praktisk erfarenhet från komplexa nödsituationer.
Kriterier för uttagning
Sökande måste:
- Vara yngre än 32 år gamla;
- Ha en magisterexamen i ett relevant ämne;
- Prata flytande engelska. Kunskaper i annat officiellt FN-språk (arabiska, kinesiska, franska, ryska och spanska) är meriterande;
- Ha minst två års proffessionell arbetslivserfarenhet i ett område som är relevant till tjänsten du söker. Internationell arbetslivserfarenhet är meriterande.

Så fungerar uttagningsprocessen

Online-ansökan
Tekniskt uttagningstest (Varierar mellan olika tjänster)
Intervju
Sista uttagningsrundan