Skip to main content

Antalet hungriga i världen stiger igen, pådrivet av konflikt och klimatförändringar, fastslår FN-rapport

815 miljoner människor lider nu av hunger – miljoner av barn är i riskzonen för felnäring

15 september 2017, Köpenham – Efter att ha stadigt minskat i över ett decennium, stiger nu antalet hungriga människor i världen igen. 815 miljoner människor var drabbade av hunger under 2016, 11% av världens befolkning, fastslår en ny upplaga av den årliga FN-rapporten om livsmedelsförsörjning och näring som släpps idag.

Ökningen på 38 miljoner fler hungriga människor än förra året, beror till mycket på ökningen av våldsamma konflikter och klimatrelaterade chocker, enligt rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World 2017.

Cirka 155 miljoner barn under fem år lider av växthämning (för korta för sin ålder). Rapporten visar också att medans 52 miljoner barn lider av undervikt, vilket betyder att deras vikt är för låg i förhållande till längden, är cirka 41 miljoner barn i världen nu överviktiga. Anemi bland kvinnor, och vuxna med fetma är också ett orosmoln. De här tendenserna är en följd av inte bara konflikter och klimatförändringar utan också av förändringar i kostvanor samt ekonomisk nedgång.

Rapporten är den första globala FN bedömningen på livsmedelsförsörjning och näring att släppas efter att Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs. Agenda 2030 siktar på att avskaffa alla former av hunger och felnäring innan 2030 som en prioritet i internationella policys.

Konflikt utmärker sig, och allt oftare förvärrat av klimatförändringar, som en av de starkaste drivkrafterna bakom den senaste ökningen av hungriga människor och många former av felnäring.

’’Under det senaste decenniet har antalet konflikter drastiskt ökat i antal och blivit allt mer komplexa och svårlösliga i sin natur,’’ säger ledarna för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Internationella Fonden för Jordbruksutveckling (IFAD), FN:s barnfond (UNICEF), FN:s livsmedelsprogram (WFP) och Världshälsoorganisationen (WHO), i förordet till rapporten. De poängterar att den största andelen av de barn som lider av en otrygg livsmedelsförsörjning och de som lider av felnäring i världen befinner sig i konfliktområden.

‘’Varningsklockorna ringer och vi har inte råd att ignorera dem. Vi kan inte avskaffa hunger och alla former av felnäring innan 2030 om vi inte adresserar alla de faktorer som underminerar en tryggad livsmedelsförsörjning och en god näring. Att säkerställa fredfulla och inkluderande samhällen är en nödvändig förutsättning’’ säger de.

Delar av Sydsudan drabbades av svält under flera månader i början av 2017. Det är en stor risk att svält kan återkomma där, men även på andra konfliktdrabbade platser. Framförallt i nordöstra Nigeria, Somalia och Jemen, anmärker de.

Men även i regioner som är mer fredliga har torka och översvämningar som delvis är kopplade till väderfenomenet El Niño, samt den ekonomiska nedgången globalt, drabbat livsmedelsförsörjningen och näringssituationen, tillägger de.