Skip to main content

Chefen för FN:s World Food Programme utlovar stöd till Libanon och dess befolkning då landet drabbas av flertalet kriser

Arbetare lastar av livsmedelsassistans vid Karageusian Center i Beirut, Lebanon - WFP/ Ziad_Rizkallah
Beirut/Köpenhamn – FN:s World Food Programme (WFP:s) verkställande direktör David Beasley annonserade idag att organisationen kommer sända 17 500 ton vetemjöl och ett tremånaders förråd av vete till Libanon för att hjälpa till att fylla på landets egna livsmedelsreserver. Detta är en del av ett snabbt logistiskt arbete som också kommer omfatta att sätta upp lagerlokaler och mobila förvaringsplatser för spannmål.

Beasley’s besök inträffar samtidigt som Libanon står inför en trefaldig kris orsakat av explosionen, en ekonomisk kollaps och effekterna av COVID-19-viruset. Han spenderade tre dagar i Libanon och besökte hamnarna i Beirut och Tripoli, där han bevittnade matutdelningar och tillhandahållandet av livsmedel från lokala kök, som drivs av WFP:s partner Caritas. Han besökte också skadad WFP-personal på sjukhuset och hade möten med Libanons president och högt uppsatta regeringstjänstemän där han betonade WFP:s operativa autonomi och neutralitet.

 

”Det är svårt att ta in den stora omfattningen av skadorna som explosionen har orsakat förrän du har sett den med egna ögon. Det är hjärtekrossande”, sade David Beasley. ”På grund av explosionen i hamnen har tusentals människor idag lämnats hemlösa och hungriga. WFP skyndar för att kunna förse hjälp till de mest utsatta och för att hindra att matbrist uppstår i landet”.

 

Libanon importerar nära 85 procent av landets livsmedel, och innan explosionen passerade huvuddelen av varorna som kommer in i landet genom Beiruts hamn. Den första av WFP’s leveranser av vetemjöl till landet förväntas ankomma inom de närmaste tio dagarna.

 

På grund av de omfattande skadorna på Beiruts hamn kommer WFP att föra in utrustning för att göra hamnen tillräckligt fungerande för att underlätta importen av vete och annat spannmål in till Libanon. WFP:s chef välkomnade också ett tredje WFP-plan med generatorer och mobila förvaringsplatser som en omedelbar lösning.

 

”Efter att ha undersökt hamnen är vi övertygade om att vi väldigt snart kan sätta igång en nödhjälpsinsats. Det finns ingen tid att förlora då vi ser en kommande katastrof om vi inte kan få in mat och få den här delen av hamnen i drift igen”, sade han.

 

Enligt Världsbanken lever just nu en miljon människor i Libanon under fattigdomsgränsen.

Beasley tillade att explosionen som skadade Beirut’s hamn vände världens ögon mot landet, som har lidit utan att höras i över ett år. ”Det är dags att lyssna”, sade han.

 

WFP har köpt in 150 000 matpaket att distributera till familjer som har drabbats av den ekonomiska krisen och nedstängningsåtgärder mot COVID-19. Sedan explosionen har WFP tillhandahållit matpaket till två lokala kök som drivs av NGO:er och som i sin tur förser måltider till de som drabbats av explosionen och till volontärer som jobbar med att städa upp spillrorna från explosionen.

 

WFP bygger vidare på ett redan existerande kontantsstödsprogram i Libanon som når mer än 100 000 libaneser för att skala upp sitt stöd tiofaldigt och nå upp till en miljon människor över hela landet, inklusive boende i Beirut som har blivit direkt drabbade av explosionen. De mest utsatta kommer identifieras i samarbete med lokala och internationella NGO:er som är engagerade i hjälpinsatser, med hjälp från lokala ledare och WFP-partners.

 

Den insats som WFP har påbörjat i Libanon kräver omkring 2 miljarder SEK (totalt 235 miljoner amerikanska dollar) för att förse livsmedelsassistans till de mest utsatta, likväl som till logistik- och logistikskedjestöd till landet.

 

Ladda ner pressmeddelande i video

 

Ladda ner pressmeddelande i bilder

 

                                         #                           #                            #

 

FN:s World Food Programme är världens största humanitära organisation som räddar liv i katastrofer, bygger välstånd och stöder en hållbar framtid för människor som återhämtar sig från konflikter, katastrofer och inverkan av klimatförändringar.

 

Sverige är en av de viktigaste givarna av kärnbidrag till WFP. Det stöd som ges som kärnbidrag ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar. Kärnbidraget hjälper även WFP att finansiera försummade kriser och säkerställa att hjälpen når fram till de som behöver den som mest.

 

Följ oss på Twitter: @wfp_se, @wfp_media

Läs mer om WFP på vår svenska hemsida: sv.wfp.org

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta (email adress: förnamn.efternamn@wfp.org):

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn, Mob. +45 4050 3993