Skip to main content

Coronaviruset kan orsaka en global ökning av felnäring och riskera framtiden för ytterligare 10 miljoner barn

Bild: WFP/ Will Baxter, Somalia.
ROM - Coronaviruset kan orsaka akut undernäring hos ytterligare 10 miljoner av världens barn. FN:s World Food Programme (WFP) uppskattar att antalet unga barn som lider av denna livshotande form av undernäring kan öka med 20 procent till följd av COVID-19-pandemin. *


Viruset kan komma att ha en katastrofal påverkan på små kroppar som redan är svaga på grund av dålig näring. Samtidigt innebär pandemin också förödande konsekvenser för sårbara familjer som förlitar sig på en dagslön. COVID-relaterade nedstängningar av samhällen och rörelsebegränsningar försvagar allvarligt försörjningsmöjligheter och förvärrar befintliga hot som konflikter och svaga hälsosystem, vilket gör det särskilt svårt för familjer i fattiga länder att ha råd med en näringsrik kost.

 

Om vi inte agerar nu kommer vi att stå inför en förödande förlust av liv, hälsa och produktivitet hos framtida generationer. Att göra rätt när det gäller näring idag kommer att avgöra om konsekvenserna av COVID-19 för barn kommer att kännas i månader, år eller till och med årtionden framöver, säger Lauren Landis, WFP: s Direktör för Näring.

 

Detta års globala Global Nutrition Report belyser ojämlikheterna som manifesteras i näring. Problem som undervikt och underväxt är vanligast bland de fattigaste samhällena. Felnärda barn, särskilt de under fem års ålder, riskerar att bli bland de främsta offren för pandemin och dess socioekonomiska utfall.

 

22 miljoner barn under fem års ålder och gravida och ammande mödrar förlitar sig på WFP för att få tillgång till specialiserade livsmedel och mikronäringsämnen som förebygger och behandlar felnäring. WFP samarbetar med regeringar för att bevaka samhällsgrupper som är utsatta för COVID-19, och anpassar sina näringsstöd där det behövs. WFP arbetar också för att säkerställa att produktionen av specialiserade och näringsrika livsmedel inte störs av handelsrestriktioner samt använder sin djupa fältnärvaro för att förmedla information om COVID-19 till samhällen utanför räckvidden av fragila hälsosystem.

 

WFP är redo att utöka sin insats för att förhindra och behandla akut felnäring och förbättra barns kost, men behöver akut över 2,9 miljarder SEK (300 miljoner USD) för att kunna göra detta.

 

Akut felnäring orsakas av otillräcklig matkonsumtion eller sjukdom, eller båda två. Detta resulterar i plötslig viktminskning som, om det inte behandlas, kan vara dödligt.

 

 

För en intervju med WFP: s Direktör för Näring, maila Ljubica: ljubica.vujadinovic@wfp.org

 

 

Näringsrelaterat material tillgängligt:

 

Filmer av hög kvalitet med inspelslista

Fotografier

Artikel om näring på WFP:s webbplats

WFP och UNICEF:s partnerskap om undernäring

 

* WFP-prognoser indikerar att akut felnäring hos barn under fem års ålder kan komma att stiga med 20 procent på grund av de socioekonomiska konsekvenserna av COVID-19 på en tryggad livsmedelsförsörjning. Denna siffra är endast resultatet av en otryggad livsmedelsförsörjning. Följderna av en nedstängning av hälsofaciliteter kommer att höja denna siffra ytterligare.

 

                                         #                           #                            #

 

 

FN: s World Food Programme är världens största humanitära organisation som räddar liv i nödsituationer, bygger välstånd och stöder en hållbar framtid för människor som återhämtar sig från konflikter, katastrofer och effekterna av klimatförändringar.

 

Sverige är bland WFP:s viktigaste givare av flexibla bidrag. Dessa bidrag gör det möjligt för WFP att reagera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar samt agera under bortglömda kriser, vilket därmed säkerställer att hjälp når fram till de som är mest utsatta.

 

Följ oss på Twitter: @wfp_media, @WFP_SE

För information om WFP på svenska, besök vår hemsida: sv.wfp.org

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anne Poulsen, WFP/Købehavn, +45 4050 3993, anne.poulsen@wfp.org