Skip to main content

Ett tidigt agerande följt av investeringar skulle motverka livsmedelskriser och spara miljarder på livsmedelsassistans

Flyktingar i ett läger
ROM/ KÖPENHAMN – Kronisk hunger ökar runtom i världen och livsmedelskriser sprids och intensifieras. En ny rapport från FN:s World Food Programme (WFP), World Food Assistance: Preventing Food Crises, undersöker de här kriserna, vad som orsakar dem, vad som är avgörande för krisernas storlek och hur de går att förebygga.

En av de mer avgörande slutsatserna av rapporten berör den enorma summa pengar som går till livsmedelsassistans som skulle kunnat undvikits genom förebyggande åtgärder. Ett slut på våldsamma konflikter – en av de främsta orsakerna som driver hunger – skulle kunna minska kostnaderna för livsmedelsassistans med upp till 50 procent per år. 

Världsbankens index kring fred och stabilitet kallat visar att en ökning med en punkt kan resultera i en besparing på nästan 4 miljarder amerikanska dollar (baserat på siffror från 2016). I faktiska termer skulle detta innebära att:

WFP skulle spara 300 miljoner amerikanska dollar per år i Syrien

WFP skulle spara 205 miljoner amerikanska dollar per år i Jemen 

WFP skulle spara 85 miljoner amerikanska dollar per år i Somalia 

”Att få ett slut på konflikter är en nödvändighet,” säger WFP:s chef för livsmedelssystem Steven Were Omamo som ledde arbetet med rapporten. ”Men att förebygga livsmedelskriser kräver också långsiktiga investeringar i utbildning, infrastruktur och ekonomisk tillväxt. Samtidigt som en ökning i inkomst per capita hjälper länder att minimera storleken av livsmedelskriser, kan även låginkomstländer förebygga kriser genom att göra de här investeringarna.”

Om världen skulle få kontroll över alla orsaker till livsmedelskriser – inte bara konflikter utan klimatförändringar, kronisk hunger, felnäring, dåligt fungerande livsmedelssystem, och bristfälliga politiska, sociala och ekonomiska strukturer – skulle WFP:s årliga budget för livsmedelsassistans kunna minska med mer än 5 miljarder amerikanska dollar. Med andra ord skulle det inte finnas något behov av livsmedelsassistans. De pengar som skulle sparas skulle kunna läggas på långsiktiga utvecklingsprojekt för att förbättra livet för de mest utsatta människorna.