Skip to main content

Faces of Hunger and Conflict – 17 december

Pojke med händerna i ansiktet på en livsmedelsdistrubition
FN-förbundet, FN:s World Food Programme (WFP), Stockholm International Peace Research Institute och Utrikesdepartementet bjuder in till utställningen Faces of Hunger and Conflict, den 17:e december på Fotografiska i Stockholm.

Där det finns konflikt, finns det hunger. Där det finns hunger, finns konflikt. Trots enorma framsteg i avskaffandet av hunger under det senaste decenniet, har hungern återigen börjat stiga. Idag lider 821 miljoner människor av hunger i världen, 60% av dem bor i konfliktområden. Det motsvarar 493 miljoner människor som lider av hunger orsakad av människor, hunger som hade gått att undvika. 

I maj 2018 antog ett enat FN:s säkerhetsråd resolutionen #2417 som erkänner kopplingen mellan konflikt och hunger. Resolutionen fördömer användandet av svält som ett vapen i krig och möjliggör användandet av sanktioner emot de som är skyldiga till att ha hindrat humanitär assistans till civila. 

Sverige var en drivande kraft bakom antagandet av resolution #2417. Sverige är också en av WFP:s viktigaste partners och det svenska stödet är avgörande för WFP:s möjlighet till att arbeta på frontlinjerna i länder med konflikt eller i länder som tagit emot många flyktingar. 

Människorna som porträtteras i utställningen Faces of Hunger and Conflict ser på oss från gränslandet mellan hunger och konflikt. Det är en av de värsta platserna att vara på, de är hungerns och konflikternas ofrivilliga offer. Delta den 17:e december i Stockholm. Hjälp oss stärka rösten för de 821 miljoner människor som lider av hunger i världen idag. 

Innan utställningen öppnar för allmänheten påbörjas dagen med ett panelsamtal. . Panelsamtalet pågår mellan 10:30-12:00, insläpp sker från 09:30.

Deltagare i panelen:

Eva Svedling 
Statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Utrikesdepartementet

Dan Smith 
Direktör, Stockholm International Peace Research Institute 

Petra Hallebrant 
Generalsekreterare, FN-förbundet 

Arif Husain 
Chefsekonom, FN:s World Food Programme

Till media:

Det kommer finnas möjlighet till intervjuer under dagen. Vid intervjuförfrågningar och för mer information om utställningen kontakta:

Anne Poulsen, direktör, WFP:s nordiska kontor, , +4540-503993
Jonathan Eng, svensk kommunikatör, WFP:s nordiska kontor, , 072-2010046