Skip to main content

Flexibelt kärnstöd möjliggjorde WFP:s arbete under 2018 med att nå världens mest utsatta människor

Pojkar bär livsmedelssäck
KÖPENHAMN – FN:s World Food Programme (WFP) tog emot 440 miljoner amerikanska dollar (cirka 3,9 miljarder svenska kronor) i flexibelt kärnstöd under 2018, det motsvarar en tioprocentig ökning jämfört med 2017. Flexibelt kärnstöd ger WFP möjligheten att använda finansieringen där behoven är som störst och flexibiliteten till att agera i oförutsedda katastrofer, samt att upprätthålla den livsnödvändiga assistansen i bortglömda och utdragna kriser.

Tillgängligheten av flexibelt kärnstöd hjälpte WFP att i ett tidigt skede starta insatserna i Sahelregionen efter den värsta torkan på fyra år. WFP nådde där över tre miljoner människor med livsmedelsassistans och kunde avvärja en storskalig livsmedelskris. Allokeringar av flexibelt kärnstöd hjälpte WFP att upprätthålla assistansen till nästan 900 000 rohingya-flyktingar i Bangladesh, utöka stödet för de på flykt i Colombia, samt ge stöd till jordbrukare som stod inför en allvarlig torka i Madagaskar. 

”Det är rätt enkelt: flexibelt kärnstöd gör att WFP kan agera i tid, vara mer effektiva och leverera den maximala påverkan för varje bidrag vi får” säger WFP:s VD David Beasley. ”Ett antal regeringspartners ser den skillnad som flexibelt kärnstöd gör och hur det minskar kostnaderna. Vi uppmanar fler regeringspartners att ge denna typ av finansiering: planerad, icke-öronmärkt och tillgänglig över flera år.”

I en överenskommelse kallad Grand Bargain, som ingicks vid världstoppmötet om humanitära frågor 2016, åtog sig de ledande givarna att gradvis minska öronmärkningen, i syfte att nå det globala målet att 30 procent av den humanitära finansieringen ska vara belagt med mindre restriktioner till 2020.

Regeringar som ger flexibelt kärnstöd är fortfarande i minoritet. Flexibelt kärnstöd motsvarar bara sex procent av WFP:s totala finansiering 2018, långt under de 20% WFP mottog i 2002.

Under 2018 ledde Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Norge, Danmark, Australien, Kanada, Irland och Belgien vägen i att ge WFP . Schweiz, Tyskland, Belgien och Kanada var de största givarna till WFP:s . Det är organisationens mest flexibla finansieringsfacilitet som möjliggör aktivering av livräddande assistans inom 24 timmar från att en katastrof inträffar.

Ämnen

Finansiering

Kontakt

Anne Poulsen
Nordisk direktör
+45 40 50 39 93
anne.poulsen@wfp.org