Skip to main content

Flexibla givare som Sverige stödjer WFP med 180 miljoner amerikanska dollar för att arbeta i kriser och stärka motståndskraft

Livsmedelsutdelning i Bangladesh
STOCKHOLM – Det humanitära systemet står inför större behov än någonsin. Sverige leder en grupp av länder som ser till att FN:s World Food Programme (WFP) har flexibel finansiering för att möta det akuta humanitära behovet vid plötsliga eller bortglömda och utdragna kriser.

Tack vare länder som Sverige, kunde WFP nyligen allokera 180 miljoner amerikanska dollar till cirka 60 landsinsatser. Allokeringen kommer stödja de livräddande insatserna i Syrien, Jemen, Centralafrikanska republiken och Demokratiska republiken Kongo. Det kommer också stödja långsiktiga utvecklingsprojekt och livsmedelsassistans till flyktingar och internflyktingar. 

’’Flexibla bidrag ger oss den frihet som vi behöver för att agera snabbare, hålla kostnaderna nere och planera långsiktigt samt undvika avbrott i vårt livräddande arbete,’’ säger WFP:s verkställande direktör David Beasley. ’’För att givarnas pengar ska komma till mest nytta, uppmanar vi fler länder till att ge oss donationer som är icke-öronmärkta, planerade och användbara över flera år.’’ 

Med stöd från regeringspartners och andra partners, står WFP nu samtidigt inför sex storskaliga hungerskriser utan motsvarighet. Vare sig det handlar om att undvika svält i Sydsudan eller stötta folkgruppen Rohingya i världens snabbast växande flyktingkris i Bangladesh, är WFP en avgörande del för de internationella insatserna i att undvika svält.

Flexibla bidrag gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektivt. Men trots det är de flexibla bidragen fortfarande en minoritet av WFP:s totala finansiering då många specificerar hur och vart pengarna skall spenderas. 

I nästan ett decennium har Sverige varit den största givaren av flexibel finansiering till WFP. Sverige gjorde nyligen ett historiskt åtagande om 370 miljoner amerikanska dollar i flexibel finansiering till WFP under de kommande fyra åren (2018-2021). Sveriges ledarskap i flexibel finansiering är speciellt då mer än 90 procent av regeringars bidrag till WFP är öronmärkta till specifika insatser och aktiviteter. 

Den senaste allokeringen gjordes med bidrag från Danmark, Irland, Kanada, Kina, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Sverige, Storbritannien och Tyskland. Bidrag från den privata sektorn var också en del utav denna allokeringen.  

I en överenskommelse kallad , som ingicks vid  2016, åtog sig de ledande givarna att gradvis minska öronmärkningen, i syfte att nå det globala målet att 30 procent av den humanitära finansieringen ska vara belagt med mindre restriktioner till 2020.

Topp tio flexibla givare och finansieringsresurser till WFP under 2017 (USD)

  1. Sverige 70,731,620
  2. Storbritannien 51,746,442
  3. Nederländerna 46,712,553
  4. Norge 33,265,744
  5. Tyskland 32,007,661
  6. Danmark 30,916,844
  7. Australien 28,919,330
  8. Kanada 23,472,373
  9. Irland 18,262,632
  10. Italien 12,390,445