Skip to main content

FN:s World Food Programme ska stödja det största antalet hungriga människor någonsin då coronaviruset ruinerar fattiga länder

Tillhandahpållande av livsmedel i El Salvador - WFP/David Fernandez
ROM/KÖPENHAMN – FN:s World Food Programme (WFP) annonserade idag en brant ökning i antalet hungriga människor som organisationen planerar att hjälpa runt om i världen, då de förödande socioekonomiska effekterna av COVID-19-pandemin förskjuter miljontals fler människor i låg- och medelinkomstländer in i en situation där de upplever en otryggad livsmedelsförsörjning.

“Frontlinjen i kampen mot coronaviruset skiftar från den rika världen till den fattiga världen,” sade David Beasley, WFP:s Verkställande Direktör.

 

“Tills dagen då vi har ett medicinskt vaccin kommer är mat det bästa vaccinet mot kaos. Utan det kan vi komma att se en ökning i social oro och protester, en ökning i migration, fördjupad konflikt och utbredd undernäring bland befolkningar som tidigare varit immuna mot hunger.”

 

För att hantera den ökande hungern i världen genomför WFP nu den största humanitära insatsen i sin historia, och ökar antalet människor organisationen hjälper, upp till 138 miljoner från ett tidigare rekord på 97 miljoner under 2019. Men fortsatt finansiering behövs brådskande för att kunna bemöta de omedelbara konsekvenserna av pandemin för de mest sårbara, och för att stödja regeringar och partners i deras arbete för att begränsa spridningen av sjukdomen och hantera pandemins utfall. WFP vädjar om 45.6 miljarder SEK (USD 4,9 miljarder) under de kommande sex månaderna för sitt livräddande arbete i 83 länder.

 

Tidigare WFP-prognoser om antalet människor som skulle kunna komma att uppleva en otryggad livsmedelsförsörjning på grund av COVID-19 har nu preciserats med övervakning samt utvärderingar i realtid. WFP:s nya uppskattningar visar att antalet människor som lider av hunger i länder där WFP verkar kan komma att stiga upp till 270 miljoner innan årets slut – en ökning på 82 procent från innan pandemin tog kraft.

 

Krisen utvecklas i en tid då antalet människor som upplever en akut otryggad livsmedelsförsörjning i världen redan har ökat med nästan 70 procent under de senaste fyra åren, vilket förvärrar effekterna av klimatförändringar, konflikter och socioekonomiska chocker i regioner i världen som tidigare hade undkommit allvarliga nivåer av en otryggad livsmedelsförsörjning.

 

Pandemins konsekvenser kan kännas av mest i Latinamerika, som har upplevt en nästan trefaldig ökning i antalet människor som behöver livsmedelsassistans, och bland urbana samhällen i låg- och medelinkomstländer, som kastas in i fattigdom på grund av en förlust av arbetstillfällen och ett brant fall i remitteringar. Skarpa ökningar i hungersnivåer är också tydliga i Väst- och Centralafrika, som har sett en ökning på 135% i antalet människor som upplever en akut otryggad livsmedelsförsörjning samt i södra Afrika där en ökning på 90% har skett.

 

Infektionsnivåer av coronaviruset klättrar just nu i delar av världen där livsmedelslager redan är låga. Vid denna tid på året väntar många jordbrukare på grödor från nya skördar. Orkan- och monsunsäsonger har dragit igång samtidigt som rekordnivåer av gräshoppsinvasioner i Östafrika och utbrott av konflikter bidrar till en redan utmanande situation för världens hungriga.

 

”Den här krisen, som aldrig tidigare skådats, kräver en respons som aldrig tidigare skådats. Om vi inte reagerar snabbt och effektivt på detta virala hot kommer resultatet vara en chockerande förlust av liv, och tidigare ansträngningar för att minska nivåer av hunger i världen kommer att ha varit förgäves”, sade Beasley.

 

Denna nya dimension av hunger kräver specialiserade insatser, med en stor ökning i användningen av kontantbaserade överföringar, och ett starkt fokus på urbana samhällen. Över hälften av WFP:s respons kommer att tillhandahållas i form av kontanter och kuponger – vilket tillåter urbana samhällen att tillgodose sina livsmedelsbehov via lokala marknader – samtidigt som lokala ekonomier stimuleras.

 

Utöver att leverera livräddande assistans vid frontlinjen av hunger är WFP unikt positionerad för att kunna hjälpa regeringar att assistera och stärka sårbara samhällen via stöd till sociala skyddssystem, tillgång till grundläggande skolbaserade- och näringstjänster, samt stöd till livsmedelssystem.

 

 

Bilder finns tillgängliga här.  

För videomaterial vänligen kontakta Jonathan.Dumont@wfp.org

 

#                                                               #                                                               #

 

FN:s World Food Programme är världens största humanitära organisation som räddar liv under nödsituationer, bygger välfärd och främjar en hållbar framtid för människor som återhämtar sig från konflikt, katastrofer och effekterna av klimatförändringar.

 

Sverige är bland WFP:s främsta givare av flexibla bidrag. Dessa bidrag gör det möjligt för WFP att reagera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar, finansiera bortglömda kriser och därmed säkerställa att vår hjälpt når fram dit behoven är som störst.

 

Följ oss på Twitter: @wfp_media, @WFP_SE

Läs mer om WFP på vår svenska hemsida: sv.wfp.org

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn, Mob. +45 4050 3993