Skip to main content

FN:s World Food Programme välkomnar att FN:s säkerhetsråd erkänner kopplingen mellan konflikt och hunger

Livsmedelsutdelning
KÖPENHAMN / NEW YORK – FN:s World Food Programmes (WFP) verkställande direktör hyllar idag FN:s säkerhetsråds ledarskap när de antog en resolution som banar vägen för att adressera hunger förorsakad av konflikt runtom i världen.

”Dagens omröstning i säkerhetsrådet är ett enormt steg framåt i kampen för att bryta den cirkel av konflikt och hunger som står i vägen för välstånd och fred för hundratals miljoner människor,” säger David Beasley. ”Säkerhetsrådet erkänner att en tryggad livsmedelsförsörjning är en väsentlig faktor för fred och säkerhet. Vi ser fram emot framtida möjligheter inom säkerhetsrådet för att adressera den otrygga livsmedelsförsörjningens roll som både ett resultat och en drivande kraft av konflikter runtom i världen.”

Idag lever 60 procent av de 815 miljoner människor som lider av kronisk hunger i konfliktzoner. Det betyder att 489 miljoner människor lider av hunger som skapats av människor och som hade kunnat undvikas. Framförallt barn betalar ett fruktansvärt högt pris. Uppskattningsvis bor 122 miljoner av de 155 miljoner barn som lider av växthämning i världen i länder drabbade av konflikt. 

Under de senaste två åren har antalet människor som lever med en akut otryggad livsmedelsförsörjning ökat med 55 procent, från 80 miljoner till 124 miljoner människor enligt rapporten Global Food Crisis som släpptes i mars. Konflikt och osäkerhet var de primära faktorerna som drev hunger för 74 miljoner människor utav de som drabbats av akut otryggad livsmedelsförsörjning. Det betyder att hungern är så allvarlig att den utgör ett omedelbart hot mot deras liv eller levebröd. 

”I varenda konfliktzon som jag har besökt ber människorna jag pratar med lika ofta om fred som de ber om hjälp med mat,” säger Beasley. ”I decennier har vi gjort framsteg i att avskaffa hunger, men nu går vi bakåt. Det beror nästan enbart på att människor inte slutar skjuta varandra. Det som behövs nu är att alla globala ledare behöver bygga på dagens handlingar från säkerhetsrådet för att arbeta med oss för att avskaffa hunger och skapa fred, stabilitet och långsiktig utveckling i regioner där så många människor lider.”

Resolutionen, officiellt #2018-492, belyser en ”djup oro i att pågående beväpnade konflikter och våld har förödande humanitära konsekvenser som ofta hindrar effektiva humanitära insatser, och därför är en avgörande orsak till de nuvarande riskerna för svält.”

Resolutionen uppmanar alla parter i beväpnade konflikter att följa sina skyldigheter under internationell humanitär rätt. Det inkluderar att ta hand om de material och funktioner som behövs för att producera och distribuera mat, som exempelvis jordbruk, marknader, fabriker och vattensystem. Resolutionen fördömer starkt att använda svält av civila som en metod i krigsföring, vilket är förbjudet enligt internationell humanitär rätt och som kan ”utgöra ett krigsbrott.”

Resolutionen uppmanar generalsekreteraren att fortsätta samla information om risken för svält och otrygg livsmedelsförsörjning i länder med väpnad konflikt som en del av hans regelbundna utförliga rapportering om landspecifika situationer. 

Resolutionen leddes av en kärngrupp bestående av Elfenbenskusten, Kuwait, Nederländerna och Sverige. Den stöddes enhälligt av säkerhetsrådets 15 medlemmar. Beasley tackade speciellt regeringarna i Nederländerna och Schweiz för att ha lett en högnivås-diskussionsserie kring detta tema under det senaste året.