Skip to main content

Idag: Faces of Hunger and Conflict på Fotografiska F1

Fatmeh och hennes son.
FN-förbundet, FN:s World Food Programme (WFP), Stockholm International Peace Research Institute och Utrikesdepartementet arrangerar idag utställningen Faces of Hunger and Conflict på Fotografiska i rum F1 i Stockholm.

Utöver utställningen innehåller dagen två större event, ett panelsamtal och ett mingel. Representanter från de olika organisationerna finns tillgängliga för intervjuer under dagen. Utställningen öppnas med ett panelsamtal om hunger och konflikt, . Från 12:30 är utställningen öppen för allmänheten och klockan 18:00 bjuder vi in till mingel med Happy och Annika Jankell samt arrangörerna.

Där det finns konflikt, finns det hunger. Där det finns hunger, finns konflikt. Trots enorma framsteg i avskaffandet av hunger under det senaste decenniet, har antalet hungriga människor återigen börjat stiga. Idag lider 821 miljoner människor av hunger i världen, 60% av dem bor i konfliktområden. Det motsvarar 493 miljoner människor som lider av hunger orsakad av människor, hunger som hade gått att undvika. 

Människorna som porträtteras i utställningen Faces of Hunger and Conflict ser på oss från gränslandet mellan hunger och konflikt. Det är en av de värsta platserna att vara på och de är hungerns och konflikternas ofrivilliga offer. Delta vid utställningen idag i Stockholm. Hjälp oss stärka rösterna för de 821 miljoner människor som lider av hunger.

Deltagare i panelsamtalet klockan 10:30:

Eva Svedling 
Statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Utrikesdepartementet

Dan Smith 
Direktör, Stockholm International Peace Research Institute 

Petra Hallebrant 
Generalsekreterare, FN-förbundet 

Arif Husain 
Chefsekonom, FN:s World Food Programme 

Till media:

Vid intervjuförfrågningar och för mer information om utställningen kontakta:

Anne Poulsen, Direktör, WFP:s nordiska kontor, , +4540-503993 
Jonathan Eng, svensk kommunikatör, WFP:s nordiska kontor, ,  072-2010046

* Utställningen visas på Fotografiska i rum F1. Entrén ligger på vänster sida av Fotografiska, Stadsgårdshamnen 24. 

Relaterade länkar