Skip to main content

Livsmedelspriserna fortsätter att öka i länder med konflikt - borde utlösa ”chock och ilska”

Kvinna med ris
KÖPENHAMN– Ny forskning från FN:s World Food Programme som släpps i samband med världslivsmedelsdagen visar att livsmedel blir allt mindre prisvärda i länder som är utsatta för konflikt eller politisk instabilitet. I ytterligare ett dussintal länder fortsätter de ihärdigt höga livsmedelspriserna att göra det omöjligt för miljontals människor att få tillgång till en näringsrik måltid.

WFP:s rapport  är på sin andra upplaga och undersöker nu 52 utvecklingsländer. Målet är att ge konsumenter i rika, industrialiserade länder en förståelse för hur stor del av dagsinkomsten som behövs för att införskaffa en enkel måltid i de fattigare delarna av världen. 

Indexet utgår ifrån en identisk genomsnittlig dagsinkomst per capita runt om i världen och räknar ut hur stor del av den som människor behöver spendera för en hemlagad måltid med 600kcal. Indexet utarbetar därefter ett ”upplevt” pris mot den standardiserade inkomsten.  Dagliga BNP per capitasiffror har använts. Där de ej finns tillgängliga eller är opålitliga har personliga inkomstsiffror baserat på remissor och andra källor använts.

Med utgångspunkt från New York i USA, har WFP räknat ut att en invånare där behöver spendera 1,20 amerikanska dollar för en enkel soppa eller gryta (exempelvis bönor eller linser, ris, vatten och olja). En invånare i Sydsudan behöver använda mer än två dagsinkomster, motsvarande 348,36 amerikanska dollar i New York. Motsvarigheten för nordöstra Nigeria är 222,05 amerikanska dollar och i Jemen 62,37 amerikanska dollar.

Alla dessa länder eller regioner är platser som står på gränsen till svält. I alla tre följer de ökande livsmedelspriserna konflikternas utveckling. Många människor där skulle inte överleva utan assistans från WFP och andra partners. 

”Prisvänlig mat och fredliga samhällen är tätt sammankopplade,” säger David Beasley, verkställande direktör för FN:s World Food Programme. ”Men miljoner av våra bröder och systrar har inget av de båda, närvaron av nästan konstanta konflikter gör det omöjligt för människor att ens laga den enklaste av måltider.”

I många länder har livsmedlens prisvänlighet förbättrats sedan 2017. 

I en situation kan detta bero på ekonomisk utveckling, i en annan ökad stabilitet, en god regnsäsong, eller som i södra Afrika där humanitär assistans hjälpt avvärja de värsta effekterna av kraftig torka. 

Men detta till trots fortsätter livsmedelspriserna vara oproportionerligt höga i förhållande till inkomst. Detta är ett faktum i stora delar av Afrika, delar av Asien och till en mindre grad i Latinamerika. 

Utav de länder som undersökts är Peru det land med mest prisvänliga livsmedel. Där kostar en måltid 1,6 procent av dagsinkomsten, jämförbart med 0,6 procent i New York, vilket alltså innebär att måltiden skulle kosta 3,44 amerikanska dollar om New York-borna fick betala lika mycket som de i Peru. Laos och Jordanien kommer tätt efter Peru i prisvänliga livsmedel.

”En del av siffrorna från årets index visar den faktiska och personliga kostnaden av konflikt och hunger,” sammanfattade Beasley. ”De borde utlösa chock och ilska hos alla. Vi måste göra allt i vår makt för att minska konflikter och återbygga ekonomier så att marknader kan utvecklas och samhällen kan blomstra.”

Alla siffror och individuella landanalyser för de 52 länder som undersökts finns tillgängliga här: .