Skip to main content

Ny digital karta visar den förödande påverkan av COVID-19 på skolmåltider runt om i världen

Ny digital karta visar den förödande påverkan av COVID-19 på skolmåltider runt om i världen
ROM – En banbrytande karta som visar hur COVID-19 pandemin stör barns skolmåltider kommer att lanseras idag av FN:s World Food Programme (WFP).

Kartan – Global Monitoring of School Meals during COVID-19 School Closures – erbjuder dagliga skärmbaserade uppdateringar om skolstängningar och antalet barn som på grund av dem inte längre tar emot skolmåltider.

Utöver att visa globala totalsummor visar kartan hur många barn som påverkas i varje land, med data i realtid som indikerar både skalan av utmaningarna samt behovet av lösningar.

Enligt den senaste datan saknar för närvarande 364 miljoner skolbarn tillgång till skolmåltider som de är beroende av. Delvis eller landsomfattande stängningar av skolor har rapporterats i 48 länder där WFP implementerar skolmåltidsprogram. Det innebär att nästan 11 miljoner barn inte längre tar emot WFP:s skolmåltider – och denna siffra väntas stiga under kommande dagar och veckor.

"Den här kartan ger oss en ögonblicksbild av den fruktansvärda påverkan som viruset har på välmåendet av miljontals skolbarn och deras familjer runt om i världen”, sade Carmen Burbano, Direktör för WFP:s Skolmåltidsprogram. "Vi arbetar med partners, som inkluderar UNICEF, för att hitta lösningar som säkerställer att barn fortsätter att ta emot det stöd de så desperat behöver medan skolor fortsätter att vara stängda under epidemin.”

 

För att begära en intervju med Carmen Burbano: mejla Sandra via sandra.hittmeyer@wfp.org

Ladda ner video av WFP:s skolmåltidsprogram.

Ladda ner bilder av WFP:s skolmåltidsprogram.

WFP:s hemsida om skolmåltidsprogram.

 

                                         #                           #                            #

 

FN:s World Food Programme är världens största humanitära organisation som räddar liv under katastrofer, bygger välstånd och stöder en hållbar framtid för människor som återhämtar sig från konflikter, katastrofer och inverkan av klimatförändringar.

Sverige är en av de viktigaste givarna av kärnbidrag till WFP. Det stöd som ges som kärnbidrag ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar. Kärnbidraget hjälper även WFP att finansiera försummade kriser och säkerställa att hjälpen når fram till de som behöver den som mest.

 

Följ oss på Twitter: @wfp_se, @wfp_media

Läs mer om WFP på vår svenska hemsida: sv.wfp.org

 

Ämnen

Hälsokatastrofer Skolmat

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta (mejladress: förnamn.efternamn@wfp.org):

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn, Mob. +45 4050 3993