Skip to main content

På Internationella dagen för humanitärt arbete, hyllar WFP:s verkställande direktör kollegorna som arbetar på frontlinjen med hunger

Uttalande av WFP:s verkställande direktör David Beasley

Över hela världen går vi samman på lördag den 19:e augusti för den Internationella Dagen för Humanitärt Arbete. Då stödjer vi de miljontals människor världen över som är fast i konflikter och hyllar de hjälparbetare som arbetar för dem.

I varje hörn i världen arbetar kollegor från FN:s livsmedelsprogram (WFP) otröttat för att säkerställa att barn och deras familjer som separerats och lider av våldet och striderna, har tillräckligt att äta. Idag minns vi deras beslutsamhet och dedikation för att hjälpa de som lider och för att möta behoven hos de mest utsatta. Vi hyllar deras mod och starka engagemang för att arbeta på frontlinjen med hunger, ofta med stora risker för deras egen säkerhet. Vissa har mist sitt liv medans de försöker rädda livet på andra.

I år sörjer vi framförallt den tragiska förlusten av tre personer som arbetat under WFP kontrakt: Daniel James, Ecsa Tearp och Ali Elario. De sköts till döds i april när de arbetade i Wau i Syd Sudan. Våra tankar och böner finns med deras familjer.

Humanitära hjälparbetare åker dit där behoven finns. Allt för ofta finns där även konflikter. Strider och våld driver på 80 procent av allt humanitärt behov. 10 av WFP:s 13 största livsmedelsassistans operationer finns på grund av konflikter. I Nigeria, Somalia, Syd Sudan och Yemen lever mer än 20 miljoner människor, inkluderat 1.5 miljoner barn på gränsen till svält. Allt oftare används hjälparbetare som mål i strid av de involverade i konflikten.

På den Internationella Dagen för Humanitärt Arbete går vi samman för att förtydliga och uppmärksamma att civila fast i konflikt, och de som hjälper dem inte är ett mål (#NotATarget). Vi vädjar till världens ledare att ta ställning och skydda dem, samt att leverera på löftet om vår gemensamma delade humanitet.

# # #

FN:s livsmedelsprogram, WFP, är världens största humanitära organisation som bekämpar hunger över hela världen, levererar livsmedelsassistans i nödsituationer och arbetar för att stärka samhällens näringssituation och bygga motståndskraft. Varje år bistår WFP cirka 80 miljoner människor i omkring 80 länder.

Sverige är bland WFP:s viktigaste multilaterala givare. Multilateralt stöd ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektiv när katastrofer inträffar, finansiera försummade kriser och säkra att hjälpen når fram till de som behöver den som mest

Följ oss på Twitter: @wfp_se

 

För mer information, kontakta (e-mail adress: förnamn.efternamn@wfp.org):

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn: Mob, +45 40 50 39 93

Jane Howard, WFP/Rom, Tel. +39 06 65132321, Mob. +39 346 7600521

Gregory Barrow, WFP/London, Tel. +44 20 72409001, Mob. +44 7968 008474