Skip to main content

Sverige stärker partnerskap för kvinnors ekonomiska egenmakt på landsbygden

Kvinna på fält
KÖPENHAMN/ROM - Att investera i kvinnor på landsbygden ger starka positiva effekter. Nu ger biståndsmyndigheten Sida ett bidrag på 5 miljoner US dollar (40 MSEK) till det Gemensamma programmet för att stärka landsbygdskvinnors ekonomiska egenmakt (Joint Programme on Accelerating Progress towards the Economic Empowerment of Rural Women - JP RWEE).

JP RWEE är ett program som genomförs i partnerskap med de Rom-baserade FN-organen - FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) och FN:s livsmedelsprogram (WFP), samt UN Women. Genom att arbeta ihop har de fyra FN-organisationerna tillsammans med samarbetspartners skapat positiva resultat i de länder där programmet är verksamt.  

JP RWEE startades 2014 och genomförs nu i sju länder: Etiopien, Guatemala, Kirgizistan, Liberia, Nepal, Nigeria och Rwanda. Målet är att stärka landsbygdskvinnors potential genom att förbättra tillgången och kontrollen över resurser, tjänster och möjligheter – samt att ge dem en starkare röst i hemmet och i samhället. Dessutom söker programmet skapa en positiv miljö för framtagandet av policys som underlättar stöd till stärkandet av kvinnors ekonomiska egenmakt.

’’Sverige har visat ledarskap och engagemang för kvinnors ekonomiska egenmakt och stärkandet av deras möjligheter för att avskaffa hunger, fattigdom och diskriminering,’’ säger Azzurra Chiarini, global koordinator för JP RWEE. ’’Det här är en viktig byggsten för hållbar utveckling och för att kunna uppnå Agenda 2030.’’

Fram till idag har över 41 000 kvinnor och 213 000 hushållsmedlemmar gynnats av JP RWEE. De har genomgått utbildningar i bland annat jordbruksproduktion, nutrition, inkomstgenerering och ledarskap. De har också fått möjlighet till bättre jordbruksredskap, maskiner och krediter för att starta eller expandera sin verksamhet. Det nya bidraget från Sverige möjliggör för JP RWEE att fortsätta ytterligare ett år och att nå fler kvinnor på landsbygden och deras familjer i de mest utsatta områdena i de sju länderna.

’’Resultaten visar att det integrerade tillvägagångsättet som används av JP RWEE är avgörande för att stärka kvinnors egenmakt i utvecklingsprojekt. Det har en större påverkan på fattigdomsbekämpning eftersom kvinnor återinvesterar sin inkomst i utbildning för sina barn eller sjukvård för familjen,’’ säger Mats Åberg, ansvarig för samarbetet på Sida. ’’Sverige är glada över att fortsätta stöda programmet som har visat lovande resultat. Vi hoppas också att vårt stöd kommer övertyga andra givare att gå med i samarbetet.’’

Sedan JP RWEE startade har Sverige varit en nyckelpartner och den största givaren till det gemensamma programmet.