Skip to main content

Uttalande från ledarna av UNICEF, WFP och WHO efter besöket i Jemen

ADEN/SANAA, 26 juli 2017 – Som chefer för de tre FN-organen - UNICEF, FN:s Livsmedelsprogram (WFP) och Världshälsoorganisationen (WHO) – har vi tillsammans rest till Jemen för att med egna ögon kunna se storleken på den här humanitära katastrofen och öka våra gemensamma insatser för att hjälpa den jemenitiska befolkningen.

Det här är världens värsta kolerautbrott, mitt i världens största humanitära katastrof. Bara under de senaste tre månaderna har 400,000 fall av misstänkt kolera, samt 1900 relaterade dödsfall dokumenterats. Livsviktiga hälso-, vatten- och sanitetsanläggningar har lamslagits efter över två års konflikt vilket har skapat ideala förhållanden för sjukdomsspridning.

Landet står på gränsen till svält, där över 60 procent av befolkningen inte vet var deras nästa måltid ska komma ifrån. Nästan 2 miljoner jemenitiska barn är akut felnärda. Flenäring gör att de lättare drabbas av kolera; sjukdomar skapar mer felnäring. Det är en farlig kombination.

På ett sjukhus besökte vi barn som knappt hade krafter kvar att andas. Vi pratade med familjer som drabbats av sorg på grund av anhörigas sjukdomar samtidigt som de kämpar för att förse sina familjer med livsmedel.

Allt eftersom vi körde genom staden, såg vi hur grundläggande infrastruktur, såsom hälso- och vattenanläggningar, har blivit skadade eller förstörda.
Mitt i detta kaos går 16,000 lokala volontärer från dörr till dörr och delar ut information om hur man kan skydda sig själv mot diarré och kolera. Läkare, sjuksköterskor och andra viktiga sjukvårdsanställda arbetar dygnet runt för att rädda liv.

Mer än 30,000 sjukvårdsanställda har inte fått sin lön på över 10 månader, men fortsätter arbeta ändå. Vi har bett de jemenitiska myndigheterna att betala de sjukvårdsanställda snarast, för utan dem fruktar vi att människor som annars skulle överleva kanske kommer dö. Från våra organisationers sida kommer vi göra vårt bästa för att stötta dessa djupt dedikerade sjukvårdsanställda med incitament och stipendier.

Vi såg också det livsviktiga arbetet som gjorts av lokala myndigheter och frivilligorganisationer, stöttade av internationella humanitära organisationer, inklusive våra egna Vi har uppfört mer än 1,000 behandlingscenter för diarré och platser för rehydrering. Leveranserna av livsmedelstillskott, intravenösa vätskor och annan medicinsk utrustning, inklusive ambulanser pågår, likaså uppbyggnaden av viktig infrastruktur såsom återuppbyggnaden av sjukhus, vårdcentraler samt vatten- och avloppsnätverk. Vi arbetar tillsammans med Världsbanken i ett innovativt partnerskap som svarar till de lokala behoven som finns och som också hjälper till att upprätthålla de lokala vårdcentralerna.

Men det finns hopp. Idag överlever fler än 99 procent av alla människor som har insjuknat i misstänkt kolera och som kan ta sig till en sjukvårdsinrättning. Det totala antalet barn som i år beräknas komma drabbas av allvarlig akut felnäring är estimerat till 385,000.

Situationen är dock fortfarande allvarlig. Tusentals blir sjuka varje dag. Fortsatta åtgärder behövs för att få ett stopp på spridningen av sjukdomen. Nästan 80 procent av alla barn iJemen är i direkt behov av humanitär assistans.

När vi mötte jemenitiska ledare i Aden och Sanaa, uppmanade vi dem att ge humanitära hjälparbetare tillträde till områden påverkade av strider. Samtidigt begärde vi av dem - mer än någonting annat – att hitta en fredlig lösning på konflikten.

Den jemenitiska katastrofen kräver en aldrig tidigare skådad insats. Våra tre organisationer har gått samman med de jemenitiska myndigheterna och andra partners för att koordinera våra aktiviteter genom nya arbetssätt för att rädda liv och förbereda för framtida kriser. Nu uppmanar vi det internationella samfundet att stärka sin support till den jemenitiska befolkningen. Om vi misslyckas att göra det, kommer den katastrofen vi sett framför våra ögon hitintills inte bara fortsätta att skörda liv, utan också sätta ärr i framtida generationer och landet de nästkommande åren.

Ladda ner videos och foton här: http://bit.ly/2vYhlOm

###

Om UNICEF

UNICEF stödjer barns rättigheter och välbefinnande i allt vi gör. Tillsammans med våra partners arbetar vi i 190 länder och territorier för att realisera vårt åtagande till praktisk handling, med speciellt fokus på att nå de mest utsatta och exkluderade barnen, till alla barns fördel, överallt.

För mer information om UNICEF och vårt arbete för barn, besök www.unicef.org

För mer information, var vänlig kontakta:
Bismarck Swangin, UNICEF Yemen, +967 712 223161, bswangin@unicef.org
Toby Fricker, UNICEF MENA Regional Office, +962-79-9-54-48040, tfricker@unicef.org
Juliette Touma, UNICEF MENA Regional Office, +962, 79-867-4628, jtouma@unicef.org

Om WFP

FN:s livsmedelsprogram, WFP, är världens största humanitära organisation som bekämparhunger över hela världen, levererar livsmedelsassistans i nödsituationer och arbetar för att stärka samhällens näringssituation och bygga motståndskraft. Varje år bistår WFP cirka 80 miljoner människor i omkring 80 länder.

Följ oss på Twitter: @wfp_media och @wfp_mena
Abeer Etefa, WFP/Yemen, Mob. +201066634352
Reem Nada, WFP/Yemen, Mob. +967 739 555 099

Om WHO
WHO hjälper länder att förbereda sig på, hindra, svara på och återhämta sig från kriser snabbt, oavsett om de är orsakade av sjukdomsspridning, katastrofer eller konflikter. WHOs program för hälsa i katastrofer är omfattande. Det identifierar alla hinder, är flexibelt, snabbt och tillgängligt, med en princip om ingen ånger. Programmet arbetar i synergi med andra WHO program och partners för att adressera hela cykeln av hälsokatastrofberedskap, respons och återhämtning.

För mer information om WHOs arbete under katastrofer, besök www.who.int/emergencies

Följ WHO Jemen på Twitter och Facebook
För mer information, vänligen kontakta:
Lauren O’Connor, WHO Yemen, +967 739 888 991, oconnorl@who.int
Christian Lindmeier, WHO Headquarters, +41 79 500 6552, lindmeierch@who.int