Skip to main content

WFP tilldelas Nobels fredspris - Uttalande av WFP:s direktör David Beasley

Girl holding a WFP box filled with items.
KÖPENHAMN – Att World Food Programme (WFP) tilldelas Nobels fredspris är det största och mest rörande erkännande av de WFP-anställda som riskerar sina liv för att varje dag kunna förse livsmedel och assistans till nära 100 miljoner hungriga barn, kvinnor och män världen över. Människor vars liv ofta har brutalt raserats på grund av instabilitet, otrygghet och konflikt.

Var och en av de 690 miljoner hungriga människor i världen idag har rätt att leva fredligt och utan hunger. Idag har den norska Nobelkommittén riktat globala strålkastare mot dem och de förödande konsekvenserna av konflikt. Klimatförändringar och ekonomiska påfrestningar har ytterligare förvärrat deras situation. Och nu pressar en global pandemi och dess brutala effekter på ekonomier och samhällen miljontals fler till randen av svält.

Nobels fredspris är inte endast WFP:s pris. Vi har ett nära samarbete med partners från regeringar, organisationer och den privata sektorn vars engagemang för att hjälpa hungriga och utsatta är lika stort som vårt. Utan dem skulle vi inte kunna hjälpa någon. Vi är en operatativ organisation och våra anställdas dagliga arbete drivs varje dag av våra grundläggande värden av integritet, medmänsklighet och inkludering.

Där det är konflikt, finns det hunger. Och där det är hunger, finns det också ofta konflikt. Den här dagen är en påminnelse om att en tryggad livsmedelsförsörjning, fred och stabilitet hänger ihop. Utan fred kan vi inte nå vårt globala mål om ingen hunger och så länge det finns hunger kan vi inte uppnå en fredlig värld.

 

                                         #                           #                            #

 

FN:s World Food Programme är världens största humanitära organisation som räddar liv i kriser, bygger välstånd och stödjer en hållbar framtid för människor som är påverkade av konflikter, katastrofer och effekterna av klimatförändringar.

Sverige är en av de viktigaste givarna av flexibla bidrag, eller kärnstöd, till WFP. Kärnstöd ger WFP flexibilitet och gör det möjligt att agera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar. Det hjälper även WFP att finansiera försummade kriser och att säkerställa att hjälpen når fram till de som behöver den som mest.

 

Följ oss på Twitter @wfp_media och @WFP_SE. Följ vår verkställande direktör David Beasley @WFPChief

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta (email address: firstname.lastname@wfp.org):

Anne Poulsen WFP/Köpenhamn, Mob. +45 40503993