Skip to main content

WFP utvidgar stödinsats i Ukraina till att omfatta människor som lever med funktionshinder

KYIV - FN:s World Food Programme (WFP) kommer, som en del av ett program som utvecklats i samarbete med Ukrainas Socialdepartement och med finansiering från Tyskland, att distribuera kompletterande kontantstöd till 310 000 personer som lever med funktionsnedsättning över hela landet.

Programmet är utformat för att komplettera den Ukrainska regeringens sociala bistånd till de mest utsatta ukrainarna under kriget och samtidigt stödja en hållbar övergång från humanitära insatser till mer motståndskraftiga nationella system.  

Sedan programmet lanserades i augusti 2023 har 400 000 pensionärer som bor i områden med aktiva eller möjliga strider fått betalningar från WFP på totalt 28 miljoner US-dollar (1 miljard UAH).  

I linje med dekretet från Ukrainas ministerkabinett kommer WFP nu att utöka detta kompletterande kontantstöd - under minst tre månader i följd - till vuxna som haft funktionsnedsättningar sedan barndomen och barn med funktionsnedsättningar. Som ett resultat kommer WFP att distribuera cirka 21 miljoner US-dollar (800 miljoner UAH). 

För att vara berättigade till den kompletterande betalningen från WFP bör personer i dessa kategorier uppfylla ytterligare villkor:  

  • De får inte kontantstöd från andra internationella organisationer;
  • Får inte bostadsbidrag för internflyktingar (utom i områden med aktiva eller möjliga strider enligt definitionen från ministeriet för återintegrering);
  • Får mindre än 3 250 UAH i socialbidrag från staten.

Betalningen från WFP är ett tillägg på minst 100 UAH. Det beräknas som skillnaden mellan 3 250 UAH och det socialbidrag som en person redan får från staten. 

"Kriget har en bestående effekt på Ukrainas ekonomi och fortsätter att göra livet svårt för de mest utsatta familjerna och de som bor nära frontlinjen", säger Marianne Ward, WFP:s ställföreträdande landsdirektör i Ukraina. "Vi är tacksamma för Tyskland, en av våra viktigaste humanitära partners, för att de gör det möjligt för oss att utöka detta program och hjälpa fler familjer att klara sig under denna hårda vinter." 

Det kompletterande kontantstödet från WFP betalas direkt till bankkonton för berättigade mottagare eller levereras med post för mottagare utan bankkonto som redan får socialbidrag på detta sätt. Ingen registrering hos WFP eller ministeriet för socialpolitik krävs. 

"Synergin mellan regeringens, socialministeriets och internationella partners åtgärder möjliggör ytterligare ekonomiskt stöd till de ukrainare som behöver det mest. Vi är tacksamma mot de humanitära organisationer som under kriget fortsätter att aktivt hjälpa Ukraina och kompletterar sociala utbetalningar från staten med ytterligare ekonomiskt stöd", säger Ukrainas minister för socialpolitik Oksana Zholnovich. 

Initiativet finansieras för närvarande av Tyskland, Europeiska unionen, Norge och Sverige, med ytterligare bidrag från privata givare. 

Sedan februari 2022 har WFP distribuerat mer än 550 miljoner US-dollar i kontantstöd till ukrainare. Kontantstöd är ett av många sätt för WFP att stödja ukrainare - WFP delar också ut matransoner i områden nära frontlinjerna, finansierar dagliga måltider för skolbarn och stöder landsbygdsfamiljer med minröjningsprogram för att återställa produktiv jordbruksmark.

 

#                              #                               #

FN:s livsmedelsprogram är världens största humanitära organisation som räddar liv i nödsituationer och använder livsmedelsbistånd för att skapa en väg till fred, stabilitet och välstånd för människor som återhämtar sig från konflikter, katastrofer och effekterna av klimatförändringarna.

X/Twitter: @wfp_media

Kontakt

För ytterligare information vänligen kontakta

Antoine Vallas, WFP/Kyiv, +380 952501154,
email: antoine.vallas@wfp.org 

Nataliia Nychai, WFP/Kyiv, +380 664493921,
email: nataliia.nychai@wfp.org