Skip to main content

WFP Verkställande Direktör på historiskt besök med Sudans premiärminister till Nubabergen i Syd Kordofan

VD David Beasley besöker Syd Kordofan. WFP/ Abeer Etefa
Khartoum, Sudan – FN: s World Food Programme (WFP) verkställande direktör, David Beasley, tillsammans med Sudans premiärminister, Abdalla Hamdok, besökte idag Kauda i Nuba-bergregionen i Syd Kordofan. Besöket markerar en ny milstolpe i den gradvisa utvidgningen av humanitär tillgång till omtvistade områden i Sudan. Deltagare i det förtroendeskapande besöket inkluderade också fem sudanesiska ministrar, tre Khartoum-baserade diplomater och FN representanter.

Delegationen mottogs av ledaren för Sudan People Liberation Movement North (SPLM-N) Abdulaziz Al-Hilu och WFP-anställda från Syd Sudan. Verkställande direktören använde sitt inflytande för att facilitera de sudanesiska tjänstemännens första besök till icke-statligt kontrollerade områden i Syd Kordofan på mer än nio år.

Resan följer ett besök som nyligen gjorts av Beasley till Kauda och Yabus i delstaten Blue Nile som signalerade en betydande förbättring i den humanitära tillgången i dessa konfliktrivna områden som stängts av från humanitärt bistånd sedan 2011. Detta följer den sudanesiska regeringens åtagande till obehindrad humanitär tillgång.

"Det är fantastiskt för WFP och FN att se mat och humanitärt bistånd äntligen nå de mest utsatta människorna i dessa områden," sa David Beasley, verkställande direktör för World Food Programme. "Våra förhandlingar om tillgång har hjälpt till att föra samman alla parter, skapa tillit och förtroende som är avgörande för ansträngningar för att skapa långsiktig fred på alla områden i Sudan."

Under besöket i Kauda besökte delegationen skolor där WFP har börjat genomföra skolmatsprogram.

Efter en snabb bedömning mellan olika organ i slutet av december identifierades skolmatning för grundskolestudenter som en prioritering för Kauda och omgivande samhällen. Skolmatning är en startpunkt för hjälp till nyligen tillgängliga områden med potential att öka tillgången till utbildning och näring på längre sikt. WFP har förinställt tillräckligt med mat för 13 000 grundskolebarn i Syd Kordofan under de kommande tre månaderna.

Tidigare i december, efter månader av förhandlingar, beviljade den sudanesiska regeringen och SPLM-N-ledaren Al-Hilu FN-organ tillgång till Yabus i delstaten Blue Nile, ett omtvistat område som nyligen drabbats av översvämningar. FN:s första humanitära bistånd på nästan ett decennium delades ut av ett WFP-lett FN-team som tillhandahöll mat till nästan 10 000 människor.

Detta möjliggjordes genom arbetet med FN:s personal från Sudan, gränsöverskridande bistånd från Syd Sudan och godkännande av Sudans regering att flytta mat över gränsen mellan de två länderna.

WFP och dess samarbetspartners är redo att bemöta stigande humanitära behov, samtidigt som de hjälper till att stärka socialskyddssystem för att svara på den utmanande ekonomiska situationen och minska effekterna av planerade subventionsreformer. WFP stöder internflyktingar, flyktingar och utsatta människor genom en kombination av kontanter, mat och kuponger. Mer robusta sociala säkerhetsnät behövs för att skydda dem mot konsekvenserna av makroekonomiska reformer.

Ytterligare finansiering behövs för att WFP ska kunna bemöta de ökande humanitära behoven i hela Sudan.

För kvalitetsfoton och video, vänligen kontakta David.Orr@wfp.org

 

                                         #                           #                            #

 

FN:s World Food Programme räddar liv i katastrofer och förändrar liv för miljontals människor genom hållbar utveckling. WFP arbetar i mer än 80 länder runtom i världen och ger livsmedelsassistans till människor fast i konflikt och katastrofer. WFP lägger grunden för en bättre framtid.

Sverige är en av de viktigaste givarna av kärnbidrag till WFP. Det stöd som ges som kärnbidrag ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar. Kärnbidraget hjälper även WFP att finansiera försummade kriser och säkerställa att hjälpen når fram till de som behöver den som mest.

Följ oss på Twitter: @wfp_se, @wfp_media

Läs mer om WFP på vår svenska hemsida: sv.wfp.org

 

För mer information, vänligen kontakta (email adress: förnamn.efternamn@wfp.org):

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn, Mob. +45 4050 3993

Abeer Etefa, WFP/Kairo, Mob. +201 0666 3435 2

Ämnen

Sudan

Kontakt

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn, Mob. +45 4050 3993

Abeer Etefa, WFP/Kairo, Mob. +201 0666 3435 2