Skip to main content

WFP:s verkställande direktör uppmanar världen att använda dess förmögenhet till att förhindra hungersnöd i Nobel-tacktal

David Beasley och Lisa Pelletti Clark under fredsprisceremonin 2020
Talet som FN:s World Food Programme:s verkställande direktör David Beasley höll under dagens mottagande av Nobels fredspris.

ROM:

När jag vaknade upp den här morgonen i det vackra Rom var det svårt att föreställa sig att den här staden omkring år 400 e.Kr. genomlevde massiv hungersnöd som nästan tog livet på 90% av dess befolkning. Historieintresserade associerar något annat med den här tidpunkten i historien: början på det romerska imperiets fall. Var det hungersnöden som orsakade imperiets fall? Eller var det imperiets fall som orsakade hungersnöd? Jag tror att svaret är ja – till båda.  

Att vakna upp i den här rika, moderna, tekniskt avancerade värld gör det svårt att föreställa oss att vi skulle kunna genomleva sådan hungersnöd. Men det är min beklagliga plikt idag att berätta för er: hungersnöd står på mänsklighetens tröskel. För miljontals människor på den här jorden.  

Misslyckande att förhindra hungersnöd i vår tid kommer fördärva så många liv och mycket av det vi håller kärt.  

Åt FN:s generalsekreterare Guterres vägnar, vår styrelse, våra systerorgan, våra otroliga partners och givare, men allra viktigast åt de 19 000 fredsmäklare i World Food Programme – åt alla de som kom före oss och särskilt de som har förlorat livet i tjänsten samt deras familjer som fortsätter – och åt de 100 miljoner hungriga människor som vi tjänar, vill jag tacka den norska Nobelkommittén för den här stora äran. 

Jag vill också tacka för erkännandet av vårt arbete i att använda livsmedel för att bekämpa hunger, för att mildra destabilisering av nationer, för att förhindra massmigration, för att få ett slut på konflikt och... för att skapa stabilitet och fred.  

Vi tror att livsmedel är vägen till fred.  

Jag önskar idag att jag kunde tala om hur vi tillsammans kan få ett slut på världshungern för alla de 690 miljoner människor som går till sängs hungriga varje kväll. Men idag har vi en kris framför oss.  

Det här fredspriset är mer än ett tack. Det är en uppmaning till handling. På grund av så många krig, klimatförändringar, utbredd hunger som används som ett politiskt och militärt vapen, samt en global pandemi som gör allt exponentiellt värre står 270 miljoner människor på kanten till en svältkatastrof. Misslyckande att tillgodose deras behov kommer orsaka en hungerpandemi, vilket långt kommer överskugga effekterna av COVID. 

Som om det inte vore tillräckligt illa, av de 270 miljoner människor är 30 miljoner beroende av oss till 100% för deras överlevnad.  

Hur kommer mänskligheten reagera? 

Låt mig berätta varför det som vi gör inom World Food Programme fungerar. 

För det första; mat är heligt. Alla som har tagit del av en tacksägelse- eller annan högtidsmåltid, mottagit nattvarden, närvarat vid en Seder, fastat under Ramadan, eller offrat mat vid ett buddhistiskt tempel vet om det.  

Och varje människa, oavsett om de är troende eller inte, känner till matens kraft av att inte endast hålla oss vid liv, utan att förena oss och skapa gemenskap.  

Den andra anledningen till att World Food Programme fungerar är att det arbete som de 19 000 av oss gör drivs av kärlek. Martin Luther King, Nobelpristagare 1964, sa att ”kärlek är den starkaste kraften i världen”.  

Precis som doktor King tog jag till mig av den lärdomen från väldigt ung ålder, som Jesus av Nasaret undervisade från Toran: ”Älska din nästa som du själv vill bli älskad”. Jag har kommit att inse att en bättre översättning av vad Jesus faktiskt sa är att ”älska din nästa som din jämlike”. Tänk för ett ögonblick vad det faktiskt innebär.  

Föreställ er att varje kvinna, man, flicka och pojke på den här planeten är vår jämlike ... och om vi bara kunde älska dem som sådana. Föreställ er vad det skulle göra med krig, med konflikt, med rasism, med splittringar och med alla typer av diskriminering.  

Det värmer mitt hjärta att 100 miljoner av mina jämlikar - mina nästa - fick livsmedelsassistans från World Food Programme under förra året och att vi kunde avvärja hungersnöd.     

Det skär i mig att det kommande året kommer miljontals av mina jämlikar - mina nästa, dina nästa - att drivas närmre randen av svält. 

Vi står vid vad som måste vara det mest ironiska ögonblicket i modern historia. Å enda sidan – efter ett århundrande av enorma framsteg i att utrota extrem fattigdom står idag de 270 miljoner av våra medmänniskor på gränsen till en svältkatastrof. Det är fler människor än hela Västeuropas befolkning.  

Å andra sidan motsvarar världens rikedomar idag 400 biljoner dollar. Även under höjden av COVID-pandemin, på bara 90 dagar, hade ytterligare 2,7 biljoner dollar genererats. Samtidigt behöver vi endast 5 miljarder dollar för att rädda 30 miljoner människor från hungersnöd.  

Vad är det jag missar här?  

Många av mina vänner och ledare runt om i världen har sagt till mig: ”Du har det bästa jobbet i världen som räddar livet på miljontals människor”.  

Det jag svarar dem är: ”Jag går inte till sängs varje kväll och tänker på de barn vi har hjälpt, jag går till sängs gråtandes över de barn vi inte kunde hjälpa. Och när vi inte har tillräckligt med pengar samt det tillträde vi behöver måste vi bestämma över vilka barn som får äta och vilka som inte får det – vilka barn som får leva och vilka som inte får det. Hur skulle du känna över det jobbet?”  

Snälla be oss inte att välja vilka som ska leva eller dö.  

I Alfred Nobels anda, vilket är inskrivet på den här medaljen – ”fred och brödraskap” – låt oss mätta dem alla.  

Livsmedel är vägen till fred.  

 

FN:s World Food Programme

 

#      #    #

 

FN:s World Food Programme är världens största humanitära organisation som räddar liv i kriser, bygger välstånd och stödjer en hållbar framtid för människor som är påverkade av konflikter, katastrofer och effekterna av klimatförändringar. 

Sverige är en av de viktigaste givarna av flexibla bidrag, eller kärnstöd, till WFP. Kärnstöd ger WFP flexibilitet och gör det möjligt att agera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar. Det hjälper även WFP att finansiera försummade kriser och att säkerställa att hjälpen når fram till de som behöver den som mest. 

 

Följ oss på Twitter: @wfp_media och @WFP_SE 

 

Kontakt

För mer information vänligen kontakta:  

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn, Mob: +45 40503993, e-mail: anne.poulsen@wfp.org

 

Länkar: 

Videomaterial av kvalitet från ceremonin och talet finns tillgängligt här

Foton finns tillgängliga här