Skip to main content

2021 State of Food Security and Nutrition in the World – Rapport och sammanfattning

Author: FAO/WFP/IFAD/UNICEF/WHO

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000130141/download/
The State of Food Security and Nutrition in the World är en årlig flaggskeppsrapport som ges ut gemensamt av FAO, IFAD, UNICEF, WFP och WHO för att informera om de framsteg som tagits för att utrota global hunger, trygga livsmedelsförsörjning, förbättra nutrition samt för att tillhandahålla en djupgående analys av centrala utmaningar för att uppnå detta mål inom ramen för Agenda 2030 för hållbar utveckling. Rapporten riktar sig till en bred publik, inklusive beslutsfattare, internationella organisationer, akademiska institutioner och allmänheten.