Skip to main content

State of School Feeding Worldwide 2020

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000123923/download/
Denna rapporten ger en analys av tillståndet för skolmatsprogram 2020, redogör för effekterna av COVID-19 på skolmatsprogram runt om i världen och presenterar vad som kan göras för att återställa detta globala säkerhetsnät.

Denna rapporten från FN:s livsmedelsprogram (WFP) ger en analys av tillståndet för skolmatsprogram över hela världen 2020. En rapport om tillståndet för skolmatsprogram över hela världen publicerades för första gången av WFP år 2013. Denna version från 2020 följer ett liknande format och använder sig av de bästa tillgängliga datakällorna för att redogöra för viktiga aspekter av omfattning, metoder för genomförande och kostnader för skolbaserade hälso- och näringsprogram över hela världen. Dessutom strävar 2020-versionen efter att analysera riktningen och omfattningen av förändring mellan 2013 och 2020, och att ge en uppdatering om framstegen i forskningen och förståelsen för skolmatsprogram.

Rapporten har varit planerad en längre tid och när den nu publiceras är frågan mer brådskande än någonsin till följd av utbrottet av COVID-19-pandemin i februari 2020 som innebar ett avbräck på nästan ett decennium av global tillväxt av skolmatsprogram. Denna publikation ger en analys av läget för skolmatsprogram före COVID-19-pandemin; redogör för den skada som orsakats av pandemin; och presenterar vad som kan göras för att återställa detta anmärkningsvärda globala säkerhetsnät - inte bara för att återgå till där världen var i januari 2020 utan för att återuppbygga bättre.