Skip to main content

Att ta till skyarna när krisen inträffar

Så hjälper FN:s humanitära flygtjänst tiotusentals flyktingar i Sudan från regionen Tigray i Etiopien att få den humanitära hjälp de behöver.
, FN:s World Food Programme

Av: Leni Kinzli / WFP Afrika

1*uZVnk53_rgL_IgKtR8iOxg.jpeg
Flyktingar från Etiopien på den östra sudanesiska sidan, med gränsen till Etiopien just på andra sidan floden. Foto: WFP/Leni Kinzli

De anlände utan eller med få tillhörigheter. Många hade tagit sig över gränsen mellan Etiopien och Sudan till fots eller över floden på provisoriska flottar. På flykt från konflikt i etiopiska Tigray-regionen sökte sig tiotusentals civila till säkerhet i grannlandet Sudan.

"Vi var i vår hemstad, arbetandes, när vi hörde en enorm explosion och började fly över den sudanesiska gränsen", berättar Dejen Fantay, en tjugofemårig flykting som befinner sig i Um Rakuba-lägret i delstaten Gedaref.

"Händelsen var så abrupt och ingen hade ens pengar på sig. Många lämnade separat från sina familjer och nu vet de inte var de är någonstans".

1*yaQQ6MUFZg8RRZTUuU-6Tg.jpeg
WFP:s mobila lagerlokaler samlar livsmedelsassistans i Um Rakubas flyktingläger i östra Sudan. Foto: WFP/Niema Abdelmageed

Konflikten i Tigray eskalerade den fjärde november 2020. Sedan dess har mer än 52 000 människor korsat gränsen till de avlägsna områdena i östra Sudan, i behov av akut humanitärt stöd — inklusive mat, vatten och logi/skydd.

FN:s World Food Programme (WFP) och andra humanitära organisationer, med ledning av FN:s flyktingorgan UNHCR, agerade snabbt för att mobilisera akut stöd.

1*PjEYw_qytiEpS3PixV6WaA.jpeg
WFP-arbetare och volontärer fördelar linser till flyktingfamiljer från Etiopien i bosättningen Village 8 i östra Sudan. Foto: WFP/Joost Bastmeijer

WFP, som leder FN:s humanitära flygtjänst (UNHAS), utökade dess flygningar från Khartoum till Kassala så att hjälparbetare kunde nå området raskt. UNHAS började också med regelbundna helikopterflygningar till avlägsna platser nära flyktinglägren och mottagarcenter där hjälporganisationer bistår flyktingar.

"WFP UNHAS spelar en kritisk roll i att facilitera humanitärt tillträde för insatserna i den här krisen", säger Marianne Ward, WFP:s biträdande landdirektör för insatser i Sudan.

"Genom att flyga dagligen till Kassala och regelbundet till områden där mottagarcenter och läger är uppbyggda möjliggör UNHAS för hjälpaktörer att akut kunna förse nödvändig assistans till utsatta flyktingar som anländer från Tigray", tillägger hon.

1*f_x0F2qAVDjT6QamrIRH4A.jpeg
Flyktingar från Etiopien vid Hamdayets mottagarcenter efter att ha korsat genom östra Sudan. Foto: WFP/Leni Kinzli

För att fortsätta stötta de humanitära insatserna för flyktingar från Etiopien behöver WFP omkring 31 miljoner kronor (USD 3,8 miljoner) till UNHAS-flygningar i östra Sudan de kommande sex månaderna.

Under 2020 flög UNHAS Sudan till 33 destinationer och transporterade mer än 15 500 passagerare från 80 humanitära organisationer.

UNHAS Sudans insatser under 2020 möjliggjordes tack vare generösa bidrag från Kanada, EU, Tyskland, Norge, Republiken Korea, Sverige och USA.

1*S4H0JodnAI9dSZWtefeRNA.png
En UNHAS Mi-8 helikopter inväntar passagerare i östra Sudan med en lista på bidragsgivare till UNHAS för 2020. Foto: WFP/Niema Abdelmageed

Lär dig mer om WFP:s arbete i Sudan