Skip to main content

På frontlinjen med de som tvingades fly sina hem — Moses Oryema, Uganda

Flyktinglägret Bidi Bidi är nu hem för fler flyktingar än någon annanstans i världen.
, FN:s World Food Programme
1*6VgjxAdSDCvDbYRgTcBGkA.jpeg
Moses förklarar ett dokument som används för att verifiera en flyktings status, i Bidi Bidi flyktingläger i norra Uganda. Foto: WFP/Claire Neville

Moses är en far till tre och på fritiden är han en biodlare. Moses har jobbat för FN:s livsmedelsprogram (WFP) i 15 år och är nu på frontlinjen i WFP:s arbete med flyktingkrisen i Uganda. Under World Humanitarian Day (19 augusti) vill vi dela hans historia.

I en våldsam och konfliktdrabbad region, är Uganda värd för världens tredje största flyktingpopulation. Det är människor som flytt från Burundi, Kongo och Syd Sudan. Moses Oryema är tillfällig chef för fältkontoret i Arua i norra Uganda. Han har skött inflödet av syd sudanska flyktingar sedan dess att nya stridigheter bröt ut förra juli.

– Vid toppen av inflödet, i juli och augusti 2016 arbetade vi 7 dagar i veckan, säger Moses. Jag minns framförallt dagarna då flyktinglägret Bidi Bidi öppnades i augusti 2016. Bussar och laster av flyktingar anlände varje timme, vilket tog dem från transitcentrat till deras nya hem i ett främmande land. Det här fortsatte non-stop i månader. Vissa dagar kom det över 5000 personer, andra dagar upp till 7000 och fler, säger Moses.

Med en population på nästan 300 000 bor det nu fler flyktingar i Bidi Bidi än någon annanstans i världen. Nu har inflödet stabiliserats. Moses, som samtidigt blev utnämnd till chef över kontoret i Arua, ser till att WFP:s arbete i norra Uganda löper på smärtfritt.

''Jag ger WFP all min energi och flera timmar om dagen.''

– Leverantörskedjan för livsmedel tar stor del av min tid, säger Moses. På en vanlig dag svarar jag på ­25 samtal och minst 20 av dem handlar om leverantörskedjan!

– För att säkerställa att vår livsmedelsassistans når de människor vi assisterar utan förseningar är det viktigt att ha ett gott samarbete med programmen och teamen som har hand om leverantörskedjan, lägger nya orders, och planerar i god tid. Annars hade det kunnat vara ett enormt orosmoment, säger Moses.

I hans roll har Moses också ansvar för en rad andra uppgifter. Däribland att överse byggarbeten i lägren, hålla koll på generatorer, fordon, kontors reparationer, säkerhet, drivmedelsinköp och betalningar till partners och tjänsteleverantörer, för att inte nämna att skriva rapporter.

1*5mnWuq-9i_RxvY4WLFLx0A.jpeg
Moses (höger) vid en kontantassistans station i flyktinglägret Rhino i norra Uganda.

– Vi behöver skriva rapporter veckovis, ibland dagligen när det är stora inflöden, säger Moses. Landskontoret behöver planer, siffror över de vi assisterar och framtidsprojektioner. Jag får frågor från rapporterings-, kommunikations- och givarrelations personalen.

När Moses besöker lägren och transitcentrana ser han också till att alla system är på plats för en smidig livsmedelsdistribution.

– Jag understryker alltid behovet av att standardisera livsmedelsdistributionsprocessen. Det måste vara en tydlig sambandskedja, från uppropet till identifikationsverifieringen till grupperingen av flyktingar och livsmedelsdistributionen, samt fortsatt distribuering mellan dem. Jag ger WFP all min energi och flera timmar om dagen, säger Moses.

Moses arbete har tagit honom bort från hans familj.

– Jag tänker på flyktingarna som om de vore mina egna barn, förklarar han.

Intervju gjord av: Lydia Wamala

Läs mer om WFP:s arbete i Uganda.