Skip to main content

”Vi kan inte avskaffa hunger om vi inte får ett slut på konflikter”

En historisk resolution från FN:s säkerhetsråd erkänner kopplingen mellan konflikt och otrygg livsmedelsförsörjning.
, FN:s World Food Programme
1*2oiemx3zf3aErTLqbZ6tEg.jpeg
I länder som Jemen går kampen emot hunger och felnäring i motsatt riktning på grund av konflikt och våld. Foto: WFP/Reem Nada

"Vi har gått igenom en tuff tid. Vi har ingenting i huset: inga möbler, ingen mat och inga pengar. Ibland stannar jag sent för att arbeta och när jag kommer hem försöker jag att inte väcka barnen. Om jag skulle väcka dem hade de sagt att de ville ha middag." Walid har tidigare arbetat som tjänsteman i Jemen, han har förlorat nästan allt i konflikten som pågått i landet sedan 2015. Precis som för Walid, trycks miljontals människor runtom i världen in i hunger och ner i fattigdom på grund av krig och väpnade konflikter.

Hunger och konflikt driver varandra. Den senaste ökningen av konflikter har lett till att decennier av framgång i kampen emot hunger nu går förlorad. Idag utgör de som bor i konfliktdrabbade områden 60 procent av världens 821 miljoner kroniskt hungriga människor. Det är mer än två gånger så stor chans att de drabbas av undernäring än de människor som bor i fredliga länder.

I en historisk omröstning den 24 maj 2018 erkände FN:s säkerhetsråd för första gången att väpnade konflikter och våld är tätt sammanlänkat med livsmedelsförsörjning och risken för svält som nu hotar miljontals människor.

1*s3dtqZ1W5zw_KHnWtYOt-A.jpeg
Resolutionen om hunger och konflikt antogs av ett enhälligt FN:s säkerhetsråd. Foto: WFP/ Shannon Howard.

Resolutionen leddes av en kärngrupp bestående av Elfenbenskusten, Kuwait, Nederländerna samt Sverige, och antogs enhälligt av FN:s säkerhetsråd. Resolutionen uppmanar alla parter i beväpnade konflikter att följa sina skyldigheter under internationell humanitär rätt. Det inkluderar att ta hand om de material och funktioner som behövs för att producera och distribuera mat, som exempelvis jordbruk, marknader, fabriker och vattensystem.

Resolutionen fördömer starkt att använda svält av civila som en metod i krigsföring. Den uppmanar också till att ge humanitär personal säkert och obehindrat tillträde till civila i konflikter.

"Omröstningen i säkerhetsrådet är ett enormt steg framåt i kampen för att bryta cirkel av konflikt och hunger," sa David Beasley, verkställande direktör för FN:s World Food Programme när han hyllade det ledarskap som säkerhetsrådet visat.

Av de 13 största livsmedelskriserna i världen idag är 10 av dom relaterade till konflikt: Afghanistan, Burundi, Centralafrikanskarepubliken, Demokratiska republiken Kongo, Irak, Nigeria, Somalia, Sydsudan, Syrien och Jemen. WFP är på frontlinjen och ger livsmedelsassistans i alla dessa länder och i de länder som mottar flyktingar som flyr konflikterna.

1*CULpCzPiQ4oeCQbDw9uViA.jpeg
10 av de 13 största livsmedelskriserna drivs idag av konflikter. Foto: WFP/ Griff Tapper

"I varenda konfliktzon som jag har besökt ber människorna jag pratar med lika ofta om fred som de ber om hjälp med mat. Fred och tryggad livsmedelsförsörjning går hand i hand. För att avskaffa hunger behöver vi få ett slut på konflikter" fortsatte Beasley.

Politisk instabilitet och människor på flykt på grund av konflikter är drivande krafter av livsmedelskriser och leder till ökade kostnader för livsmedelsassistans. WFP uppskattar att ett förbättrat humanitärt tillträde i de 20 länder som står inför de värsta livsmedelskriserna skulle kunna generera ett sparande av 997 miljoner amerikanska dollar per år i assistans. Den livsmedelsassistans-relaterade utdelningen av fred och stabilitet vore också signifikant. WFP skulle ensamma spara omkring 2,4 miljarder amerikanska dollar per år från ökad stabilitet i det höga antal konfliktdrabbade länder som WFP arbetar i.

Läs mer om det globala målet om att avskaffa hunger innan 2030.