Skip to main content

Konflikter och osäkerhet, stigande inflation och effekterna av klimatkrisen fortsätter att driva på hungern i Nigeria - med 26,5 miljoner människor i hela landet som beräknas komma att lida av akut hunger under juni-augusti 2024. Detta är en drastisk ökning från 18,6 miljoner människor i slutet av 2023.

Stigande inflation, höga livsmedelspriser och livsmedelsbrist i hela landet har lett till att miljontals människor i Nigeria kämpar för att sätta mat på bordet. Utbredda översvämningar, torrperioder och ökenspridning i nordöstra Nigeria leder till minskad skördeproduktion och begränsade betesmarker för boskap.

Nordöstra Nigeria, det huvudsakliga området för WFP:s stöd, bär en tung börda av hunger. Upp till 4.4 miljoner människor i delstaterna Borno, Adamawa och Yobe kommer att behöva livsmedelsstöd under juni-augusti 2024, med över 1 miljon människor som står inför kris-nivåer av hunger.

WFP behöver 2.8 miljarder SEK för att upprätthålla sin verksamhet mellan december 2023 och maj 2024.

Vad FN:s World Food Programme gör i nordöstra Nigeria

Livsmedelsassistans
WFP använder antingen livsmedel eller kontantstöd för att stödja fördrivna personer som bor i läger eller hos värdsamhällen, liksom utsatta värdsamhällen. Med minskande resurser prioriterar WFP sin verksamhet för att nå 1,1 miljoner utsatta människor varje månad i norra Nigeria.
Nutrition
WFP tillhandahåller specialiserad näringsrik mat till barn under 5 år som riskerar att drabbas av undernäring, samt till gravida och ammande kvinnor. Tillsammans med UNICEF och NGO:er tillhandahåller WFP viktiga hälso- och näringstjänster för att förebygga och behandla akut undernäring. Undersökningar i läger för internflyktingar i delstaten Borno visar en betydande minskning av undernäringen bland den befolkning som får stöd av WFP och andra humanitära organisationer. De totala siffrorna för undernäring är dock fortfarande mycket höga, särskilt i de mer avlägsna, konfliktdrabbade områdena i nordöst.
Motståndskraft
I samarbete med Nigerias regering och andra partners genomför WFP försörjningsprogram och inkomstgenererande verksamhet. Vi ger människor kontanter på kort sikt, samtidigt som vi tillhandahåller utbildning så att fördrivna människor kan skaffa sig färdigheter och sysselsättning på lång sikt, inom områden som livsmedelshantering, vattenbruk, grönsaksodling, skrädderi och snickeri.
Logistik och nödtelekommunikation
Emergency Telecommunications Service (ETS) tillhandahåller internetanslutning på åtta platser. I Damasak i nordöstra Nigeria uppgraderar ETS UniFi-enheterna - för internetåtkomst - till den senaste versionen så att humanitär personal kan använda förbättrade ETS-tjänster. Totalt sett tillhandahåller ETS internetanslutning till 3 000 användare från över 90 organisationer, inklusive många FN-organ och icke-statliga organisationer i nordöstra Nigeria.
FN:s humanitära flygservice (UNHAS)
WFP tillhandahåller flygtransporter till hela det humanitära samfundet, inklusive helikoptrar för att transportera viktig hjälp såsom vacciner, läkemedel, medicinsk utrustning och personal - till svårtillgängliga, isolerade områden. FN:s humanitära flygtjänst (UNHAS), som förvaltas av WFP, transporterade över 3 700 passagerare per månad i slutet av 2023. UNHAS transporterade också 10,2 ton humanitär last varje månad och levererade till 14 destinationer. UNHAS stöder mer än 80 organisationer i Nigeria.

Hur kan du hjälpa till?

Stöd WFP idag och se till att livsnödvändig mat når de familjer som behöver den som mest.
Stöd WFP nu!