Skip to main content

Biografen blir ett effektivt vapen mot hunger

FN:s World Food Programme samarbetar med biografer runt omkring världen för att hålla rösterna av miljontals barn hörda.
FN:s World Food Programme samarbetar med biografer runt omkring världen för att hålla rösterna av miljontals barn hörda.

NEW YORK – Onsdag 25 september 2019: FN:s World Food Programme (WFP)har idag lanserat den andra fasen av en reklamkampanj i biografer som visat framstående resultat. I USA har kampanjen skapat en 40 % ökning i medvetenheten om WFP:s livräddande arbete för att avskaffa hunger i världen. ’’Feed our Future’’ är en del av ett unikt partnerskap mellan SAWA, associationen för globala biografannonsörer (The Global Cinema Advertising Association), dess närverk av globala reklamföretag och WFP, som är den ledande humanitära organisationen som stöder utveckling och hjälper hungriga i världens globala brännpunkter.

 

Den nya kampanjen strävar efter att bygga vidare på förra årets resultat, som hjälpte WFP fördubbla medvetenheten om organisationen bland de människor som såg biografreklamen. Kampanjen samlade in mer än 4,8 miljoner kronor genom online donationer och tack vare en 38 % ökning i nedladdningar av organisationens ShareTheMeal app.

 

’’Vi har all orsak att tro att ’’Feed Our Future’’ kampanjen i år kommer att fortsätta öka medvetenheten om WFP och engagera en bredare publik i kampen mot hunger i världen’’, sade Corinne Woods, marknadsföringsdirektör hos WFP. ’’Vi tror att detta års kampanj är ännu mer emotionellt engagerande och vi förväntar oss att fler människor kommer att reagera på vår vädjan. I en värld full av oljud har biografen visat sig vara ett effektivt sätt för oss att nå fram, inte endast för att etablera vårt varumärke, utan även för att få biografpubliken att bli aktiva understödjare och bidragsgivare.’’

 

‘’Biografen som medium utnyttjar sitt utrymme till fullo, genom kreativitet och publik levererar det fängslande innehåll och visar konsumenter reklam som bäst, sade Cheryl Wannell,’’ verkställande direktör för SAWA. ’’År 2020 förväntas biografen bli det snabbast växande reklammediet – framför internet. För organisationer som World Food Programme, som vill nå fram hos millenniegenerationen, är den överväldigande upplevelsen som biografen erbjuder det mest kraftfulla mediet för historieberättande.”

 

Den kreativa kraften bakom biografreklamen är Sir John Hegarty från The Garage SOHO, som har levererat en produkt som är skapad för att tilltala en biografpublik. Reklamen framhäver den potential som förloras, då barns röster förstummas på grund av hunger. Reklamens berättelse handlar om en grupp syriska flyktingbarn valda från lokalsamhället, lekande i gruset och tittande ut över förstörda hus i något som uppenbarligen är en krigszon. Mjukt börjar en liten kör sjunga “How Can I Tell You” av Yusuf Islam/Cat Stevens. Efterhand som kortfilmen framskrider, försvinner barnen en efter en, tills det endast finns en röst kvar. En oroväckande avslutning, som avspeglar den hårda verklighet hos de 3 miljoner barn i världen som dör på grund av hunger och felnäring varje år.

 

’’Biografen är fortfarande det mest fantastiska mediet för en kreativ person att arbeta med. Ett ställe där du kan berätta din historia på ’’alla skärmars moder’’. Det är inte överraskande att det fortsätter vara ett viktigt medium och att det fortsätter fånga publikens fantasi,’’ sade Sir John Hegarty.

 

År 2018 utmanade SAWA och WFP Facebook att tillämpa Sir John Hegarty’s storskärmskoncept för att öka donationer på sociala medier och således göra biografpubliken till bidragsgivare. Tillsammans med ShareTheMeal, har online bidragsgivare möjliggjort en miljon måltider via WFP till barn i nöd världen runt. Som den ledande organisationen i kampen mot global hunger når WFP mer än 52 miljoner barn varje år och bidrar med livsviktig mat och nutrition, inte endast för deras överlevnad, utan även för att de ska kunna nå sin fulla potential.  

 

‘’Feed Our Future’’ kan ses på biografer i 35 länder omkring världen från september till november 2019 – tack vare SAWA och dess nätverk av globala reklamföretag samt stödet och generositeten från Unique X som distribuerar biografreklamen.

 

För mer information on ’’Feed Our Future’’ reklamen och kampanjen, och för att veta mer om hur man kan engagera sig för att skapa en värld utan hunger, läs mer på www.wfp.org och https://sv.wfp.org/.

 

OM FN:S WORLD FOOD PROGRAMME (WFP)

FN:s World Food Programme – räddar liv i katastrofer, och förändrar miljontals människors liv genom hållbar utveckling. WFP arbetar i mer än 80 länder världen runt, ger livsmedelsassistans i nödsituationer och skapar grunden för en bättre framtid.

 

OM SAWA

SAWA, det globala försäljningsorganet för biografmedier skapar och utvecklar internationella standarder och bästa praxis för biografmediet, och håller sin profil genom forskning och marknadsföringsinitiativ. SAWA’s ultimata mål är att förbättra kommunikationen mellan biografreklamföretag omkring världen och därmed underlätta användningen av biografen som medium bland varumärken och organisationer. Sedan 2015 har SAWA understött de Globala Målen, och år 2018 och 2019 samarbetade de med FN:s World Food Programme (WFP) för att stöda insatserna för att nå mål 2: Ingen Hunger.

 

OM THE GARAGE SOHO

The Garage Soho är en tidig investerare och varumärkesbyggare. Sir John Hegarty, den kreativa grundaren av den globala reklambyrån BBH och hans team på The Garage använde sig av sin erfarenhet för att öka kapitalet i sina portföljföretag. Teamet jobbar i tätt samarbete med företag angående deras varumärkesstrategi och företagens kreativa- och mediepartnerskap. I detta sammanhang skrevs och sammanställdes ’’Feed our Future’’ av Sir John, utnyttjande hans legendariska skicklighet i kommunikationsbranschen för att skapa uppmärksamhet och handling för mål 2: Ingen Hunger.

Ämnen

Syrien (Syriska arabiska republiken) Konflikter

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta: 

Cheryl Wannell (SAWA, Sydney)

TEL: +61 406 215 561 │ EMAIL: cwannell@sawa.com

Jessica Andrews (WFP, Rom)

TEL: +39 342 648 1694 | EMAIL: jessica.andrews@wfp.org

Steve Taravella (WFP, Washington DC)

TEL: +1 (202) 770-5993 | EMAIL: steve.taravella@wfp.org