Skip to main content

FN:s World Food Programmes verkställande direktör David Beasley medverkar i konferens om stöd till Syrien och regionen

Livsmedelsutdelning i Syrien
Bryssel – FN:s World Food Programmes (WFP) verkställande direktör David Beasley är en av de internationella ledare som deltar på konferensen Supporting the Future of Syria and the Region, den 24 – 25 april i Bryssel. Konferensen anordnas av Förenta nationerna och Europeiska unionen. Syftet är att samla in donationer till de människor som drabbats av kriget i Syrien och stötta fredsprocessen.

’'Sju år av krig har lett till att miljontals människor drabbats av fattigdom och hunger,’’ säger Beasley. ’’Vi behöver få ökad finansiering så att de här människorna i Syrien och i grannländerna får hjälp med mat, pengar och försörjningsmöjligheter som de är i desperat behov av.”

Konferensen äger rum i: Europa building, 165 rue de la Loi, Bryssel

Intervjuer: WFP:s verkställande direktör David Beasley och WFP:s regionala direktör för Mellanöstern Muhannad Hadi finns tillgängliga för intervjuer. För att boka in en intervju, vänligen kontakta: Aneta Szczyglowska, WFP/ Bryssel, Mobil: +32 491395420, Email: aneta.szcyglowska@wfp.org

WFP:s landschef för Syrien, Jakob Kern, finns tillgänglig för intervjuer via telefon eller Skype. För att boka in en intervju, vänligen kontakta: Bettina Luescher, WFP/ Geneve, Mob. + 41-79-842-8057, Email: bettina.luescher@wfp.org