Skip to main content

Burkina Faso i epicentret av dramatisk humanitär kris i centrala Sahel

Foto: WFP/Marwa Awad
Förenta Nationernas World Food Programme (WFP) varnar idag om en eskalerande humanitär kris som drivs av vidsträckt våld och de långvariga effekterna av klimatförändring som drabbat Burkina Faso och grannländerna i centrala Sahel i Västafrika. WFP sade att de humanitära insatserna snabbt måste trappas upp för att skydda och rädda liv i Burkina Faso och den omgivande regionen.

OUGADOUGOU/KÖPENHAMN – Förenta Nationernas World Food Programme (WFP) varnar idag om en eskalerande humanitär kris som drivs av vidsträckt våld och de långvariga effekterna av klimatförändring som drabbat Burkina Faso och grannländerna i centrala Sahel i Västafrika. WFP sade att de humanitära insatserna snabbt måste trappas upp för att skydda och rädda liv i Burkina Faso och den omgivande regionen.

 

’’En dramatisk humanitär kris som starkt påverkar miljontals människors liv utvecklar sig i Burkina Faso. Närmare en halv miljon människor har tvingats lämna sina hem och en tredjedel av landet är nu en konfliktzon,’’ säger Verkställande Direktör David Beasley. ’’Våra team i fältet ser nivåer av undernäring som lätt passerar gränsen för nödtillstånd – vilket betyder att unga barn och nya mödrar är på gränsen. Om världen är seriös om att rädda liv, är det dags att agera nu’’.

 

En stark ökning i våldsamheter i Burkina Faso har observerats – antalet attacker under det  första halvåret av 2019 förbigick det sammanlagda antalet attacker för hela året 2018, med ett fyrdubblat antal rapporterade civildödsfall i jämförelse med 2018. Osäkerheten som eskalerar har lett till att skolor stängs och jordbrukare lämnar sin mark för att hitta säkerhet – detta i ett land där 4 av 5 människor baserar sin försörjning på jordbruk.  

 

Inverkan på de 20 miljoner människor som lever i konfliktområden regionen över är dramatisk. Mer än 486 000 människor har tvingats fly sina hem bara i Burkina Faso, vilket gör att antalet internt fördrivna i de tre Sahel-länderna totalt blir 860 000 människor. Samtidigt behöver 2,4 miljoner människor i centrala Sahel livsmedelsassistans – ett antal som kan öka på grund av fortsatta förflyttningar.

 

WFP och andra humanitära organisationer står inför en växande kris samtidigt som finansiering för biståndsinsatser har sjunkit och en omfattande injektion av nya resurser krävs för att möta de växande behoven.

 

Även utan de förvärrande effekterna av osäkerhet, ligger Sahel i förgrunden av klimatförändringen och många samhällen måste redan anpassa sig till ett oförutsägbart klimat.

 

WFP står inför den svåra utmaningen att både respondera till humanitära behov och skydda tidigare investeringar som gjorts för att bygga motståndskraftiga och självförsörjande samhällen, för att säkerställa att framstegen som gjorts de senaste åren inte försvinner.

 

WFP har trappat upp sin respons, och har i år försett mer än 2,6 miljoner människor med livsmedels- och nutritionsassistans i de tre central Saheliska-länderna, där fokus har legat på de områdena där humanitärt behov har varit som störst och där vidsträckta förflyttningar ägt rum.

 

WFP är i omedelbart behov av USD 150 miljoner för operationer i tre länder i centrala Sahel; Mali, Niger och Burkina Faso, där existerande projekt fokuserar på nödhjälp och förstärkande av motståndskraft.

 

 

Nytt kvalitetsmaterial för sändningar fra Burkina Faso er tillgängliga här. Bilder tillgängliga här och artikel här.

 

WFP:s Direktör för nödtillstånd och landsdirektörerna i Burkina Faso och Mali finns tillgängliga för ytterligare intervjuer.  

 

 

 

                                         #                           #                            #

 

 

FN:s World Food Programme räddar liv i katastrofer och förändrar liv för miljontals människor genom hållbar utveckling. WFP arbetar i mer än 80 länder runtom i världen och ger livsmedelsassistans till människor fast i konflikt och katastrofer. WFP lägger grunden för en bättre framtid.

 

Sverige är en av de viktigaste givarna av kärnbidrag till WFP. Det stöd som ges som kärnbidrag ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar. Kärnbidraget hjälper även WFP att finansiera försummade kriser och säkerställa att hjälpen når fram till de som behöver den som mest.

 

Följ oss på Twitter: @wfp_se, @wfp_media

Läs mer om WFP på vår svenska hemsida: sv.wfp.org

Ämnen

Burkina Faso Mali Niger Klimat Konflikter Ingen hunger

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn, Mob. +45 4050 3993, email: anne.poulsen@wfp.org