Skip to main content

FN:s World Food Programme välkomnar framsteg kring de nyckelåtgärder som de Sana’a-baserade myndigheterna tagit

Man på en livsmedelsdistribution i Jemen
Köpenhamn/ Rom – FN:s World Food Programme (WFP) välkomnar de viktiga och positiva framsteg som tagits av de Sana’a-baserade myndigheterna för att säkerställa att humanitär livsmedelsassistans når de mest utsatta människorna i Jemen under deras kontroll.

Lördagen den 3 augusti 2019 undertecknades ett dokument med de Sana’a-baserade myndigheterna. Tillsamans med de efterföljande tekniska bilagorna kommer det möjliggöra WFP:s arbete med att etablera en oberoende och ansvarsutkrävande process för att identifiera och registrera de familjer som är i störst behov av livräddande livsmedelsassistans.

Efter festivalen Eid Al Adha kommer WFP återuppta livsmedelsdistributioner för de 850 000 människorna i staden Sana’a som inte har fått livsmedelsransoner från WFP under de senaste två månaderna.  

WFP kommer nu påbörja en utrullning av ett ”smart-card”-mottagarhanteringssystem som ska registrera 9 miljoner människor i de områden av Jemen som är under de Sana’a-baserade myndigheternas kontroll. De här nödvändiga åtgärderna ger skydd och integritet för de människor vi hjälper, samt oberoende för vår humanitära insats.

De signerade dokumenten skapar ett ramverk för att säkerställa att WFP:s största insats i världen fungerar på ett verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt. För att det ska ske har de Sana’a-baserade myndigheterna gett skriftliga löften som försäkrar att WFP kan ta in den personal och utrustning som behövs för en inriktnings- och registreringsprocess. WFP:s personal och våra samarbetspartners kommer få obehindrad tillgång till alla de områdena där vi behöver arbeta. När de människor vi ska hjälpa ha valts och den biometriska registreringsprocessen är klar kommer avtalet också tillåta WFP att införa kontantbaserad hjälp till lokalbefolkningen. Där det är tillgängligt kommer de då kunna köpa mat från lokala butiker. 

WFP fortsätter att arbeta outtröttligt för att försäkra att de hungriga jemeniterna får den hjälp de behöver. Under de senaste tre månaderna har WFP fortsatt att utöka insatserna och försöker att varje månad nå 12 miljoner människor med livsnödvändig assistans runtom i landet. 

Jemen fortsätter att vara den mest komplexa och utmanade humanitära krisen i världen. Över fyra år av konflikt har lett till att miljoner av jemeniter är på gränsen till svält. Där WFP utökat assistansens har vissa indikatorer börjat förbättras i ett antal av de hårt drabbade områdena. Den övergripande situationen är fortfarande osäker och det humanitära samfundet kan inte minska hjälpen nu.

                                                                        #                           #                            #

FN:s World Food Programme räddar liv i katastrofer och förändrar liv för miljontals människor genom hållbar utveckling. WFP arbetar i mer än 80 länder runtom i världen och ger livsmedelsassistans till människor fast i konflikt och katastrofer. WFP lägger grunden för en bättre framtid. 

Sverige är en av de viktigaste givarna av kärnbidrag till WFP. Det stöd som ges som kärnbidrag ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar. Kärnbidraget hjälper även WFP att finansiera försummade kriser och säkerställa att hjälpen når fram till de som behöver den som mest.

Följ oss på Twitter: @wfp_se, @wfp_media

Ämnen

Jemen Katastrofer Livsmedelsförsörjning

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta (email adress: förnamn.efternamn@wfp.org):

Annabel Symington, WFP/Jemen, Mob. +967 73988251 
Abeer Etefa, WFP/Kairo, Mob. +20 106 6634352 
Jane Howard, WFP/Rom, Tel. +39 06 6513 2321, Mob. +39 346 7600521 
Frances Kennedy, WFP/Rom, Tel. +39 06 6513 3725, Mob. +39 346 7600 806 
Gregory Barrow, WFP/Rom, Tel. +39 06 6513 2150, Mob. +39 342 8079718