Skip to main content

Konflikt och instabilitet ökar kraftig kostnaderna för att kunna avskaffa hunger

ROM/GENEVÉ – En ny global rapport visar hur livsmedelsassistans räddar liv i humanitära katastrofer samtidigt som den också adresserar orsakerna till hunger. World Food Assistance 2017: Taking Stock and Looking Ahead belyser även de höga kostnader som är sammankopplade med lågt humanitärt tillträde, instabilitet och ineffektiva livsmedelssystem i en tid av skyhöga humanitära behov mitt i flera komplexa katastrofer runtom i världen.

Som ett exempel, FN:s livsmedelsprogram (WFP), världens största internationella livsmedelsorganisation, har sett kostnadsökningar med över 140 procent under en sju-årsperiod, från SEK 18,2 miljarder 2009 till SEK 44 miljarder under 2015. Två regioner med massiva och komplexa livsmedelskatastrofer – Öst- och Centralafrika samt Mellanöstern och Nordafrika – står för häpnadsväckande 70 procent av WFP:s kostnader.

World Food Assistance 2017 har funnit att förbättrat humanitärt tillträde kan reducera kostnaderna för WFP med nästan SEK 8,3 miljarder varje år. Om de nästan 80 länder som WFP arbetar i kunde hantera klimatrelaterade, politiska och ekonomiska chocker bättre, skulle  ytterligare SEK 18,2 miljarder kunna sparas varje år. Om livsmedelssystemen, det vill säga de nätverk som ansvarar för att producera livsmedel, förvandla dem och försäkrar att de når ut till hungriga människor skulle förbättras i dessa länder, hade ytterligare SEK 3,6 miljarder kunnat sparas varje år. Om det lokaliseras åtgärder och förbättringar till dessa utmaningar hade WFP kunnat spara så mycket som SEK 29 miljarder varje år.

”Viktigare än någonting annat är att världen måste vakna upp och få slut på dessa krig och konflikter, så att vi kan göra verkliga framsteg för att få ett slut på hunger”, säger David Beasley, WFP:s verkställande direktör. ”Omkring 800 miljoner människor – en av nio i världen – går och lägger sig på tom mage. Men konflikter och andra stridigheter skapade av människan gör det svårt att hjälpa dem som behöver det som mest. Att minska de här barriärerna skulle bana väg för mer långsiktiga lösningar.”

Den internationella livsmedelsassistanssektorn har genomgått en betydande förändring mellan 2009 och 2016. Inom WFP har andelen assistans som levererats som livsmedel minskat från 54 procent till mindre än 40 procent. Omvänt har andelen kontantbaserade överföringar ökat från mindre än en procent 2009 till 20 procent 2016.

Nationella regeringars gemensamma investeringar i livsmedelsassistans överskrider de internationella enheternas flera gånger i storlek. Ett sådant exempel är Indien där subventionerade livsmedelsdistributionssystem ger stöd åt ungefär 800 miljoner människor. Som ett uttryck av behovet att stödja dessa insatser har mängden av WFP:s tekniska assistans också ökat från mindre än en procent till åtta procent av utgifterna.

#                              #                                 #

Ladda ner rapporten och tillhörande summeringar:
http://www.wfp.org/content/2017-world-food-assistance-taking-stock-and-looking-ahead

 

FN:s livsmedelsprogram (WFP) är världens största humanitära organisation som bekämpar hunger över hela världen. Det görs genom att leverera livsmedelsassistans i nödsituationer, stärka samhällens näringssituation och bygga upp motståndskraft. Varje år bistår WFP cirka 80 miljoner människor i omkring 80 länder.

Sverige är en av WFP:s viktigaste multilaterala givare. Multilaterala stöd ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektiv när katastrofer inträffar. Det multilaterala stödet hjälper även WFP att finansiera försummade kriser och säkra att hjälpen når fram till de som behöver den som mest. 
 

Följ oss på Twitter @WFP_SE, @WFP_Media, 

För mer information om WFP på svenska, besök vår hemsida: http://sv.wfp.org/

För mer information och intervjuer, vänligen kontakta:

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn, Tfn. +45 45335351, Mob. +45 45503993, e-mail: anne.poulsen@wfp.org

Dana Sacchetti, WFP/Rome, Tel. +39 06 65133268, Mob. +39 3499800442

Bettina Luescher, WFP/Geneva, Tel. +41 22 917 8564, Mob. +41 79 842 8057

Gregory Barrow, WFP/London, Tel.  +44 20 72409001, Mob. +44 7968 008474

Gerald Bourke, WFP/New York, Tel. +1 646 5566909, Mob. +1 646 525 9982