Nyheter

WFP tillgodoser de mest utsatta i Mogadishu med assistans genom kontanter och matkuponger

Över hela Somalia kämpar mer än en miljon människor för att tillgodose sitt behov av mat, framförallt internflyktingar och de fattiga i städerna. 

#IamSyrian

Det här är våra berättelser. Dela dem med världen. 

”Det går inte ens en timme utan att jag äter något"

Som barn var många av oss tillsagda att "tänka på de svältande barnen i Afrika" för att vi skulle äta upp vår mat vid middagen. Men hur mycket vet barn faktiskt om mat, hunger och livet för andra barn sin egen ålder runt om i världen? WFP:s nordiska kontor gick ut för att ta reda på det.

En vädjan om att få slut på lidandet i Syrien

För tre år sedan utförde ledarna för FN:s humanitära organ en brådskande vädjan till de som har möjlighet att avsluta konflikten i Syrien. De efterfrågade alla ansträngningar för att rädda det syriska folket. "Nu är det nog med allt lidande och blodsutgjutelse " sade de.

Det var tre år sedan.

   

Citat

"Det finns 805 miljoner människor som lider av hunger i världen idag. Gör världen medveten om det" 

 

De största kriserna

Vill du ha en tydlig överblick av de största kriserna och hur WFP arbetar där, klicka här.

Senaste Video

Sverige och FN:s livsmedelsprogram

Hur bidrar Sverige till kampen mot hunger? Hitta bakgrundsinformationen om Sveriges samarbete med WFP här.