Skip to main content

Ny rapport från FN:s livsmedelsprogram visar att brist på mat leder till ökad global migration

ROM/KÖPENHAMN – I en tid då högsta nivån av antalet människor som tvingas fly från sina hem är rekordhögt, visar en ny studie gjord av FN:s Livsmedelsprogram (WFP) att det finns klara samband mellan hög nivå av brist på livsmedel och dess inverkan på ökad migration över landgränser.

Rapporten visar att varje procents ökning i brist på livsmedel hos en befolkning bidrar till 1,9 procent fler människor som migrerar. För varje år som en konflikt fortsätter flyr 0,4 procent fler av befolkningen. Det betyder att ett land med en ökande andel människor som är i brist av livsmedel och är i konflikt kommer uppleva större andel utgående migration eller rörelse bland människor som lämnar sina hem.

WFP slår också fast att bristen på livsmedel tydligt ökar förekomsten och intensiteten av väpnad konflikt. När väl en migrants resa är påbörjad leder arbetslöshet i kombination med liten tillgång eller ingen tillgång av livsmedel eller humanitär hjälp till att tvinga människor flytta vidare. Eftersom människor vill öka sin tillgång till livsmedel genom att migrera, kan själva migrationen i sig själv leda till brist på livsmedel, ett pris som betalas genom dåliga förhållanden längs resan.  

”På WFP gör vi allt vi kan för att hjälpa flyktingarna som är hungriga eller svälter runt om kring i världen”, säger David Beasley, WFP:s värkställande chef. ”Med miljontals av våra bröder och systrar som flyr från sina hem och är med om stora utmaningar, är det vår plikt att dokumentera deras förhållande”.  

”Genom att förstå dynamiken som tvingar människor att fly, kan vi bättre sätta oss in i grundorsaken till framtvingad migration och vad som ska till för att få få slut på lidandet”, säger Beasley.

Med dessa fakta rekommenderar rapporten det internationella samfundet att investera i livsmedelssäkerhet och uppehälle vid eller omkring människors ursprung. Görs detta, kan fortsatt förflyttning förhindras, reducering av framtida migration minskas, en mer kostnads- effektiv humanitär insats uppnås och skapande av större socioekonomiska fördelar öka – nu och på lång sikt.

Med titeln At the Root of Exodus: Food security, conflict and international migrationutforskar rapporten rollen som livsmedelssäkerhet och andra faktorer har i dess framtvingande av gränsöverskridande migration. Det är första gången en sådan övergripande analys har gjorts. Med både kvantitativ och kvalitativ forskningsdata, pekar studien ofta på att människor som förlorat allt och befinner sig i utsatta situationer tvingas göra extrema val.

I ett av fallen säger en kvinna som flytt från Syrien till Jordanien med sin familj: ”Vi var tvungna att äta gräs för vår överlevnad. Mina barn var uppe hela nätterna för att de var hungriga”.

En man från Deir Ezzor berättade om det lidande han sett i Syrien: “De tvingade människor att gå hungriga, stal vår inkomst, stängde skolor och hindrade människor från att arbeta”.

Rapporten slår fast att människor på flykt oftast inte vill flytta från sina hem och försöker stanna så nära sin ursprungsplats så långt det är möjligt. Nära åtta av tio syriska flyktingfamiljer som blivit intervjuade blev internflyktingar i Syrien åtminstone en gång och 65 procent två gånger eller fler. Nästan varje syrisk deltagare i studien hävdade starkt att de ville tillbaks till Syrien om situationen stabiliseras och säkerheten blir bättre. 

Rapporten släpps under en tid när flera samtidiga långvariga kriser pågår och det också sker politiska förändringar. Det skapar en utmaning för internationell livsmedelsdistribution och humanitär assistans för flyktningar och människor som tvingats fly.

WFP:s globala flyktinginsatser

Under 2016 hjälpte WFP 6,9 miljoner flyktingar i 32 länder genom kontantbaserade medel och direkt livsmedelsassistans. WFP arbetar med att förhindra och behandla felnäring genom att ge flyktingbarn extra näringsrika livsmedel. I delar där det finns tillgång till livsmedel och där marknaden fungerar ger vi på WFP i allt högre grad kontantbaserade medel, något som möjliggör människors sätt att handla livsmedel såsom de själva vill samtidigt som det injicerar pengar in i den lokala ekonomin. I den största flyktingfokuserade insatsen assisterar WFP nästan 2,2 miljoner av de mest utsatta syrierna som söker skydd i Libanon, Jordanien, Turkiet, Egypten och Irak.

WFP behöver SEK 5,3 miljarder för att fortsätta tillhandahålla och underhålla assistans till nästan sju miljoner flyktingar från och med april till september 2017.

#                              #                                 #

Video i filmkvalitet och bildlista kan laddas ner här: https://spaces.hightail.com/receive/ey7raK85hn

Bilder kan laddas ner här:  https://www.yousendit.com/download/dDZINnFPUzdZY1RMbjhUQw

FN:s livsmedelsprogram, WFP, är världens största humanitära organisation som bekämpar hunger över hela världen, leverera livsmedelsassistans i nödsituationer och arbetar för att stärka samhällens näringssituation och bygga motståndskraft. Varje år bistår WFP cirka 80 miljoner människor i omkring 80 länder.

Följ oss på Twitter @WFP_SE, @WFP_Media,  

För mer information om WFP på svenska, besök vår hemsida: http://sv.wfp.org/

För mer information och intervjuer, vänligen kontakta:

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn, Tfn. +45 45335351, Mob. +45 45503993, e-mail: anne.poulsen@wfp.org