Skip to main content

Nya biståndsmedel möjliggör WFP:s återgående till full matransonering för flyktingar i Kenya

NAIROBI/KÖPENHAMN – Efter över ett år med nedskärningar i vårt matransoneringsprogram på grund av för små resurser, har vi nu fått nya medel till FN:s Livsmedelsprogram (WFP) som möjliggör full matransonering för flyktingar i Kenyas Dadaab- och Kakuma flyktingläger med start den första april.

Med nya mottagna medel sedan början av det här året, är nu WFP i stånd att kunna återgå till full matransonering till alla flyktingar mellan april och juli. Hur som helst kommer medel ämnade för kontantbaserade transfereringar – vilket utgör 30 % av flyktingarnas livsmedelsassistans – bara räcka till och med maj.

“Vi är glada över att kunna säga att vi nu kan återgå till full matransonering för flyktingar tack vare våra nya biståndsmedel” säger Annalisa Conte, WFP:s landschef i Kenya. ”Men vi fortsätter be våra givare om fler tillgängliga resurser för att vi ska kunna fortsätta dela ut den stora mängden livsmedel som krävs för 420,000 människor”.

De följande givarna (i alfabetisk ordning) har annonserat nya biståndsmedel till WFP:s flyktingverksamhet i Kenya och möjliggör fortsatt full matransonering: Kanada (SEK 19,7 miljoner), Kina (SEK 45 miljoner), Tyskland (SEK 24,3 miljoner som en del av ett flerårigt bidrag), Japan (SEK 19,7 miljoner), Sverige (SEK 9 miljoner) och Storbritannien (SEK 45,9 miljoner som en del av ett flerårigt bidrag). Den direkta summan av SEK 202 miljoner från USA har redan anlänt till landet och är redo att distribueras.

Otillräckliga medel tvingade WFP att reducera storleken på flyktingarnas ransoner med 50 % i december 2016. Fortsatt minskning av ransoner får en effekt på flyktingarnas konsumtion av livsmedel, näringsintag och hälsa.

Varje månad tilldelar WFP varje flykting en blandning av livsmedel – sädesslag, baljväxter, vegetabilisk olja och näringsförstärkt mjöl – och kontanta medel likställt med en tredjedels minimala livsmedelsintag. De kontanta medlen, som sänds via mobiltelefon, gör att flyktingarna kan köpa livsmedel efter eget behov på den lokala marknaden.

#                              #                                 #

FN:s livsmedelsprogram, WFP, är världens största humanitära organisation som bekämpar hunger över hela världen, leverera livsmedelsassistans i nödsituationer och arbetar för att stärka samhällens näringssituation och bygga motståndskraft. Varje år bistår WFP cirka 80 miljoner människor i omkring 80 länder.

Följ oss på Twitter @WFP_SE, @WFP_Media, @WFP_Wafrica

För mer information om WFP på svenska, besök vår hemsida: http://sv.wfp.org/

För mer information och intervjuer, vänligen kontakta (email adress: förnamn.efternamn@wfp.org):

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn, Mob. +45 4050 3993

Martin Karimi, WFP/Nairobi, Tel. +254 20 762 2301, Mob. +254 707 722 161

Challiss McDonough, WFP/Nairobi, Tel. +254 20 762 2179, Mob. +254 707 722 104