Skip to main content

Samtidigt som hungern ökar, vädjar WFP:s verkställande direktör till fred på Världslivmedelsdagen

Köpenhamn - Den verkställande direktören för FN:s livsmedelsprogram (WFP) gör idag en stark vädjan för fred. Det sker samtidigt som kopplingen mellan konflikt, migration och den ökande hungern blir allt tydligare.

Samtidigt som rekordmånga människor flyr sina hem från krig och konflikter, växer oron för att den framgång som skett med att avskaffa global hunger nu vänder.

’’Någon gång i framtiden kommer Världslivsmedelsdagen vara ett firande för en fredlig värld där det inte finns någon hunger. Sorgligt nog verkar den dagen vara långt borta just nu. Det finns alldeles för mycket våld och konflikt. Det är därför fler människor nu lider av hunger och är i behov av assistans’’, säger WFP:s verkställande direktör David Beasley.

Efter att ha stadigt minskat i över ett decennium, stiger nu det antal människor som lider av hunger igen. Av de 815 miljoner människor som nu lider av hunger, lever 489 miljoner av dem i länder som är drabbade av konflikt. Dessa siffror togs fram av den årliga FN-rapporten om livsmedelsförsörjning och näring som släpptes förra månaden.

’’Jag vädjar till de människor med makt och de människor med vapen att få ett slut på stridigheterna nu’’ säger Beasley som har träffat många av de människor som flytt konflikt och våld i Jemen, Sydsudan och Bangladesh under de senaste månaderna. ’’Jag såg deras skador med mina egna ögon och hörde deras berättelser med mina egna öron. De var rädda, hungriga och felnärda efter att ha genomgått en mardröm som de flesta människor inte ens kan föreställa sig. Om vi verkligen ska lyckas avskaffa hunger, måste denna inhumanitet få ett slut.

Rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World 2017 kom fram till att samtidigt som de flesta länder gjort stora framsteg i att minska hunger under de senaste 25 åren, har den positiva utvecklingen avstannat eller vänt i länder som drabbats av konflikt. Konflikter kan vara fruktansvärda för ekonomin, störa jordbruket och leda till framtvingade förflyttningar av människor.

En studie gjord av WFP tidigare i år visar den etablerade kopplingen mellan hunger och migration. De länder som har de högsta nivåerna av hunger och som drabbats av beväpnade konflikter har den största emigrationen. För varje nytt år med konflikt och stridigheter, visade rapporten att utav 10 000 människor flyr ytterligare 40 sitt land. Den visade också hur människor ofta flyttade runt i sitt eget land flera gånger innan de korsar gränsen och lämnar sitt land, jobb och levebröd.

I krigshärjade länder, där jordbruk och handel inte längre fungerar och ekonomin kollapsar, kan kostnaden för en enkel måltid kosta mer än en heldagslön. WFP har utvecklat ett index som visar kostnaden för en enkel måltid i förhållande till medelinkomstlönen för en dag i 33 olika utvecklingsländer. I rapporten Counting the Beans: The True Cost of a Plate of Food around the World, visar WFP att i exempelvis Sydsudan kan kostnaden för en enkel måltid vara den samma som om en New York bo skulle behöva betala cirka 2600 SEK för en enkel lunch, exempelvis en böngryta tillagad hemma. Vid belägringen av den Syriska staden Deir Ezzor, kostade samma måltid nästan 1620 SEK.

 

#                              #                                 #

 

Om WFP
FN:s livsmedelsprogram (WFP), är världens största humanitära organisation som bekämpar hunger världen över. WFP levererar livsmedelsassistans i nödsituationer och arbetar för att stärka samhällens näringssituation samt bygga upp motståndskraft. Varje år bistår WFP cirka 80 miljoner människor i omkring 80 länder.

Sverige är en av WFP:s viktigaste multilaterala givare. Multilateralt stöd ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektiv när katastrofer inträffar, finansiera försummade kriser samt säkra att hjälpen når fram till de som behöver den som mest.

Följ oss på Twitter @WFP_SE

För mer information om WFP på svenska, besök vår hemsida: http://sv.wfp.org/

För mer information och intervjuer, vänligen kontakta
(email: förnamn.efternamn@wfp.org):

Anne Poulsen, WFP/Köpenhamn, Tel: +45 45335351, Mob: +45 45503993