Skip to main content

COVID-19 - potentiella effekter på världens fattigaste

report cover
En WFP-analys av pandemins konsekvenser på ekonomi och tryggad livsmedelsförsörjning.