Skip to main content

Global Report on Food Crises - 2021

Author: FSIN

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000127343/download/
Den globala rapporten om livsmedelskriser 2021 (GRFC 2021) lyfter fram det anmärkningsvärt svåra läget i 55 länder / territorier, orsakat av ihållande konfliker, redan existerande och COVID-19-relaterade ekonomiska chocker samt extrema väderförhållanden. Antalet kriser som identifierades i 2021-upplagan är det högsta i rapportens femåriga existens. Rapporten är producerad av det globala nätverket mot livsmedelskriser (som WFP är en del av), en internationell allians som arbetar för att ta itu med de grundläggande orsakerna bakom extrem hunger.