Skip to main content

The State of Food Security and Nutrition in the World 2020

State of Food Security 2020 report
The State of Food Security and Nutrition in the World är en årlig flaggskeppsrapport som gemensamt utarbetats och publiceras av FAO, IFAD, UNICEF, WFP och WHO för att informera om de framsteg som tagits i kampen för att utrota global hunger, uppnå en global tryggad livsmedelsförsörjning och för att tillhandahålla en djupgående analys av viktiga utmaningar för att uppnå detta mål inom ramen för Agenda 2030 för hållbar utveckling. Rapporten riktar sig till en bred publik, inklusive beslutsfattare, internationella organisationer, akademiska institutioner och allmänheten.