Skip to main content

Author: Partnerships and Advocacy Division

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000150530/download/
Årsrapporten reflekterar över WFP:s stöd till rekordantalet 160 miljoner människor under 2022 mitt i en global livsmedelskris som uppmärksammat vikten av partnerskap

Då den global livsmedelskrisen trappades upp under 2022, stärkte WFP och partners allianser för att möta de kolossala utmaningarna som drivs av konflikter, klimatkrisen och de ekonomiska efterverkningarna av covid-19. Kriget i Ukraina förvärrade den stegrande inflationen, allt medan rekordantalet 349 miljoner människor upplevde akut hunger och 772 000 vacklade på gränsen till svält. Mitt bland enorma behov och minskande resurser pågick WFP:s livräddande arbete, samtidigt som vi behöll ett fokus på utveckling och att bygga motståndskraft mot framtida kriser.